kwiecień, 2023

Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie i próba klasyfikacji podejmowanych społecznie przedsięwzięć współtworzących ofertę turystyki kulturowej. Przeprowadzona analiza ma wymiar przedmiotowy: składa się na nią systematyczny opis i klasyfikacja typowych programów i przedsięwzięć tworzących na tę formę turystyki, komponentów decydujących o jej kulturowym profilu oraz poziomu zaangażowania organizatorów. Jest ona komplementarna do podjętej w innym opracowaniu autora analizy wymiaru formalnego tej formy turystyki (identyfikacji jego istotnych i wyróżniających cech i jego wydzielenia spośród innych, częściowo pokrywających się obszarów aktywności) oraz analizy podmiotowej (dotyczącej organizacji społecznie tworzących ofertę turystyki kulturowej). Zastosowane metody analizy to studium literaturowe i studium przypadku. Na opracowanie składają się trzy zasadnicze części: rozdział metodologiczny i precyzujący kryteria analizy, część zawierająca opisy pięciu poziomów klasyfikacji programów wraz z przypisanymi jej studiami przypadków oraz część opisująca formy organizacyjnego zaangażowania podmiotów zarządczych w kreację i realizację programów turystycznych na poszczególnych poziomach.

Tagi: