grudzień, 2019

Odkrywając na nowo, odkrywając inaczej. Dziedzictwo kulturowe w kontekście turystyki na przykładzie współczesnego pasterstwa w Beskidzie Śląskim

Autor: Kinga Maria Czerwińska

Turystyka kulturowa rozwija się, czerpiąc z zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Proces ten warunkują liczne czynniki, których rezultatem jest konkretny produkt, konstruowany na bazie wybranych elementów dziedzictwa danego miejsca, nie zaś na rekonstrukcji dziedzictwa ujmowanego całościowo. Fragmentom rzeczywistości, wybranym nierzadko arbitralnie, o walorach przyrodniczych czy kulturowych, atrakcyjnym dla potencjalnego turysty – nadaje się symboliczne znaczenie. Z kolei, na bazie tych elementów, buduje się różnego rodzaju […]

Czytaj dalej Odkrywając na nowo, odkrywając inaczej. Dziedzictwo kulturowe w kontekście turystyki na przykładzie współczesnego pasterstwa w Beskidzie Śląskim Tagi:
grudzień, 2019

Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w ramach ekspozycji przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych

Autor: Anna Maria Kolasińska

Zmiany we współczesnym świecie związane z rozwojem technologicznym, a także cyfryzacją społeczeństwa, wymagają od wielu instytucji i podmiotów gospodarczych związanych z turystyką dostosowania się do nowych oczekiwań odbiorców. Przemianom tym podlegają także placówki muzealne i centra muzealno-edukacyjne, funkcjonujące w polskich parkach narodowych, które chcąc nadążyć za wymaganiami współczesnych turystów modernizują swoje ekspozycje, wykorzystując w tym celu narzędzia cyfrowe i innowacje technologiczne. Celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących […]

Czytaj dalej Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w ramach ekspozycji przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych Tagi:
grudzień, 2019

Questing w Małopolsce – droga do odczytania genius loci?

Autor: Witold Warcholik

Dzięki genius loci przestrzeń, wobec której na co dzień mieszkaniec lub turysta są obojętni, może zostać dostrzeżona. Dotyczy to zarówno rozległego obszaru, np. regionu turystycznego, miasta z dziesiątkami muzeów i galerii, jego dzielnicy z funkcją uzdrowiskową, jak i małej miejscowości, która utraciła prawa miejskie, pozostałości wysiedlonej wsi, czy też przydrożnej kapliczki. W przypadku miasta rolę czynnika ułatwiającego odkrycie ducha miejsca mogą potencjalnie stanowić szlaki questingowe, w założeniach teoretycznych tworzone głównie w celu zwrócenia […]

Czytaj dalej Questing w Małopolsce – droga do odczytania genius loci? Tagi:
grudzień, 2019

Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek

Autor: Krzysztof Kasprzak i Beata Raszka

Doliny rzek z ich ogromną zmiennością przyrodniczo-kulturową stanowią unikatowy typ krajobrazu, wymagający szczególnej ochrony. Wykorzystanie właściwości przyrodniczych i wartości gospodarczych rzek związane jest z zachowaniem świadczonych przez nie usług zaopatrzeniowych, regulacyjnych, wspomagających i kulturowych, co ściśle uzależni one jest od prowadzonej ochrony ekosystemów i krajobrazów rzecznych w warunkach istniejącego i przyszłego zagospodarowania. W warunkach naszego kraju dotyczy to zwłaszcza planowanego zagospodarowania rzek dla potrzeb śródlądowego transportu wodnego. Chociaż […]

Czytaj dalej Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek Tagi:
grudzień, 2019

Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Artykuł jest kontynuacją serii analiz poświęconych interpretacji dziedzictwa w turystyce kulturowej. Po dwóch poprzednich, odnoszących się do jej dziejów i obszarów oraz wymiarów dziedzictwa najczęściej będących jej przedmiotem, ten tekst skupia się na samych działaniach interpretacyjnych i ma charakter systematyczny. We wprowadzeniu prezentowany jest rozwój badań nad interpretacją dziedzictwa przez ostatnie 60 lat, przy czym zostają wskazane zostają ich główne ośrodki i środowiska, autorzy oraz najważniejsze podejmowane przez nich […]

Czytaj dalej Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań Tagi:
grudzień, 2019

Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa”

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Po ponad sześćdziesięciu latach od jej pierwszego wydania (w roku 1957, tytuł oryginału: „Interpreting our Heritage”) po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim publikacja o fundamentalnym znaczeniu dla opisanej w jej tytule dziedziny ludzkiej działalności. Od momentu swego ukazania została uznana za niezbędny podręcznik dla osób profesjonalnie uprawiających interpretację, a jednocześnie za punkt wyjścia i podstawę dla systematycznej refleksji nad jej istotą, głównymi założeniami i jej miejscem zarówno […]

Czytaj dalej Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa” Tagi:
grudzień, 2019

Dziedzictwo w strategiach turystyki kulturowej

Autor: Kinga Maria Czerwińska

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich […]

Czytaj dalej Dziedzictwo w strategiach turystyki kulturowej Tagi:
grudzień, 2019

Zarys dziejów powiatu gryfińskiego

Autor: Tomasz Duda

Współcześnie pojmowana ziemia gryfińska należy do jednego z najstarszych zamieszkiwanych i przekształcanych przez człowieka regionów Pomorza Zachodniego. Trudno, nawet w formie bardzo okrojonej, streścić bogate dzieje terenów, które w przeszłości stanowiły obszary dwóch odrębnych państw – Księstwa Pomorskiego, rządzonego przez książąt z dynastii Gryfitów oraz brandenburskiej Nowej Marchii, będącej częścią imperium pod rządami margrabiów z dynastii askańskiej. Dodatkowo na kształt współczesnego krajobrazu kulturowego powiatu miały lata powojenne, […]

Czytaj dalej Zarys dziejów powiatu gryfińskiego Tagi: ,
grudzień, 2019

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego

Autor: Tomasz Duda

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Analiza, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej, […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gryfińskiego Tagi: ,
grudzień, 2019

Przydatne adresy w Gryfinie i powiecie gryfińskim

Autor: Tomasz Duda

Urzędy: Starostwo Powiatowe w Gryfinie Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino tel. 91 415 31 82 e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl www.gryfino.powiat.pl   Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1 Maja 16, 74-100 Gryfino tel. 91 416 20 11 e-mail: burmistrz@gryfino.pl www.wrotagryfina.pl   Urząd Gminy Banie Skośna 6, 74-110 Banie tel. 91 416 63 81 e-mail: urzad@banie.pl www.banie.pl   Urząd Miejski Cedynia Pl. Wolności 1, 74-520 Cedynia tel. 91 414 40 06 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w Gryfinie i powiecie gryfińskim Tagi: ,
grudzień, 2019

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie gryfińskim

Autor: Tomasz Duda

Trasa 1 W krainie rycerzy, mnichów i gotyckich budowli Szczecin – Kołbacz – Gardno – Wełtyń – Gryfino – Banie – Swobnica – Strzeszów – Trzcińsko-Zdrój – Chojna – Mętno – Dolsko – Moryń Wycieczkę rozpoczynamy w Szczecinie – stolicy regionu i głównym ośrodku kulturowo-historycznym Pomorza Zachodniego. Wprawdzie miasto położone jest poza analizowanym obszarem, ale jego bezpośrednie sąsiedztwo ułatwia dostęp […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie gryfińskim Tagi: ,
grudzień, 2019

Gdzie jeść i spać w powiecie gryfińskim?

Autor: Tomasz Duda

Noclegi (wybrane) Hotel Klasztor Cedynia M. Konopnickiej, 74-520 Cedynia tel. 91 414 45 31 e-mail: klasztor@klasztorcedynia.pl www.klasztorcedynia.pl   Hotel Piast Cedynia Staromiejska 2, 74-520 Cedynia tel. 660 671 191   Hotel Margo Cedynia Czcibora 22, 74-520 Cedynia tel. 608 338 281   Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Szafir Jeziorna 8, 74-503 Moryń tel. 663 460 080 e-mail: info@szafir-moryn.pl www.szafir-moryn.pl   Szkolne Schronisko Młodzieżowe Moryń Dworcowa 4, 74-503 Moryń tel. 517 561 798 […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w powiecie gryfińskim? Tagi: ,
grudzień, 2019

Powiat gryfiński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Tomasz Duda

Powiat gryfiński jako region położony nieco w oddaleniu od głównych tras i uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, od wieku lat boryka się z jednoznacznym określeniem swojego charakteru. Z jednej strony strefa przygraniczna, która przez wiele lat stanowiła barierę swobodnego przepływu ruchu turystycznego, z drugiej bliskie sąsiedztwo aglomeracji miejskiej Szczecina sprawiały, że ruch ten miał w znacznej mierze charakter kanału tranzytowego. Zainteresowanie regionalnym dziedzictwem historyczno-kulturowym, związanym przede wszystkim z dziejami […]

Czytaj dalej Powiat gryfiński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
grudzień, 2019

Wybrana literatura na temat powiatu gryfińskiego

Autor: Tomasz Duda

Publikacje zwarte i artykuły:   Białecki T., 1969, Z dziejów ziemi chojeńskiej, Instytut Zachodniopomorski, Szczecin Duda T., 2010, Powiat gryfiński. Zeszyt krajoznawczo-metodyczny, wyd. Forum Turystyki Regionów, Szczecin Duda T., Duda M., Śledziński R., 2014, Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, wyd. dudowie.pl, Szczecin Duda T., 2010, Turystyczne znaczenie obiektów klasztornych na terenie doliny dolnej Odry. w: Panasiuk (red.) Turystyka religijna, […]

Czytaj dalej Wybrana literatura na temat powiatu gryfińskiego Tagi: ,
grudzień, 2019

Rozmowa z Jarosławem Płotkowskim, prezesem Fundacji Droga Lotha, certyfikowanym przewodnikiem turystycznym regionalnym (powiat gryfiński) oraz po województwie zachodniopomorskim, jak również aktywnym rekonstruktorem historycznym

Autor: Tomasz Duda

Rozmowa z Jarosławem Płotkowskim, prezesem Fundacji Droga Lotha, certyfikowanym przewodnikiem turystycznym regionalnym (powiat gryfiński) oraz po województwie zachodniopomorskim, jak również aktywnym rekonstruktorem historycznym   Turystyka Kulturowa (TK): W ostatnich latach na Pomorzu obserwuje się wzrost zainteresowania regionalnym dziedzictwem kulturowym. Przejawia się to w organizacji nie tylko wielu wydarzeń czy imprez nawiązujących do historii, tradycji i elementów dawnych zwyczajów, ale również poprzez rewitalizację dawnych szlaków handlowych, pielgrzymich lub komunikacyjnych. Czym […]

Czytaj dalej Rozmowa z Jarosławem Płotkowskim, prezesem Fundacji Droga Lotha, certyfikowanym przewodnikiem turystycznym regionalnym (powiat gryfiński) oraz po województwie zachodniopomorskim, jak również aktywnym rekonstruktorem historycznym Tagi: ,
grudzień, 2019

Wbrew prawom fizyki – „balansujące rzeźby” Jerzego Kędziory

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Jak już wspominaliśmy, od kilku lat biura turystyczne w Warszawie organizują w weekendy jedno lub dwudniowe wyjazdy dla osób zainteresowanych poznawaniem mniej znanych wątków kulturowych kraju. Te turystyczne imprezy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, są bowiem dobrze przygotowane i prowadzone przez przewodników z szerokim doświadczeniem. Niejednokrotnie na wyjazdy należy się zapisywać ze sporym wyprzedzeniem, bo lista chętnych szybko się zapełnia. Jedną z wycieczek zrealizowana była po nazwą „Częstochowa […]

Czytaj dalej Wbrew prawom fizyki – „balansujące rzeźby” Jerzego Kędziory Tagi:
grudzień, 2019

Śladami polskich bohaterów narodowych na Białorusi – Tadeusza Kościuszki i Michała Kleofasa Ogińskiego

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

                Dziedzictwo kulturowe to przestrzeń miejska i wiejska, obiekty archeologiczne, zabytki architektury i budownictwa, dzieła sztuki  w swoim środowisku naturalnym, w muzeum, źródła rękopiśmienne, dawne książki… Zabytki i miejsca składające się na dziedzictwo kulturowe są dla wielu osób źródłem emocjonalnych i estetycznych przeżyć. Każdy wyjazd na dawne kresy Rzeczypospolitej, czy to na Litwę, Białoruś czy Ukrainę wzbudza w Polaku uczucia sentymentalne ze względu na spotykanie […]

Czytaj dalej Śladami polskich bohaterów narodowych na Białorusi – Tadeusza Kościuszki i Michała Kleofasa Ogińskiego Tagi: