czerwiec, 2019

Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Opracowanie o charakterze przeglądowym i systematycznym jest adresowane do wykładowców turystyki i nauk o kulturze i religii, opracowujących i realizujących programy dydaktyczne oraz do interpretatorów dziedzictwa. Celem autora jest ułatwienie im zrozumienia historycznych kontekstów i kulturowych oraz społecznych uwarunkowań turystycznej interpretacji dziedzictwa. W prezentacji historycznego rozwoju interpretacji dziedzictwa w turystyce autor rysuje kontekst pojawiania się jej ważniejszych metod i technik. Następnie podejmuje próbę usystematyzowania jej głównych założeń i podejść. Artykuł jest […]

Czytaj dalej Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki Tagi:
czerwiec, 2019

Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach

Autor: Zygmunt Kruczek

Najstarsze na świecie zagłębie naftowe w polskich Karpatach kończy swoją działalność produkcyjną. Dawne kopalnie i destylarnie stały się zabytkami techniki, wiele obiektów wymaga rekultywacji. Szansą na ocalenie dziedzictwa przemysłowego i ochronę środowiska naturalnego jest turystyka przemysłowa. W artykule wskazano na tradycje górnictwa i przemysłu naftowego w polskich Karpatach, a jego dziedzictwo oceniono w kategoriach atrakcji turystycznych. Autor koncentruje się na możliwościach wykorzystania szlaków naftowych w  rewitalizacji zabytków przemysłu […]

Czytaj dalej Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach Tagi:
czerwiec, 2019

Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór)

Autor: Joanna Ziarkowska

W lipcu 2017 roku obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa podjął decyzję o zamieszczeniu na Liście UNESCO pogórniczych zabytków w Tarnowskich Górach. Wpis obejmuje kopalnię rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi, łącznie 28 obiektów w Tarnowskich Górach, Zbrosławicach i Bytomiu. Najbardziej znane z nich to Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga.Zamieszczenie danego dobra na Liście UNESCO jest z reguły traktowane w kategoriach dużego atutu […]

Czytaj dalej Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór) Tagi:
czerwiec, 2019

Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny

Autor: Ada Górna i Krzysztof Górny

Epoka kolonialna odcisnęła trwałe piętno na Afryce Zachodniej i jej współczesnych stosunkach z Europą. Pośród wielu negatywnych aspektów europejskiego podboju kontynentu afrykańskiego tematem szczególnie trudnym jest niewolnictwo. Jego dziedzictwo staje się współcześnie częstym przedmiotem ochrony, zarówno ze strony państw afrykańskich, jak również UNESCO, które na swoją Listę Światowego Dziedzictwa wpisuje materialne obiekty związane z transatlantyckim handlem ludźmi. Wraz z podejmowaniem ochrony tego […]

Czytaj dalej Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny Tagi:
czerwiec, 2019

Nowa Huta na szlakach kulturowych

Autor: Jarosław Klaś

Przez Nową Hutę przebiegają dwadzieścia cztery szlak kulturowe, które obejmują różnorodne dziedzictwo kulturowe wschodniej części Krakowa. Celem artykułu jest zebranie dostępnych podstawowych informacji na temat tych szlaków, ich analiza i dokonanie oceny obecności Nowej Huty na szlakach kulturowych. Zakres artykułu obejmuje: informacje ogóle o szlakach, typologię i tematykę szlaków, identyfikację i opis miejsc na szlakach, oznakowanie w przestrzeni materialnej i wirtualnej szlaków, analizę zarządzających szlakami, […]

Czytaj dalej Nowa Huta na szlakach kulturowych Tagi:
czerwiec, 2019

Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików

Autor: Martyna Elżbieta Pilarska

Turystyka kulturowa jest dziś dziedziną rozkwitającą. Poprzez szereg rozmaitych form podejmuje działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego, przybliżając to co było niegdyś domeną specjalistów – historyków sztuki, muzealników, artystów i pasjonatów – odbiorcy należącemu do społeczności lokalnej, narodowej a nawet odbiorcy międzynarodowemu. Niewątpliwie Śląsk jest miejscem, które odkrywa przed miłośnikami kulturowych szlaków możliwość spotkania z historyczną opowieścią, której echa rozbrzmiewają w bryłach architektury sakralnej, poprzemysłowej […]

Czytaj dalej Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików Tagi:
czerwiec, 2019

Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym

Autor: Tomasz Grzyb

Obszary niejednolite pod względem kulturowym dzięki swojemu zróżnicowaniu bywają postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. Takim regionem niewątpliwie jest Podlasie, pełniące od stuleci funkcję pogranicza o charakterze religijnym, etnicznym, językowym, politycznym czy wręcz cywilizacyjnym. W fizjonomii podlaskiego krajobrazu pogranicza szczególnie dostrzegalny – a zarazem uznany za atrakcyjny pod kątem turystyki – jest wpływ dziedzictwa prawosławnego (bez rozróżnienia stricte etnicznego), litewskiego, tatarskiego czy żydowskiego. Ślady kultury protestanckiej cieszą się zdecydowanie […]

Czytaj dalej Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym Tagi:
czerwiec, 2019

Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny?

Autor: Joanna Wałkowska

Tekst porusza problematykę nieczynnych cmentarzy protestanckich, występujących licznie na terenie zachodniej Polski. Interesują mnie przede wszystkim niewielkie cmentarze, znajdujące się we wsiach i małych miasteczkach, poza głównymi szlakami turystycznymi. Postrzegane są one zwykle jako dziedzictwo kłopotliwe, któremu trudno jest zapewnić odpowiednią ochronę, ze względu na ogromną skalę występowania i niechętny stosunek do niego dużej części społeczeństwa polskiego. W artykule poruszam problematykę terminologii, odnosząc się […]

Czytaj dalej Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny? Tagi:
czerwiec, 2019

„Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku.” – Nowa Huta ab ovo

Autor: Zbigniew Semik

Architektura Nowej Huty – krakowskiej dzielnicy z rodowodem sięgający głębokiego stalinizmu – przeszła po upadku systemu, którego była dzieckiem, długą drogę. Od etapu tzw. dissonant heritage (kłopotliwego dziedzictwa), czasu namysłu i debaty na jakich zasadach i czy warto się o nią zatroszczyć aż do uznania jej za dobro kultury37, warte bezwarunkowej ochrony38. Podobną drogę przechodzą w Polsce liczne „źle urodzone”39 budynki i zespoły urbanistyczne, których obiektywna wartość zaczyna być […]

Czytaj dalej „Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku.” – Nowa Huta ab ovo Tagi:
czerwiec, 2019

Dziś i jutro turystyki dziedzictwa

Autor: Magdalena Banaszkiewicz i Łukasz Gaweł

Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich […]

Czytaj dalej Dziś i jutro turystyki dziedzictwa Tagi:
czerwiec, 2019

Laos – górzysty, nieodkryty klejnot Azji, kraj „Złotego Trójkąta”

Autor: Tadeusz Jędrysiak i Izabela Wyszowska

Laos to jedno z ostatnich państw, które zachowały nieskażony, dziewiczy charakter. Góry, rzeki i dżungla są dla ludzi z całego świata ogromną atrakcją. Nigdzie nie zobaczy się takiej palety zieleni, jaką mają lasy nad Mekongiem. Kraj ten można w skrócie nazwać „piękną przyrodą”, prawie w całości jest porośnięty lasem i jedynym w regionie pozbawionym dostępu do morza.  Tylko tu można zobaczyć targowiska, gdzie sprzedaje się dzikie zwierzęta, zioła […]

Czytaj dalej Laos – górzysty, nieodkryty klejnot Azji, kraj „Złotego Trójkąta” Tagi:
czerwiec, 2019

Włochy. Przewodnik z rozmówkami, Wyd. Berlitz.

Autor: Przemysław Springer

Włochy. Przewodnik z rozmówkami Autor: Patricia Schultz,  Adele Evans Tłumaczenie: Kinga Kowalczyk-Zalewska, Kinga Kałamaga Wydawnictwo: Berlitz Rok wydania: 2016 ISBN: 978-178-671-043-7 Ilość stron: 256 Włochy – któż z nas nie chciałby  wrzucić pieniążka do Fontanny di Trevi, poczuć klimat Koloseum czy też popłynąć gondolą w Wenecji? Ten piękny i różnorodny kraj powinien zwiedzić każdy turysta niezależnie od wieku i zainteresowań. Warto wówczas zabrać ze sobą […]

Czytaj dalej Włochy. Przewodnik z rozmówkami, Wyd. Berlitz. Tagi:
czerwiec, 2019

Wielkopolska 2020+ – ochrona dziedzictwa kulturowego i turystyka kulturowa w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego

Autor: Krzysztof Kasprzak

Wprowadzenie  W gospodarowaniu przestrzenią udział biorą różne grupy zainteresowań mające na nią bezpośredni wpływ lub z niej korzystające. Są to głównie projektanci, organy władzy i administracji różnych szczebli, deweloperzy budowlani, właściciele nieruchomości, obecni i przyszli mieszkańcy, użytkownicy, stowarzyszenia i organizacje społeczne zainteresowane ładem przestrzennym i jakością przestrzeni publicznej oraz prowadzący na danym terenie działalność przedsiębiorcy i usługodawcy. Zarówno wielu mieszkańców, jak i stowarzyszeń, organizacji, a niekiedy i przedsiębiorców nie jest obecnie […]

Czytaj dalej Wielkopolska 2020+ – ochrona dziedzictwa kulturowego i turystyka kulturowa w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego Tagi:
czerwiec, 2019

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kamieńskiego

Autor: Tomasz Duda

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kamieńskiego jest częścią szerszego projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową” mającego na celu badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Została ona przeprowadzona zgodnie z metodą opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt w 2010 r. w oparciu o bonitację punktową z odpowiednio dobranymi kryteriami odnośnie poszczególnych form wycieczek kulturowych i grup walorów. Niniejsza analiza, podobnie i jak wszystkie poprzednie, skupia się na potencjalnych celach turystyki […]

Czytaj dalej Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu kamieńskiego Tagi: ,
czerwiec, 2019

Księżna Daisy na zamku w Pszczynie – dama, która umiłowała Śląsk

Autor: Izabela Wyszowska i Tadeusz Jędrysiak

Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, zwana Daisy, pierwotnie nazywała się Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, pochodziła z dobrego angielskiego domu i uchodziła za ozdobę angielskiego dworu. Brak pokaźnego posagu rekompensowało jej znakomite pochodzenie, gdyż skoligacona była z rodami panującymi w całej Europie. Była urodziwą, postawną blondynką o niebieskich oczach, robiła wrażenie nie tylko urodą ale też inteligencją, chętnie publicznie zajmowała stanowisko w sprawach wówczas uznawanych za typowo […]

Czytaj dalej Księżna Daisy na zamku w Pszczynie – dama, która umiłowała Śląsk Tagi:
czerwiec, 2019

Zarys dziejów Kamienia Pomorskiego i jego okolic

Autor: Tomasz Duda

Ziemia kamieńska należy do najbardziej bogatych w różnorodne wydarzenia historyczne regionów Pomorza. To tutaj, przed wiekami zamieszkiwało plemię Wolinian, które założyło jeden z najbardziej znanych ośrodków w tej części basenu Morza Bałtyckiego – Wolin, legendarną Winetę, które sława dotarła nawet do Skandynawii, stając się częścią staronordyckich sag i opowieści. Tutaj też swoją misję prowadził biskup Otton z Bambergu, chrzcząc pierwszych Pomorzan. Dzięki niemu powstały tu pierwsze […]

Czytaj dalej Zarys dziejów Kamienia Pomorskiego i jego okolic Tagi: ,
czerwiec, 2019

