Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 sierpnia 2012, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 9/2012 (wrzesień 2012)

Turystyka Kulturowa
 

Powiat mogileński jako destynacja turystyki kulturowej

 


Turystyka eventowa
Dla turystów kulturowych zainteresowanych eventami o międzynarodowym i krajowym znaczeniu powiat mogileński niestety nie ma wiele do zaoferowania. Z drugiej strony odbywa się tutaj kilka ciekawych wydarzeń o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Prym w organizacji wiodą obiekty znajdujące się na Szlaku Piastowskim, czyli zespoły poklasztorne w Mogilnie oraz Strzelnie. W Mogilnie odbywają się Dni Benedyktyńskie oraz impreza o nazwie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”- w jego programie są koncerty, wystawy, prelekcje oraz jarmark benedyktyński. Z kolei w Strzelnie organizowane są Norbertańskie Dni Młodych. Wymienione eventy są powiązane z tematyką Szlaku Piastowskiego. Innymi wydarzeniami kulturalnymi są Strzeleńskie Impresje, Dni Mogilna, Piknik Chlebem i Miodem, czy nawet takie o nietypowych nazwach jak Dzień Ziemniaka oraz Festyn Pomidorowy. Ich grupą docelową są mieszkańcy gmin i powiatu. Niestety brakuje wydarzeń dla zainteresowanych kulturą wysoką. Brak również organizacji na większą skalę popularnej w całej Polsce Nocy Muzeów. 

Turystyka muzealna
Na terenie powiatu mogileńskiego znajdują się dwie placówki typu muzealnego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku oraz Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława w Strzelnie. Szczególnie interesujące jest muzeum strzeleńskie. Znajduje się tam kilka obiektów romańskiej sztuki, uważanych za cenne w skali krajowej. Z drugiej strony, podobnie jak w Chabsku, działalność muzeum ogranicza szczupłość funduszy. Brakuje nowoczesnych form interpretacji, jak audioguide czy elementów interaktywnych albo multimedialnych w ekspozycji. W Strzelnie obiekty prezentowane są na bardzo małej przestrzeni. W Chabsku jest więcej miejsca i zauważalne są próby urozmaicenia wystawy. Brak jednostki muzealnej eksploatującej tematykę i dzieje opactwa benedyktyńskiego należy uznać za zauważalny brak w tej ofercie.

Turystyka dziedzictwa kulturowego
Turyści kulturowi na pewno zostaną przyciągnięci walorami cennych zespołów klasztornych w Mogilnie i Strzelnie. Szczególnie strzeleńskie obiekty sprawiają pozytywne wrażenie estetyką utrzymania. Warto odwiedzić powiat choćby tylko dla tych dwóch obiektów, uznanych za cenne w skali kraju. Także inne obiekty dziedzictwa kulturowego to budowle sakralne w większości niewielkie świątynie katolickie, najczęściej wzniesione w stylu gotyckim, m.in. św. Jakuba w Mogilnie, a także kościoły Gębicach, Kwieciszewie czy Ostrowie. Inną atrakcją powiatu są drewniane kościółki wiejskie, które można znaleźć m. in. w Kościeszkach, Strzelcach, Wylatowie oraz Siedlimowie. Cenne walory reprezentuje również Sanktuarium MB Pani Kujaw w Markowicach. Jest ono zachowane w bardzo dobrym stanie, a jego barokowe wnętrza wyróżniają się in plus wśród wszystkich zabytków sakralnych całego powiatu mogileńskiego. Być może warto byłoby podjąć próbę stworzenia i wypromowania produktu turystycznego opartego na walorach drewnianych kościółkach, przez co powiat zyskałby kolejny interesujący element oferty dla turystów kulturowych zainteresowanych dziedzictwem kulturowym. Fakt przebiegania trasy najważniejszego polskiego szlakuj dziedzictwa kulturowego - Szlaku Piastowskiego - przez teren powiatu i formalna przynależność do niego obydwu wymienionych zespołów poklasztornych wnosi nowe szanse dla powiatu, szczególnie w kontekście podejmowanego aktualnie i szeroko zakrojonego przedsięwzięcia modyfikacji i rozbudowy oferty turystycznej szlaku. 

Turystyka biograficzna
Dla turystów zainteresowanych biografią znanych osób atrakcyjna jest osoba ks. Piotra Wawrzyniaka, bohatera wielkopolskiej pracy organicznej, który był mocno związany z Mogilnem. Był tutaj proboszczem w parafii św. Jakuba wraz z kościołem przyklasztornym św. Jana. Wspomniane kościoły wyremontował, dobudował kaplicę Najświętszego Serca Jezusa. Najbardziej jednak słynął z działalności społecznej. Był kuratorem Towarzystwa Przemysłowego. Po śmierci zgodnie z jego wolą pochowano go na cmentarzu w Mogilnie, gdzie do dziś znajduje się poświęcony mu imponujący pomnik. Oprócz tego ks. Wawrzyniak jest upamiętniony pomnikiem w parku miejskim i paroma tablicami. Swoją nazwę od niego wzięło lokalne kino. Tym samym Mogilno jest bardzo ważnym punktem dla osób zainteresowanych ks. Wawrzyniakiem jak i ogólnie wielkopolskimi organicznikami. Z kolei w Strzelnie urodził się laureat nagrody Nobla – Albert Abraham Michelson – amerykański fizyk żydowskiego pochodzenia. Został upamiętniony patronatem tamtejszej szkoły podstawowej a na jego domu rodzinnym znajduje się tablica pamiątkowa..

Turystyka religijna i pielgrzymkowa
Specyficzna historia regionu, który przez kilka stuleci w większości był własnością Kościoła, tworzy dobre warunki dla turystyki religijnej. Dodatkowo obecność czynnego sanktuarium diecezjalnego Matki Boskiej Pani Kujaw w Markowicach jest atrakcyjnym miejscem dla pielgrzymów. Na chwilę obecną turystyka religijna i pielgrzymkowa jest także jednym z głównych powodów odwiedzania zespołu ponorbertańskiego w Strzelnie. Sprzyja temu położenie powiatu, który leży na częstych trasach przemieszczania się pielgrzymek. Szczególnie często w Strzelnie zatrzymują się pielgrzymki zmierzające do pobliskiego Lichenia. Obecność licznych kościołów oraz silne powiązania z kościołem katolickim całego regionu sprawiają, że wśród form turystyki kulturowej to właśnie turystyka religijna i pielgrzymkowa ma (obok turystyki uznanego dziedzictwa kulturowego) być może największe szanse na rozwijanie i dobre przyjęcie swojej oferty na tym terenie.

  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij