wrzesień, 2022

Powiat rypiński – literatura

Autor: Aleksandra Stępniewska i Przemysław Charzyński

Bibliografia:

Forczmańska U., Szalkowski A., Krajewski B., 2016, Rypin w starej fotografii. T. 1, Krajobraz miasta, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin

Gałkowski P., 2002, Brzuze i okolice, Brzuze

Gałkowski P., 2009, Okolice Rypina, Rypin

Gałkowski P., Jaroszewski T., Tyburski M., 2016, Dzieje powiatu rypińskiego : (szkic do monografii), Rada i Zarząd Powiatu, Rypin

Gałkowski P., Piotrowski R.,2000, Rogowo i okolice, Rypin-Rogowo

Gałkowski P., Żuchowski Z., 2003, Wąpielsk i okolice, Rypin-Wąpielsk

Gołębiewska M., 2020, Rypin : miasto kulturą opisane, Urząd Miasta Rypin

Krajewski M., 1994, Rypin. Szkice z dziejów miasta ,Rypin

Mikulski K., 2012, Rypin : dzieje miasta. T. 2, Od 1918 roku , Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin

Rybińska E., Rubnikowicz M., 2008, Program opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2009-2012, Wojewódzki Ośrodek Kultury

Tyburski M. S., 2017, Przyroda powiatu rypińskiego wyd. II, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

Netografia

Cmentarze Żydowskie w Polsce – http://cmentarze-zydowskie.pl/rypin.htm

Gazeta pomorska- https://pomorska.pl/kujawskopomorskie-w-regionie-mamy-juz-trzy-drogi-sw-jakuba/ar/c7-15359239

Gospodarstwo agroturystyczne „Tomkowo” –  http://www.agroturystyka.kpodr.pl/pl/gospodarstwo/agro,127.html?&eq[f_powiat]=12

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – https://www.kpodr.pl/przedsiebiorczosc/produkty-tradycyjne-z-pomorza-i-kujaw/

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie –  www.muzeum.rypin.eu

Portal Polska Niezwykła – http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,986136,-1,-1,-1.html

Portal Wirtualny Sztelt – https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/r/298-rypin/96-historia-miejscowosci/67695-historia-miejscowosci

Ruiny zamku w Radzikach Dużych – https://www.zamkipolskie.com/radziki/radziki.html

Rynek kolejowy – https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/rypin-na-razie-nie-moze-liczyc-na-pociagi-regionalne-107671.html

Rypin nasze miasto- artykuł: TOP 15 atrakcji w Rypinie i powiecie rypińskim- https://rypin.naszemiasto.pl/top-15-atrakcji-w-rypinie-i-powiecie-rypinskim-zobacz/ga/c1-8333032/zd/62955002

Serwis TVP Bydgoszcz – https://bydgoszcz.tvp.pl/57417078/w-rypinie-znowu-zatrzymuja-sie-pociagi-pasazerskie-mozna-dojechac-nad-morze-i-na-slask

Starostwo Powiatowe w Rypinie – https://powiatrypinski.pl/

Trasa Camino Polaco – https://caminopolaco.pl/?page_id=27

Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY Rypin- https://rypin-cry.pl/artykul/bogata-historia-zydow/263741

Urząd gminy Brzuze – www.brzuze.pl/

Urząd gminy Rypin- https://www.rypin.pl/

Urząd gminy Wąpielsk – https://www.wapielsk.pl/

Urząd miasta Rypin – http://www.rypin.eu/strona-49-historia.html

Wykaz zabytków znajdujących się na terenie powiatu rypińskiego –  http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/119

Wywiad z dyrektorem Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie dot. Kultury żydowskiej w Rypinie – https://rypin-cry.pl/artykul/bogata-historia-zydow/263741

Zabytki w powiecie rypińskim – https://zabytek.pl/pl

Tagi: ,