Powiat kamieński jako destynacja turystyki kulturowej

Autor: Tomasz Duda

Bogate dziedzictwo historyczne oraz mnogość atrakcji o charakterze kulturowym sprawiają, że powiat kamieński postrzegany jest jako jeden z najważniejszych celów wyjazdów turystyki kulturowej w województwie. Bliskość wybrzeża Morza Bałtyckiego i popularnych miejscowości wypoczynkowych czy kąpielisk nadmorskich (m.in. Międzyzdroje, Dziwnów, Międzywodzie) w znacznym stopniu determinują jednak charakter omawianej przestrzeni turystycznej, nadając jej wyraźnie określone funkcje rekreacyjne. Turystyka kulturowa pozostaje więc niejako w cieniu, stając się jedynie alternatywą […]

Czytaj dalej Powiat kamieński jako destynacja turystyki kulturowej Tagi: ,
czerwiec, 2019

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie kamieńskim

Autor: Tomasz Duda

  Trasa 1 Szlakiem biskupów kamieńskich i pierwszej misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu Międzyzdroje – Lubin – Wolin – Jarszewo – Kamień Pomorski – Trzebieszewo – Świerzno – Golczewo Wycieczkę rozpoczynamy w Międzyzdrojach (0,0 km), do których łatwo dostać się pociągiem ze Szczecina, Świnoujścia oraz wielu innych regionów Polski i kierujemy się na południe. Wyjeżdżając z miasta mijamy m.in. Muzeum Przyrodnicze i siedzibę dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego […]

Czytaj dalej Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w powiecie kamieńskim Tagi: ,
czerwiec, 2019

Rozmowa z Adamem Jakubowskim, przewodnikiem turystycznym i prezesem Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”, aktywnym organizatorem turystyki w Międzyzdrojach i okolicach

Autor: Tomasz Duda

Rozmowa z Adamem Jakubowskim, przewodnikiem turystycznym i prezesem Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”, aktywnym organizatorem turystyki w Międzyzdrojach i okolicach Turystyka Kulturowa: Powiat kamieński uważany jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów Pomorza Zachodniego. Czynnikiem determinującym rozwój turystyki jest tutaj jednak wybrzeże Morza Bałtyckiego i baza noclegowo-gastronomiczna doskonale przygotowana pod wypoczynek nadmorski. Czy wśród przyjezdnych turystów (wczasowiczów) obserwuje się zainteresowanie obiektami historycznymi, kulturowymi lub […]

Czytaj dalej Rozmowa z Adamem Jakubowskim, przewodnikiem turystycznym i prezesem Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”, aktywnym organizatorem turystyki w Międzyzdrojach i okolicach Tagi: ,
czerwiec, 2019

Gdzie jeść i spać w Kamieniu Pomorskim i powiecie kamieńskim?

Autor: Tomasz Duda

Noclegi (wybrane) Hotel Pod Muzami Gryfitów 1, 72-400 Kamień Pomorski tel. 91 382 22 40 www.podmuzami.pl Hotel Staromiejski Rybacka 3, 72-400 Kamień Pomorski tel. 91 382 26 44 www.hotel-staromiejski.pl Hotel Vienna House Amber Baltic Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje tel. 91 322 85 00 www.viennahouse.com/pl/amber-baltic-miedzyzdroje Hotel Aurora Family & SPA Bohaterów Warszawy 17, 72-500 Międzyzdroje tel. 91 322 35 50 e-mail: rezerwacja@hotel-aurora.pl www.hotel-aurora.pl Stary […]

Czytaj dalej Gdzie jeść i spać w Kamieniu Pomorskim i powiecie kamieńskim? Tagi: ,
czerwiec, 2019

Przydatne adresy w Kamieniu Pomorskim i powiecie kamieńskim

Autor: Tomasz Duda

Urzędy: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski tel. 91 382 31 20 e-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl www.powiatkamienski.pl   Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski tel. 91 382 31 20 e-mail: um@kamienpomorski.pl www.kamienpomorski.pl   Urząd Miejski w Wolinie Zamkowa 23, 72-510 Wolin tel. 91 326 13 22 e-mail: sekretariat@gminawolin.pl www.gminawolin.pl   Urząd Miejski w Międzyzdrojach Książąt Pomorskich 5, 72-500 […]

Czytaj dalej Przydatne adresy w Kamieniu Pomorskim i powiecie kamieńskim Tagi: ,