czerwiec, 2022

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat bocheński to mikroregion zlokalizowany w województwie małopolskim. Jego potencjał turystyczno-kulturowy został poddany analizie opartej na opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt metodzie bonitacji punktowej. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono potencjalne cele turystyki kulturowej z uwzględnieniem ich dostępności, jak również dokonano przeglądu poszczególnych elementów obsługi turystycznej i oferty czasu wolnego. Raport powstał w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Zarys dziejów powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

W 1198 r. patriarcha jerozolimski Monachus (zm. 1202 r.) , wspominając o nadaniu klasztorowi Bożogrobców z Miechowa licznych dóbr, wspomniał o soli z Bochni (sal de Bochegna). Jest to pierwsza pisana wzmianka o osadzie, w której warzono sól już w epoce neolitu, a z której rozwinął się jeden z ważniejszych ośrodków miejskich na ziemiach polskich. Na 1. poł. XII w. datuje się również powstanie osady Villa Żegota, w której w 1293 r. ówczesny właściciel  Zbigniew […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne: Banach J., 2005, Parafia w Lipnicy Murowanej: zarys dziejów od powstania do roku 1945, Lipnica Murowana Baniak J., Podsiadło R., Zaczek P., 2015, Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r., Agencja Wydawnicza CB, Warszawa Blajda C., 1993, Żegocina dawna i współczesna (w 700-lecie powstania wsi), Żegocina-Kraków Chmielewski G., 2018, Ostatni przejazd: opowieść o mistrzu Kuligu, Auto […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2022

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim

Autor: Agnieszka Kowalik

Powiat bocheński to region posiadający wielki potencjał turystyczno-kulturowy. Znajdują się w nim dwa obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wiele innych zabytków i atrakcji, które sprawiają, że warto zwiedzić tę część Małopolski. Propozycja trzydniowego pobytu w regionie uwzględnia zarówno sztandarowe zabytki, jak i nieco mniej znane, pozostające na uboczu, a jej celem jest zachęcenie do odkrywania Bocheńszczyzny. Trasa 1. Bochnia „Na świecie” Rynek – Muzeum […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie bocheńskim Tagi: ,
czerwiec, 2022

Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka Kulturowa: Powiat bocheński może się pochwalić aż dwoma zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mowa oczywiście o Kopalni Soli Bochnia i drewnianym kościółku św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. Czy w Twojej opinii turyści, podejmując decyzję o wyborze programu zwiedzania, biorą pod uwagę ten fakt? Czy oznaczenie „Obiekt UNESCO” jest magnesem przyciągającym turystów? A może dowiadują się o tym dopiero na miejscu, od przewodnika? Barbara Jagiencarz-Starzec:Z moich obserwacji wynika, że turyści, wybierając […]

Czytaj dalej Rozmowa z Barbarą Jagiencarz-Starzec, doświadczonym przewodnikiem beskidzkim, pasjonatką turystyki Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia tel. 14 615 37 00 e-mail: powiat@bochnia.pl www.powiat.bochnia.pl Urząd Miejski w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia tel. 14 614 91 00 e-mail: umb@um.bochnia.pl www.bochnia.eu   Centrum Informacji Turystycznejul. Oracka 432-700 Bochniatel. 784 303 179e-mail: it.bochnia@msit.malopolska.pl Kopalnia Soli Bochnia ul. Campi 15 32-700 Bochnia tel. 14 692 67 52 e-mail: biuro@kopalnia-bochnia.pl https://kopalnia-bochnia.pl Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni […]

Czytaj dalej Powiat bocheński – przydatne adresy Tagi: ,
czerwiec, 2022

Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Agnieszka Kowalik

Turystyka dziedzictwa kulturowego Zgodnie z definicją „jako turystykę kulturową, zorientowaną na obiekty dziedzictwa kulturowego określimy te podróże, których głównym celem jest zetknięcie się uczestników z zabytkami, zespołami i miejscami uznanymi oficjalnie i powszechnie za dziedzictwo kulturowe świata, kraju lub regionu” [Armin Mikos von Rohrscheidt 2016, s. 77]. Powiat bocheński to region, na terenie którego znajduje się wiele zabytków pozwalających stwierdzić, iż jest on atrakcyjną destynacją turystyki dziedzictwa kulturowego. […]

Czytaj dalej Powiat bocheński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
czerwiec, 2022

Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim?

Autor: Agnieszka Kowalik

BAZA GASTRONOMICZNA (wybrane obiekty) Restauracja TURYSTYCZNA Rynek 13, 32-700 Bochnia tel. 535 898 992 e-mail: turystycznabochnia@gmail.com www.turystycznabochnia.pl (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja CAMERA’LNA ul. Biała 23, 32-700 Bochnia tel. 570 771 455 e-mail: camera.cafe.krakow@gmail.com https://pl-pl.facebook.com/Cameralna.bochnia/ (kuchnia polska, kuchnia europejska) Restauracja JUBILATKA ul. Solna 4, 32-700 Bochnia tel. 14 612 29 32 e-mail: jubilatka@spolembochnia.pl www.jubilatkabochnia.pl (kuchnia staropolska, kuchnia regionalna) Restauracja i Trattoria La Foresta ZALESIE ul. Gen. Dąbrowskiego 1a, […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie bocheńskim? Tagi: ,