czerwiec, 2022

Wybrana literatura na temat powiatu bocheńskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne:

Banach J., 2005, Parafia w Lipnicy Murowanej: zarys dziejów od powstania do roku 1945, Lipnica Murowana

Baniak J., Podsiadło R., Zaczek P., 2015, Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r., Agencja Wydawnicza CB, Warszawa

Blajda C., 1993, Żegocina dawna i współczesna (w 700-lecie powstania wsi), Żegocina-Kraków

Chmielewski G., 2018, Ostatni przejazd: opowieść o mistrzu Kuligu, Auto Klub Dziennikarzy Polskich, Warszawa

Dymura M., Kruk F., Wyrobek M., 2016, …Nawet z narażeniem życia: zarys dziejów organów ścigania na ziemi bocheńskiej od średniowiecza po współczesność, Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Bochnia

Flasza J., 2008, Piękno minione, utracone niedocenione… Krajobraz kulturowy powiatu bocheńskiego, Starostwo Powiatowe w Bochni, Bochnia

Flasza J., 2009, Stanisław Fischer: odkrywca i miłośnik ziemi bocheńskiej, Starostwo powiatowe w Bochni, Bochnia

Flasza J., Flasza M., Migdas T., Mróz S., Puławska M., Zięba K., Brzoza A. (fot.), Wrzak J. (fot.), 2016, Kopalnia Soli Bochnia: historia wykuta w soli = Bochnia Salt Mine: history caved in salt, Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia

Gola-Rakowska A., 2019, Janusz Kulig: niedokończona historia, Burda Książki – Burda Media Polska, Warszawa

Gustaw R., 2019, Święty Szymon z Lipnicy (1435-1482), Wydawnictwo OO. Bernardynów Calvarianum, Kraków

Jagielski T., 1995, Kronika: jak Trzciana odzyskała gminę, Trzciana

Jankisz M., 2016, Historia i ochrona drewnianej architektury sakralnej Królówki, Łapanowa, Łososiny Górnej: wybrane problemy konserwatorskie, Wydawnictwo Black Unicorn, Jastrzębie-Zdrój

Kęsek J., 2013, Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Bochnia

Kęsek J., 2013, Kult świętej Rozalii w Bochni dawniej i dziś, Urząd Miasta, Bochnia

Kęsek J., Potępa G., 2009, Oblicze Bocheńskiej Madonny: XVII-wieczne kopie, podobizny, inspiracje, Muzeum im. Stanisława Fischera, Bochnia

Kiryk F., Ruta Z. (red.), 1980, Bochnia: dzieje miasta i regionu, Bochnia-Kraków

Kobiela S., 2018, Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Bochnia

Krajewski W., 2006, Powietrzna walka nad Bochnią, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Bochnia

Książek M., 1990, Miasta prywatne Wiśnicz Nowy i Kolbuszowa (na tle działalności urbanistyczno-architektonicznej Lubomirskich w XVII wieku), Kraków

Majewski A., 2016, Zamek w w Wiśniczu: dzieje i konserwacja, Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Nowy Wiśnicz

Marcinek R., 2018, Nowy Wiśnicz: niezwykły świat polskiego baroku, Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Nowy Wiśnicz

Młynarska A., 2003, Było to w Trzcianie…, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów

Młynarska A., 2005, Trzciana: dawniej i dzisiaj, Tychy

Olszewski T., 2002, W kręgu żegocińskich twórców kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Wspierania Przedsiębiorczości, Żegocina

Ostrowska A., Błoński P. (il.), 2016, Legendy solnego grodu, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Piątkowska Ł., Bukowiec K. (fot.), 2004, Parafie ziemi bocheńskiej, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia

Polek E., 1993, Lipnica Murowana (zarys dziejów do 1985 roku), Tarnów

Serafińska-Domańska M., 1991, Nowy Wiśnicz w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich, Nowy Wiśnicz

Serafińska-Domańska M. (red.), 2021, Rok 1920: dzienniki Stanisławy Serafińskiej spisane na Koryznówce w Wiśniczu, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów

Smolucha J. (red.), 2007, Lipnica Murowana: gród króla Władysława Łokietka. Dziedzictwo i przyszłość – sympozjum naukowe, Księgarnia Akademicka, Kraków

Sobas I., 2016, Niepokorne dekady: niepodległościowe dążenia mieszkańców Bochni i Bocheńszczyzny w latach 1945-1989, Miejski Dom Kultury w Bochni, Bochnia

Szczygieł E., 2007, Grobla – wieś mojego dzieciństwa…, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Drwinia, Grobla-Gliwice

Szlezynger P., 2013, Nowy Wiśnicz: historia, architektura, konserwacja, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków

Ślusarczyk K., 2008, Czesław Dźwigaj: od medalu do monumentu, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków

Wiewiórka J., Poborska-Młynarska K., Zięba K., Flasza M, 2016, W głąb soli i czasu w Kopalni Soli Bochnia. Nauka dla ciekawych. Seria popularnonaukowa o ziemi i kosmosie, Wydawnictwa AGH, Kraków

Wiśniewska Z. (red.), 2008, W kręgu żegocińskich baśni, obyczajów i zwyczajów, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Żegocina

Zuzia T., Pająk J. (red.), 2006, Niemi świadkowie historii, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, Rzezawa

Żegocińska książka kucharska, 2002, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Żegocina

Przewodniki turystyczne:

Anioł C., 2004, Lipnica Murowana: przewodnik: Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, Rajbrot, Wydawnictwo Arete II, Lipnica Murowana

Bielak P., Bochnia na weekend, Wydawnictwo Regis, Łapczyca (broszura)

Bielak P., Bochnia fürs Wochenende, Wydawnictwo Regis, Łapczyca (broszura)

Bielak P., Weekend in Bochnia, Wydawnictwo Regis, Łapczyca (broszura)

Bielak P., Bochnia para el fin de semana, Wydawnictwo Regis, Łapczyca (broszura)

Bielak P., 2010, Bochnia i okolice. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Progress, Łapczyca

Bielak P., 2014, Bochnia i powiat bocheński. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Progress, Łapczyca

Bielak P., Bielak J. (tł.), 201-, Gmina Drwinia: podbocheński Teras, Wydawnictwo Progress, Łapczyca (informator)

Bielak P., 2018, Gmina Żegocina bramą Beskidu Wyspowego, Wydawnictwo Regis, Bochnia

Bielak P., Gruca M., Flasza J., 2018, Z porywu wiary. Kościół i parafia św. Pawła Apostoła w Bochni 1981-2018, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Bielak P., Kras Z., Sobczak W. (red. muz.), 2014, Lipnicki przewodnik pieśnią pisany, Łapczyca

Boguś A., Cetera K., Dmytrowski P., Kramarz M., 2018, Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy: przewodnik, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków

Flasza J., Konieczny P. (fot.), 2015, Bochnia. Przewodnik po mieście, Miejski Dom Kultury w Bochni, Bochnia

Frodyma R., 1998, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. III Brzesko-Bochnia-Limanowa, Piastów

Gruca M., Bielak P., Parafia św. Pawła Apostoła w Bochni, Wydawnictwo Regis, Łapczyca (broszura)

Gruca M., Bielak P., Parroquia de San Pablo Apostól en Bochnia, Łapczyca (broszura)

Jasiński Ł, Jasiński M., Możdżeń R., 2005, Fortyfikacje okresu II wojny światowej w okolicy Bochni, Wydawnictwo Infort, Gliwice

Jasiński M., 2007, Fortyfikacje OKH-Stellung a-2 nad Rabą, Wydawnictwo Infort, Gliwice

Jasiński M., 2008, OKH stellung a-2 pomiędzy Bochnią a Nowym Sączem, Muzeum im. Stanisłwa Fischera, Bochnia

Kierepka S., Kępa-Hamuda K., Mulka M., 2020, Powiat bocheński: tu warto żyć… //  Bocheński County: it is worth visiting it… // Landkreis Bochnia: es lohnt sich, hier zu sein…, Powiat Bocheński, Bochnia

Kierepka S., Kępa-Hamuda K., Mulka M., Kowal R. (fot.), Ryncarz T. (fot.), Kierepka R. (fot.), Klasa P. (fot), Potrzebka M. (fot.), Mazur M. (fot), 2021, Powiat bocheński: tu warto być… również jesienią i zimą! (cz. 2) // Bocheński County: (cz. 2) it is worth visiting it… also in autumn and winter! // Kreis Bochnia: (cz.2) es ist schön da zu sein, auch im Herbst und Winter!, Powiat Bocheński, Bochnia

Kras Z., 2013, Kościół św. Leonarda – zabytków lipnickich korona, Wydawnictwo Attyka, Kraków

Piskór A., 2018, Bochnia pieszo i rowerem, Bochnia-Kraków

Serafińska-Domańska M., 2013, Koryznówka w Wiśniczu: Muzeum Pamiątek po Janie Matejce Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: w 120. rocznicę śmierci Jana Matejki, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów

Skoczek P. (red.), 2009, Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Bocheńskiej, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Ziemia Bocheńska – Stowarzyszenie Rozwoju Regionu, Bochnia

Spiechowicz-Jędrys A., 2006, Łapanów: Parafia św. Bartłomieja (przewodnik pielgrzyma), Wydawnictwo Turystyczne, Kraków

Zawidzka I., 2018, Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Bochni, Muzeum im. S. Fischera w Bochni, Bochnia

Albumy:

Bielak P., 2017, Ziemia bocheńska w obiektywie // County of Bochnia through a Camera Lens, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Bielak P., 2016, Nowy Wiśnicz i okolice w obiektywie, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Bielak P., 2014, Kopalnia Soli Bochnia. Szlakiem zabytkowych wyrobisk, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Bielak P., Masiuk K., 2014, Powiat bocheński w obiektywie, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Bielak P., 2011, Bochnia i powiat bocheński z lotu ptaka, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Bielak P., 2011, Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Flasza J. (red.), 2021, Naziemne skarby kultury, Muzeum im. S. Fischera w Bochni, Bochnia

Gruca M., Bielak P., Flasza J., 2018, Z porywu wiatru – kościół i parafia św. Pawła Apostoła w Bochni 1981-2018, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Kocot-Maciuszek A. (red.), 2019, Bochnia ta sama, ale nie taka sama na pocztówkach i fotografiach ze zbiorów Elżbiety i Piotra Lekkich oraz Bogdana Haby, Miejski Dom Kultury, Bochnia

Konieczny P., 2013, Krajobrazy i detale, Starostwo Powiatowe w Bochni, Bochnia

Krupiński A., 2008, Zabytki ziemi bocheńskiej w rysunkach i opisach Andrzeja B. Krupińskiego, Starostwo Powiatowe w Bochni, Bochnia

Serafińska-Domańska M., 2019, Matejko mało znany – teka rysunków Jana Matejki ze zbiorów Serafińskich, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Skoczek P. (red.), 2014, Śladami Jana Pawła II po ziemi bocheńskiej, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Bochnia

Szlezynger P., 2009, Dawny kościół karmelitów bosych w Wiśniczu, Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Bochnia

Artykuły:

Bruździński A., 2013, Stanisław Lubomirski (1583-1649): fundator wiśnickiego klasztoru Karmelitów bosych, [w:] :] „Folia Historica Cracoviensia”, nr 19, s. 91-117

Budziakowski M., Piotrowska N., Kłusek M., 2020, Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej – analiza substancji zabytkowej. Wybrane zagadnienia, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 62, s. 136-147

Gil M., 2021, Bachmistrzostwa wielickie i bocheńskie w średniowieczu, [w:] „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. 35, s. 10-127

Gogola Z., 2013, Dzieje klasztoru Karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu w latach 1630-2009, [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, nr 19, s. 177-194

Knapik P., 2020, Architektura gotyckiej fary w Bochni, [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 2,

Mróz F., 2011, Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce – zarys problematyki, [w:] „Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej”, „Zeszyty Naukowe”, nr 648, s. 233-250

Niewidok K., 2019, Kaplica „Pod Lipami” w Rozdzielu Dolnym – pomnik przeszłości dla obecnych pokoleń, [w:] „Wiadomości Bocheńskie”, nr 2, s. 3-5

Kraśkiewicz S., 2013, Działalność karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu (1630-1782), [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, nr 19, s. 195-221

Szlezynger P., 1996, Mauzoleum rodowe Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, [w:] „Ochrona Zabytków”, nr 49/2, s. 149-158

Wanat B., 2013, Architektura i wyposażenie kościoła i klasztoru Karmelitów bosych w Wiśniczu, „Folia Historica Cracoviensia”, nr 19, s. 119-132

Wójcik-Łużycki A., 2009, Zamek w Wiśniczu – pomnik historii, [w:] „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 25, s. 88-95

Wszołek P., 2016, Służbowo i prywatnie. Znani i nieznani goście w bocheńskiej Żupie Solnej (do 1995 r.), [w:] „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, nr 31, s. 291-335

Netografia:

Centrum Pielgrzyma i Turysty w Lipnicy Murowanej, https://visitlipnica.pl/

Kopalnia Soli Bochnia, https://kopalnia-bochnia.pl/

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, http://dolinaraby.pl/

Miejski Dom Kultury w Bochni, https://mdk.bochnia.pl/

Muzeum im. prof. S. Fischera w Bochni, http://www.muzeum.bochnia.pl/

Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni, https://muzeummotyli.com/

Oficjalna strona miasta Bochnia, https://bochnia.eu/

Oficjalna strona miasta i gminy Nowy Wiśnicz, https://nowywisnicz.pl/

Oficjalna strona gminy Bochnia, http://www.bochnia-gmina.pl/

Oficjalna strona gminy Drwinia, http://www.drwinia.pl/aktualnosci

Oficjalna strona gminy Lipnica Murowana, https://www.lipnicamurowana.pl/     

Oficjalna strona gminy Łapanów, http://lapanow.pl/

Oficjalna strona gminy Rzezawa, https://www.rzezawa.pl/

Oficjalna strona gminy Trzciana, http://www.trzciana.pl/

Oficjalna strona gminy Żegocina, https://zegocina.pl/

Oficjalna strona powiatu bocheńskiego, https://www.powiat.bochnia.pl/

Oficjalna strona województwa małopolskiego, https://www.malopolska.pl/

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, http://www.drewniana.malopolska.pl/

Zamek Wiśnicz, http://zamekwisnicz.pl/

Wirtualny Sztetl, www.sztetl.org.pl

Tagi: ,