grudzień, 2020

Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku

Autor: Paulina Sulich i Piotr Kociszewski

Wielki Gościniec Litewski to tematyczny szlak kulturowy, który powstał, aby promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także przyczynić się do rozwoju turystyki Wschodniego Mazowsza oraz terenów Podlasia. Współcześnie funkcjonuje on na bazie dawnego traktu historycznego, przede wszystkim gościńca pocztowego, łączącego niegdyś dwie stolice – Warszawę oraz Wilno. W artykule skupiono się na charakterystyce współczesnego szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, przedstawiono uwarunkowania historyczne jego powstania, a także powołania Lokalnej Organizacji […]

Czytaj dalej Wielki Gościniec Litewski (WGL) – reaktywacja historycznego traktu oraz funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Turystycznej jako koordynatora szlaku Tagi:
grudzień, 2020

Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji

Autor: Marcin Gorączko

W artykule dokonano podsumowania dotychczasowych prac nad oceną potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce, zrealizowanych według metody zaproponowanej przez A. Mikosa von Rohrscheidta.  Prowadzone w obrębie powiatów (w przypadku miast wydzielonych analiza ich potencjału odbywa się wraz z otaczającym je powiatem ziemskim) w latach 2007-2020, objęły one swoim zasięgiem ponad 100 tego typu jednostek terytorialnych w kraju.  Opracowane a następnie opublikowane na łamach czasopisma „Turystyka Kulturowa” raporty z badań waloryzacyjnych, dają […]

Czytaj dalej Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce – stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji Tagi:
grudzień, 2020

Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce

Autor: Tomasz Jerzy Bieliński i Valeriia Dabizha

W artykule dokonano opisu charakterystyki chińskiego turysty, roli chińskiej turystyki wyjazdowej na rynku europejskim oraz udziału Chin w polskim rynku turystyki zagranicznej. Dokonano także badania opinii chińskich turystów o Polsce. Dane pozyskano z chińskiego portalu turystycznego MaFengWo. W wyniku badania stwierdzono, że Polska postrzegana jest jako państwo, które nie stanowi typowego miejsca turystycznego, a w porównaniu z państwami Europy Zachodniej i strefy euro, jest przystępna cenowo. Chińscy turyści […]

Czytaj dalej Zachowania i preferencje chińskich turystów w Polsce Tagi:
grudzień, 2020

Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych

Autor: Magdalena Żmuda-Pałka

Żegiestów-Zdrój to uzdrowisko leżące w Beskidzie Sądeckim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. Początek zdroju datuje się od momentu odkryciu źródła wody mineralnej przez Ignacego Medweckiego w 1846 r. Za sprawą tego węgierskiego szlachcica i zarazem kierownika kąpielisk w Muszynie, powstały pierwsze pensjonaty i łazienki. W kolejnych dekadach uzdrowisko rozwijało się. W artykule zwrócono szczególną uwagę na okres po pierwszej wojnie światowej, kiedy to żegiestowski zdrój był jednym z najlepszych uzdrowisk […]

Czytaj dalej Funkcjonowanie uzdrowiska Żegiestów-Zdrój w okresie międzywojennym jako istotne uwarunkowanie dla charakteru współczesnych procesów rewitalizacyjnych Tagi:
grudzień, 2020

Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu

Autor: Jessica Kufa

Przedmiotem badań jest wystawa przyrodnicza w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego. Analiza ekspozycji pozwala na interpretację sposobu opowiadania o przeszłości i przyszłości antropocenu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to, jak tworzona jest narracja o przeszłości, szczególnie tej, która nie jest udziałem człowieka. Przedstawione zostają sposoby widzenia kształtowania się Tatr, wymierania gatunków i ochrony przyrody. Tworzenie zbiorów muzeum i wybór ekspozycji pozwala poznać, w jaki sposób kształtowane […]

Czytaj dalej Geolodzy i taternicy. Wystawiennicze praktyki wizualizacji antropocenu Tagi:
grudzień, 2020

Pytanie 93: Na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce?

Autor: Tatiana Mucha i Paweł Plichta

Wśród wielu form współczesnej turystyki kulturowej w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się w Polsce turystyka kulinarna a w jej ramach także enoturystyka [por. Mazurkiewicz-Pizło 2013; Kruczek 2009]. Na taki stan rzeczy wpływa wiele czynników, m.in. globalne trendy w turystyce, zmiany w polskiej tradycji i zwyczajach kulinarnych, powstające nowe winnice, rozwój już istniejących i zapewnianie odpowiedniej infrastruktury do przyjmowania gości, różnorodna promocja regionalnych ofert w tym […]

Czytaj dalej Pytanie 93: Na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce? Tagi:
grudzień, 2020

Zarys dziejów ziemi choszczeńskiej

Autor: Marcin Kacprzak

Współcześnie powiat choszczeński należy do grupy średniej wielkości powiatów Pomorza Zachodniego, a jego powierzchnia to nieco ponad 1327 km2. W jego skład wchodzi 6 gmin, z czego cztery miejsko-wiejskie: Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz i dwie wiejskie: Bierzwnik i Krzęcin. Największym atutem krajobrazowym powiatu są tereny polodowcowe: Pojezierze Choszczeńskie, na którego obszarze znajduje się 111 jezior o powierzchni powyżej 1 ha oraz sandrowa Równina Drawska, którą porasta Puszcza Drawska […]

Czytaj dalej Zarys dziejów ziemi choszczeńskiej Tagi: ,
grudzień, 2020

Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu choszczeńskiego

Autor: Marcin Kacprzak i Tomasz Duda

Abstrakt: Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu choszczeńskiego jest częścią dużego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki […]

Czytaj dalej Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu choszczeńskiego Tagi: ,
grudzień, 2020

Przydatne adresy w Choszcznie i powiecie choszczeńskim

Autor: Marcin Kacprzak i Tomasz Duda

Urzędy: Starostwo Powiatowe w Choszcznie Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno tel. 95 748 89 31 e-mail: kancelaria@powiatchoszczno.pl www.powiatchoszczno.pl   Urząd Miejski w Choszcznie Wolności 24, 73-200 Choszczno tel. 95 765 93 00 e-mail: sekretariat@choszczno.pl www.choszczno.pl   Urząd Miasta i Gminy w Drawnie Kościelna 3, 73-220 Drawno tel. 95 768 20 31 e-mail: poczta@drawno.pl www.drawno.pl   Urząd Miejski Pełczyce Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce tel. 95 768 50 38 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w Choszcznie i powiecie choszczeńskim Tagi: ,
grudzień, 2020

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie choszczeńskim

Autor: Tomasz Duda

Trasa 1 Zakonnym szlakiem na pograniczu pomorsko-marchijskim Choszczno – Pełczyce – Krzęcin – Bierzwnik – Zieleniewo – Korytowo – Suliszewo – Recz Trasa łączy najważniejsze obiekty i miejsca związane z dawnym funkcjonowaniem założeń klasztornych i oddziaływań średniowiecznych zakonów rycerskich. Wycieczkę rozpoczynamy w Choszcznie (0,0 km), historycznym i administracyjnym centrum regionu. W średniowieczu osada była nadaniem książęcym dla cystersów z Kołbacza, którzy jednak bardzo szybko […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie choszczeńskim Tagi: ,
grudzień, 2020

Gdzie jeść i spać w powiecie choszczeńskim?

Autor: Marcin Kacprzak i Tomasz Duda

Noclegi (wybrane)   Hotel Villa Razem – Choszczno Mickiewicza 1, 73-200 Choszczno tel. 95 765 78 73 www.razem.choszczno.com   Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Choszcznie Sportowa 1, 73-200 Choszczno tel. 95 765 21 19 e-mail: osw@choszczno.pl www.osw.choszczno.pl/   Zajazd JachtClub Sportowa 2, 73-200 Choszczno tel. 95 765 33 10 www.zajazd-jachtclub.pl   Agroturystyka Drawnik nad Drawą Drawnik 2, 73-220 Drawno tel. 514 805 190 e-mail: drawniknaddrawa@wp.pl www.drawniknaddrawa.pl   Ośrodek […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie choszczeńskim? Tagi: ,
grudzień, 2020

Powiat choszczeński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Marcin Kacprzak i Tomasz Duda

Jak wykazała analiza potencjału turystyczno-kulturowego, potwierdzona dodatkowo obserwacjami prowadzonymi przez autorów w terenie, dość przeciętny wynik atrakcyjności analizowanego obszaru nie jest do końca adekwatny w stosunku do rzeczywistych możliwości. Marginalne położenie regionu w kontekście województwa zachodniopomorskiego nie przekłada się bowiem na odniesienie do szerszej perspektywy, np. regionu historyczno-kulturowego dawnej Nowej Marchii i jej pogranicza z Wielkopolską. Z tego punktu widzenia analizowany obszar znajduje się w centralnej, uprzywilejowanej pozycji, co w połączeniu z istniejącymi […]

Czytaj dalej Powiat choszczeński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
grudzień, 2020

Wybrana literatura na temat powiatu choszczeńskiego

Autor: Marcin Kacprzak i Tomasz Duda

Publikacje zwarte i artykuły: Bąkowska A. (red.), 2013, Geościeżka w dolinie Drawy – Ekomuzeum rzeki Drawy, wyd. DPN, Drawno Brzustowicz G., 2002, Mniszki, kupcy i rycerze. Średniowieczny Recz, wyd. ASz, Choszczno Brzustowicz G., 2004, Cystersi z Lasu Świętej Marii, wyd. ASz, Choszczno Brzustowicz G., 2005, Choszczno jakiego nie znacie – t. 1-3, Kombinat Artystyczny ASz, Choszczno Brzustowicz G., 2008, Recz […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu choszczeńskiego Tagi: ,
grudzień, 2020

Rozmowa z Katarzyną Kubacką, kierowniczką Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Autor: Tomasz Duda

Turystyka kulturowa (TK): Od wielu lat szeroko pojmowana ziemia choszczeńska kojarzy się głównie z rozległymi obszarami leśnymi, jeziorami i… miejscem docelowym turystyki grzybowej. Jak pokazują badania, region postrzegają w ten sposób również sami jego mieszkańcy. Czy Pani zdaniem taka „specjalizacja” i interpretacja powiatu choszczeńskiego wynika z braku dostępnych innych walorów (np. kulturowych, historycznych, kulinarnych, religijnych itp.), czy może jest skutkiem niewystarczającej promocji regionu […]

Czytaj dalej Rozmowa z Katarzyną Kubacką, kierowniczką Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Choszcznie Tagi: ,
grudzień, 2020

Święto Jordanu (Epifanii) – największe święto prawosławne

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Jordan to święto chrześcijańskie ustanowione na pamiątkę Chrztu Jezusa Chrystusa. W kościołach obrządku prawosławnego i greckokatolickiego przypada ono  6 stycznia (według kalendarza juliańskiego, czyli 19 stycznia – według kalendarza gregoriańskiego). Święto Jordanu jest też jednym z największych symbolicznych i malowniczych świąt w cerkwi greckokatolickiej i prawosławiu. Symbolika Jordanu objawia się przede wszystkim w znaczeniu wody. W czasie uroczystości woda zmienia swą istotę – z będącej obrazem […]

Czytaj dalej Święto Jordanu (Epifanii) – największe święto prawosławne Tagi:
grudzień, 2020

Lubiąż – miejsce pracy i spoczynku „śląskiego Rembrandta”- Michaela Willmanna oraz aktualna wystawa jego dzieł w Warszawie

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

W  tegorocznym 4 numerze „Turystyki Kulturowej” opisaliśmy jak duże wrażenie zrobiła na nas wystawa „ Willmann. Opus magnum”. Była ona zorganizowana przez Muzeum Sztuki Współczesnej – najmłodszy oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Na tej wielkiej ekspozycji monograficznej, pod jednym dachem, można było obejrzeć blisko 100 dzieł mistrza śląskiego baroku – Michaela Willmanna. Lubiąż jest obecnie wsią położoną w województwie dolnośląskim w powiecie wołowskim, […]

Czytaj dalej Lubiąż – miejsce pracy i spoczynku „śląskiego Rembrandta”- Michaela Willmanna oraz aktualna wystawa jego dzieł w Warszawie Tagi:
grudzień, 2020

Szlakiem zamków Dolnego Śląska – Polska Dolina Loary (Zamek Książ – Zamek Czocha – Zamek Grodziec – Zamek Świecie – Zamek Kliczków)

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Dolny Śląsk to magiczny region idealny dla każdego i o każdej porze roku. Zachwyca klimatem, piękną przyrodą oraz zabytkami. Ze względu na dominujące tu wyjątkowe zamki region dolnośląski często nazywany jest Polską Doliną Loary. Nigdzie indziej nie ma takiego nagromadzenia niezwykłych historii, legend i zagadek. Niektóre zamki swą okazałością wprawiają w osłupienie niejedną osobę. Historia polskich zamków jest silnie powiązana z czasem wzrostu potęgi I Rzeczypospolitej, dla której rozbudowany system […]

Czytaj dalej Szlakiem zamków Dolnego Śląska – Polska Dolina Loary (Zamek Książ – Zamek Czocha – Zamek Grodziec – Zamek Świecie – Zamek Kliczków) Tagi: