wrzesień, 2022

Wywiad z dyrektorem Muzeum Ziemi Dobrzyń

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

TK: W którym kierunku kształtowana jest (lub powinna być) przestrzeń turystyczna powiatu rypińskiego? Czy organizacje bądź też osoby odpowiedzialne za rozwój turystyki w regionie podejmują zintegrowane działania, dążące do stworzenia tematycznego produktu turystycznego?

Andrzej Szalkowski: Powiat rypiński mimo, iż bardzo atrakcyjny przyrodniczo i historycznie nie posiada ściśle określonego kierunku promocji i zagospodarowania przestrzeni turystycznej. Nie zawierają tej informacji dokumenty strategiczne dla powiatu jak i dla poszczególnych gmin. Brak jest w tej chwili zintegrowanych działań polegających na wypracowaniu produktu turystycznego.

TK: Jak wygląda promocja i zarządzanie turystyką w powiecie? Kto jest osobą decydującą jeśli chodzi o organizację ruchu i przestrzeni turystycznej w regionie?

Andrzej Szalkowski: Zarządzanie turystyką w powiecie rypińskim nie odbywa się w jakiś zintegrowany sposób, nie istnieje żadna sieć, brak jest punktów informacji turystycznej, nie funkcjonuje wspólne zarządzanie na poziomie gminy – starostwo. Nie ma jako takiej osoby wyznaczonej do organizacji ruchu turystycznego.

TK: Czy bogactwo walorów przyrodniczych regionu przekłada się na popularność powiatu rypińskiego jako destynacji turystycznej? Czy generalnie tereny te stanowią popularny cel wyjazdów turystycznych, czy raczej jest on traktowany dość marginalnie?

Andrzej Szalkowski: Walory turystyczne regionu są i to jest fakt niezaprzeczalny, świadomość posiadania takich bogactw naturalnych jak chociażby jeziora czy lasy stale z roku na rok rośnie, jest to jednak poziom niezadowalający. Utworzony został specjalnie w tym celu profil „Agroturystyka” w Technikum Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, aby uświadamiać i przygotowywać osoby do samodzielnej działalności w tym zakresie, czyli świadczenia usług agroturystycznych. Jeżeli chodzi o popularność terenu powiatu rypińskiego jako destynacji turystycznej trudno to określić gdyż nie były prowadzone w tym celu żadne badania. Polegać możemy jedynie na analizach frekwencji w muzeum w Rypinie, która wykazuje tendencję wzrostową w przypadku grup zorganizowanych w tym w ramach turystyki szkolnej.

TK: Czy pandemia koronawirusa miała znaczący wpływ na rozwój turystyki w powiecie rypińskim? Czy atrakcje przyrodnicze powiatu rypińskiego stały się pożądanym celem wyjazdów rekreacyjnych i turystycznych? Czy dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie regionem w tym okresie i czy przełożyło się to na większą jego promocję jako destynacji turystyki kulturowo-przyrodniczej?

Andrzej Szalkowski: Pandemia covid-19 nie wpłynęła znacząco na zwiększenie zainteresowania powiatem rypińskim jako celem turystyki nawet tzw. przedłużonego weekendu. Wynika to z faktu nielicznej i wciąż słabej oferty hotelarskiej i rekreacyjnej.

TK: Które miejsca Pana zdaniem pomimo ich wyraźnych związków z historią, kulturą czy krajobrazem regionu, są najbardziej niedoceniane przez turystów? Dlaczego? Które z nich poleca Pan szczególnie?

Andrzej Szalkowski: Odpowiadając na to pytanie należałoby podzielić i wytypować pewne kwestie:

  1. Teren powiatu rypińskiego jest usiany miejscami pamięci narodowej z okresu II wojny światowej, są to pomniki i mogiły ofiar zbrodni niemieckiego tego okresu, dzisiaj widząc politykę historyczne prowadzoną przez RP należy zauważyć w tym potencjał i wpiąć to w szlaki odpowiednio tematyczne, mimo iż jest to temat trudny i smutny, ale wpisujący się w programy nauczania
  2. W Rypinie istnieją jedne z największych na świecie witraży sakralnych, licząc je razem jest to ponad 8 arów szkła!!! Pięknego kolorowego szkła, dzieło rypińskich artystów, którzy prowadzą swoją pracownię artystyczną i galerię sztuki. Zatem witraże także są wciąż pełne potencjału turystycznego za mało wykorzystywanego.
  3. Przez fragment powiatu rypińskiego wiedzie odcinek szlaku św. Jakuba wraz z odnogami, w powiecie nie ma o tym szczególnie mowy i wciąż brak jest odpowiednich oznakowań w terenie.
  4. Turystyka kulinarna i gęsina rypińska, spośród czterech odmian gęsi hodowanych w Polsce jest także odmiana rypińska, o wspaniałych właściwościach mięsa. Odbywa się raz do roku Festiwal gęsi promujący wartości kulinarne i historyczne gęsiny na polskich stołach.
Tagi: ,