Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 kwietnia 2009, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 5/2009 (maj 2009)

 

Pobyt we Wrześni i regionie 

 


Pierwszy dzień zwiedzania: miasto Września 

1. Kościół farny Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława i Rynek
Kościół farny jest trójnawowy i pochodzi z ok XV w. Kościół został spalony w 1656 r. Odbudowano go w 1672 r., jednak później był on jeszcze dwukrotnie przebudowywany w 1712 r. i w 1881 r. wg projektu Zygmunta Gorgolewskiego. W zachodniej części kościoła znajduje się masywna wieża, która podparta jest wysokimi skarpami schodkowymi. Ołtarz główny kościoła jest późnorenesansowy o bogatej dekoracji snycerskiej z ok. 1640 r. W kościele znajduje się obraz Wniebowzięcia MB z klęczącą postacią fundatora ks. S. Bielawskiego z 1641 r. W kruchcie pod wieżą znajduje się witraż autorstwa M. Turwida z 1935 r. poświęcony dzieciom wrzesińskim. Pod kaplicą pochowany jest Chryzostom Gniazdowski, który wsławił się zdobyciem na Sasach Wschowy, Leszna, Śremu i Poznania. Podczas okupacji hitlerowskiej kościół farny zamieniony był na skład mebli i żywności.

2. Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich 
Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich mieści się w dawnej szkole pruskiej. Budynek ten wybudowano jako murowany budynek parterowy ok. roku 1790. Rząd pruski wykupił ten budynek z rąk prywatnych po rozbiorach Polski i urządził tam szkołę miejską. To właśnie tutaj w 1901 r. 118 polskich uczniów zastrajkowało przeciwko przymusowej nauce religii w języku niemieckim. Od 1966 r. mieści się tutaj Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich. 
W muzeum znajduje się ekspozycja stała, na którą składają się poszczególne bloki tematyczne:
– Okolice Wrześni – pradzieje i średniowiecze
– Historia Wrześni
– Klasa w pruskiej szkole
– Saloniki mieszczańskie


3. Pomnik Dzieci Wrzesińskich 
Pomnik Dzieci Wrzesińskich jest dziełem Jerzego Sobocińskiego w 1976 r. W 1901 r. Dzieci Wrzesińskie zastrajkowały przeciwko nauce lekcji religii w języku niemieckim. Strajk ten obejmował również protest rodziców przeciwko biciu dzieci przez pruskie władze szkoły. Strajk rozpoczął się 20 maja 1901 r. 

4. Park im. Dzieci Wrzesińskich 
Park ten położony jest w części południowej miasta. Powierzchnia Parku wynosi 13,24 ha. Główne wejście do Parku znajduje się od strony centrum miasta, w przedłużeniu ulicy Harcerskiej. Z jednej strony parku znajduje się eklektyczny pałac, a z drugiej pomnik Marii Konopnickiej i kilka pamiątkowych tablic poświęconych jej twórczości. W miejscu dawnej przypałacowej szopki i obory mieszkają aktualnie dwa wielbłądy. W centralnej części parku znajduje się amfiteatr im. Anny Jantar, w którym odbywają się imprezy kulturalne i festyny. Na terenie parku są cztery naturalne stawy o nieregularnym kształcie i ogólnej powierzchni ok. 12000 m2. W parku dominują drzewa liściaste, a jednym z najciekawszych okazów jest sędziwy platan, będący obecnie pomnikiem przyrody.

5. Pomnik Powstańców 1848 w Sokołowie 
(północne przedmieście Wrześni)
Monument upamiętnia zwycięską bitwę wojsk powstańczych z wojskami pruskimi, stoczoną na polach sokołowskich 2 maja 1848. Jest on jednym z ważniejszych śladów zapomnianego w ogólnopolskiej historiografii powstania z okresu Wiosny Ludów. Znajduje się on bezpośrednio przy drodze do Gniezna na pagórku, przypominającym kurhan i usypanym specjalnie w tym celu. Budowę pomnika zainicjował hrabia Edward Poniński, ówczesny właściciel dóbr wrzesińskich, wspierało ją zaś datkami i pracą miejscowe społeczeństwo polskie. W dniu 3 maja odbywa się marsz z Wrześni do Sokołowa, organizowany corocznie w ramach uroczystości patriotycznych. 
 

 

Drugi dzień zwiedzania: okolice Wrześni

 


(Propozycja wycieczki po regionie)

 1. Grzybowo
We wsi Grzybowo znajduje się pierścieniowate grodzisko z IX-X w. Grodzisko jest bardzo duże – cała jego powierzchnia razem z wałami wynosi 4,7 ha. Obszar wnętrza wynosi natomiast 2,3 ha. Od 2001 roku istnieje we Wrześni Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie, które na terenie grodziska organizuje każdego roku zjazdy Wojowników Słowiańskich. Imprezy (należące do grupy inscenizacji i rekonstrukcji historycznych) mają bogaty program, na który składa się m.in. turniej wojów, pokazy dawnych rzemiosł i jadła, jak i również pokaz wesela słowiańskiego oraz zabaw plebejskich.

2. Kołaczkowo
Znajduje się tu ciekawy klasycystyczny pałac z początku XIX wieku. Otacza go park krajobrazowy z alejami lipowymi i szpalerem grabowym, w którym znajduje się rzeźba przedstawiająca Władysława Reymonta, autora „Chłopów”, z bohaterami Jagną i Boryną. W latach 1920-1925 w pałacu mieszkał Władysław Reymont – pisarz i laureat literackiej Nagrody Nobla z 1924 r. Obecnie pałac użytkują Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka, znajduje się tu także Izba Pamięci Władysława Reymonta.
We wsi Żydowo w gminie Kołaczkowo znajduje się kuźnia z początku XX w. – jedna z nielicznych zachowanych do dzisiejszych czasów. 

3. Odrestaurowane przejście graniczne w Borzykowie
W 1815 roku w wyniku Kongresu Wiedeńskiego dokonano nowego podziału granic w Europie. W wyniku tego w Borzykowie znalazł się pruski posterunek graniczny pomiędzy Imperium Rosyjskim a Królestwem Prus. Pozostałością tego faktu jest autentyczny kamień graniczny przy drodze Września - Kalisz. 5 września 2004 r. otwarto tu zrekonstruowane przejście graniczne w Borzykowie. Co roku odbywają się tutaj imprezy kulturalne firmowane przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”.

4. Pyzdry
W Pyzdrach można zobaczyć pofranciszkański zespół klasztorny, zbudowany ok. 1339 r. Składa się na niego m.in. kościół p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela o gotyckiej bryle i późnobarokowej fasadzie. Jest to jeden z trzech zachowanych z okresu średniowiecza zabytków architektury franciszkańskiej w Wielkopolsce. Klasztor w Pyzdrach był jedną z pięciu fundacji klasztornych księcia Bolesława Pobożnego i jego małżonki bł. Jolanty. W klasztorze znajdują się freski średniowieczne oraz malowidła Adama Swacha. Freski te przedstawiają sceny z życia Franciszka z Asyżu. 

5. Miłosław
Miłosław to miasto, które prawa miejskie posiada sprzed 1397 r. Najcenniejszym zabytkiem Miłosławia jest pałac z pocz. XIX w., rozbudowany w latach 1843-1844 według projektu Seweryna Mielżyńskiego. Jest on okazałą budowlą w stylu neorenesansowym z portykiem kolumnowym. W pałacu gośćmi byli przed laty m.in.: J.I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, L. Wyczółkowski, H. Wieniawski, W. Reymont, W. Pol, T. Lenartowicz. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym, w którym oprócz mostków, kanałów i stawów znajduje się pomnik Juliusza Słowackiego – pierwszy w Polsce pomnik tego wieszcza. Fundatorem pomnika był Józef Kościelski, natomiast wykonał go wielkopolski rzeźbiarz Władysław Marcinkowski. Odsłonięcie pomnika odbyło się w 1899 roku, czyli 50 rocznicę śmierci poety.

6. Biechowo
W Biechowie znajduje się pofilipiński zespół klasztorny, w skład którego wchodzą: późnobarokowy kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny (świątynia ma budowę trójnawową, a jej wnętrze wykonane jest w stylu rokokowym), budynki klasztorne oraz Park Pielgrzyma (Wiechowo od 1695 r. jest obiektem kultu i celem pielgrzymek, ze względu na znajdujący się w ołtarzy głównym kościoła obraz MB Pocieszenia z XV w.). Całość kompleksu otoczona jest murem z bramą z końca XVIII wieku. Pierwsze ślady historyczne na temat Biechowa pochodzą z 1232 r. Dotyczą one zdobycia biechowskiego grodu przez księcia śląskiego Henryka Pobożnego

 
  Zawieziemy Was tam!


 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij