Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 26 czerwca 2017, redaktor prowadzący numeru: Magdalena Banaszkiewicz, Izabela Wyszowska

Numer 3/2017 (maj-czerwiec 2017)

 

Nowości wydawnicze

 

Przestrzeń turystyki kulturowej
Red. Dominik Orłowski
Wydawnictwo WSTiJO
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-941596-0-3
Liczba stron: 462

Przestrzeń turystyki kulturowej

Od Wydawcy:
Autorzy artykułów i studiów opisują oraz analizują zagadnienia związane m.in. z dziedzictwem kulinarnym, mniejszościami narodowymi i etnicznymi, wydarzeniami kulturalnymi realizowanymi w wielorakich przestrzeniach i odnoszącymi się do konkretnych obiektów, czy to historycznych, czy dopiero co powstałych, będących wizytówkami konkretnych miejscowości [...]. Publikacja - ze względu na bogactwo prezentowanych treści - jest doskonałą pozycją wskazującą na przeobrażenia we współczesnej turystyce kulturowej, procesy innowacji, trendy i zjawiska dopiero co kształtujące się.
Fragment recenzji dr hab. Doroty Świtały-Trybek, Uniwersytet Opolski

Spis treści:

WSTĘP

Rozdział I.
TEMATYZACJA PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

Zygmunt Kruczek, Anna Bukowska
ROLA SZLAKÓW TEMATYCZNYCH W OŻYWIANIU PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

Karolina Buczkowska-Gołąbek
NOWOCZESNY PATRIOTYZM KULINARNY W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

Katarzyna Pieńkowska, Olena Kulykovets, Hanna Górska-Warsewicz
PROPOZYCJA NOWEGO SZLAKU TURYSTYCZNEGO "TROPEM POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA" JAKO PRZYKŁAD PRODUKTU TURYSTYKI KULTUROWEJ

Michał Ryszard Koskowski
DZIEDZICTWO KULTUROWE W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE ZAMKÓW W POLSCE

Brigita Żuromskaite, Ruta Daciulyte
FOLKLOR MUZYCZNY JAKO UNIKATOWY ZASÓB TURYSTYKI KULTUROWEJ - PRZYPADEK LITWY

Barbara Pabian
PIELGRZYMOWANIE W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI. UJĘCIE KULTUROZNAWCZE

Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski
ZABYTKOWE OBIEKTY PRZEMYSŁOWE W TURYSTYCE MUZEALNEJ NA PRZYKŁADZIE BROWARNICTWA

Rozdział II.
ZNACZENIE WYBRANYCH MIEJSC I OBSZARÓW W TURYSTYCE KULTUROWEJ

Tomasz Duda
WPŁYW NOWYCH PRZESTRZENI TURYSTYCZNYCH NA KSZTAŁTOWA! KRAJOBRAZU MIASTA NA PRZYKŁADZIE GMACHU FILHARMONII IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE

Magdalena Duda-Seifert
WYDARZENIA ZWIĄZANE Z MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI NA DOLNYM ŚLĄSKU A ICH WYKORZYSTANIE W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ REGIONU

Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska
TRUDNE DZIEDZICTWO A NOWE SPOSOBY EKSPONOWANIA WIELOKULTUROWOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŁEMKOWSZCZYZNY

Jolanta Ćwiklińska
LOKALNE WYDARZENIA KULTURALNE JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTOWANIA TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU MIEJSCA

Dominik Ziarkowski
SAKRALIZACJA KRAKOWA W DAWNYCH PRZEWODNIKACH TURYSTYCZNYCH PO MIEŚCIE

Tomasz Sahaj
PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI MIASTA: FORTY W POZNANIU. STUDIUM KRYTYCZNE

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka
WYDARZENIA KULTURALNE JAKO ELEMENT PROMOCJI MIAST OGRODÓW

Matylda Gwoździcka-Piotrowska
TURYSTYKA KULTUROWA - WYBRANE ASPEKTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W KONTEKŚCIE POLITYKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bolesław Iwan
WYDARZENIA FOLKLORYSTYCZNE W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Rozdział III.
DZIEDZICTWO KULINARNE W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko
KULINARNE WYSTAWY CZASOWE W OFERCIE TURYSTYCZNEJ
POLSKICH MUZEÓW ETNOGRAFICZNYCH 321

Agnieszka Borawska-Faron, Anna Kudlińska-Chylak, Hanna Górska-Warsewicz
WYBRANE ASPEKTY DZIEDZICTWA KULINARNEGO
W KONTEKŚCIE ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ 

Marta Pisarek, Jadwiga Lechowska, Zbigniew Czerniakowski, Jadwiga Topczewska
ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA I REGIONALNA JAKO MOTYW PRZEWODNI PLENEROWYCH IMPREZ KULINARNYCH NA PODKARPACIU

Marta Pisarek, Marta Gargała-Polar 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI KULINARNEJ W OGRODACH TEMATYCZNYCH

Marta Pisarek, Magdalena Dykiel, Barbara Krochmal-Marczak
WYBRANE KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI KULINARNEJ
NA PODKARPACIU OPARTEJ NA ŻYWNOŚCI O PODWYŻSZONYCH
WALORACH JAKOŚCIOWYCH

Iwona Oleniuch
SZLAK KULINARNY "PODKARPACKIE SMAKI" JAKO PRZYKŁAD REALIZACJI IDEI TEMATYCZNEGO SZLAKU KULTUROWEGO

Iwona Oleniuch
AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA I PROMOCYJNA SKANSENU
W KOLBUSZOWEJ W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULINARNEGO
REGIONU 

Możliwosć zakupu publikacji:
Publikacj dostępna w księgarni internetowej: http://ekonomiczna24.osdw.pl/ksiazka/red-nauk-DOMINIK-ORLOWSKI/PRZESTRZEN-TURYSTYKI-KULTUROWEJ-,ekonoJ2Z5Z69U 
 Współczesne przewodnictwo miejskie. 
Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik
Wydanie II
Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt
ISBN: 978-83-930211-6-1
Wydano: Poznań 2017, 
wydawnictwo: KulTour.pl
Recenzja: prof. UE dr hab. Zygmunt Kruczek
Stron: 643
Format: Wersja elektroniczna - PDF

Współczesne przewodnictwo miejskie. 
Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik
Wydanie II


Niewiele jest opracowań o charakterze metodycznym dedykowanych przewodnictwu turystycznemu, a zwłaszcza kierowanych do przewodników miejskich. W dodatku powstały one w ubiegłym wieku i straciły walor użytkowy wraz z postępującymi zmianami w turystyce: mamy wszak erę „nowej turystyki” i „nowych turystów” o odmiennych potrzebach i zainteresowaniach, a także zachowaniach. (...) Ukazanie się pod koniec 2014 r. podręcznika „Współczesne przewodnictwo miejskie” autorstwa Armina Mikos von Rohrscheidt jest milowym krokiem w rozwoju literatury z zakresu metodyki przewodnictwa. Nie ma i nie było w polskiej - a zapewne i w europejskiej - literaturze tak profesjonalnie napisanego podręcznika, ujmującego całość problematyki współczesnego przewodnictwa miejskiego. Jest to dzieło nowatorskie, wypełniające lukę w opracowaniach metodycznych. Podkreślić należy zarówno wysoką wartość części teoretycznych, prezentujących dziedzictwo kulturowe i jego interpretację, jak i walor praktyczny podany w postaci warsztatów. Autor z ogromną erudycją oraz wprawą, świadczącą o znakomitej znajomości tematyki, opisuje formy i metody współczesnego przewodnictwa, ilustrując je różnego rodzaju przypadkami i dyskursami. Obszerne, bo liczące 576 stron, dzieło wydane zostało nakładem wydawnictwa Proksenia we współpracy z Kultour.pl. Podręcznik składa się z czterech części. W pierwszej autor opisuje podstawowe funkcje przewodnictwa i zadania przewodników w kontekście zasad interpretacji dziedzictwa oraz potrzeb i oczekiwań turystów. Wprowadza ona Czytelnika w fundamentalne zagadnienia związane ze współczesnym przewodnictwem turystycznym: zasady klasycznej interpretacji dziedzictwa, najczęściej spotykane profile współczesnych turystów miejskich, ich typowe preferencje, zachowania i oczekiwania w stosunku do przewodników, zarys psychologii grupy turystycznej podstawowe role (zespoły zadań) przewodnika.  
(z recenzji prof. Z.Kruczka dot. wydania I)

Obszerne omówienie (recenzja) tej publikacji zostało zamieszczone w grudniu 2014
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/549 
Spis treści: PDF do pobrania

Zmiany w stosunku do wydania I (drukowanego):
- Zmiana czcionki i odstępów ułatwiające czytanie na tabletach,
- Kolorowe zdjęcia, ryciny i schematy,
- Zalety ksiązki elektronicznej: 
     - możliwość przeszukiwania treści,
     - możliwośc przenoszenia/kopiowania na różne nośniki.

Możliwość nabycia ksiażki: http://kultour.pl/pl/?ps=projekty&id=publikacje#wpm2017  

 


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij