czerwiec, 2022

Powiat bocheński – przydatne adresy

Autor: Agnieszka Kowalik

Starostwo Powiatowe w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 31

32-700 Bochnia

tel. 14 615 37 00

e-mail: powiat@bochnia.pl

www.powiat.bochnia.pl

Urząd Miejski w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 2

32-700 Bochnia

tel. 14 614 91 00

e-mail: umb@um.bochnia.pl

www.bochnia.eu

 

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Oracka 4
32-700 Bochnia
tel. 784 303 179
e-mail: it.bochnia@msit.malopolska.pl

Kopalnia Soli Bochnia

ul. Campi 15

32-700 Bochnia

tel. 14 692 67 52

e-mail: biuro@kopalnia-bochnia.pl

https://kopalnia-bochnia.pl

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni

Rynek 20

32-700 Bochnia

Tel. 14 14 612 32 85

e-mail: kultura@mok.brzesko.pl

http://www.muzeum.bochnia.pl

Muzeum Motyli Atrhropoda

ul. Tadeusza Czackiego 9

32-700 Bochnia

tel. 502 494 622

e-mail: muzeumbochnia@gmail.com

Miejski Dom Kultury w Bochni

ul. Regis 1

32-700 Bochnia

tel. 14 611 69 35

e-mail: mdk@bochnia.pl

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu

Rynek 38

32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 685 09 12

e-mail: um@nowywisnicz.pl  

www.nowywisnicz.pl

Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu

ul. Zamkowa 13

32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 733 779 744

e-mail: informacja@zamekwisnicz.pl

www.zamekwisnicz.pl

Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu

Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Stary Wiśnicz 278

32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 612 83 47

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu

Rynek 6

32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 612 87 04

e-mail: mok@nowywisnicz.pl

https://moknowywisnicz.pl/

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

32-724 Lipnica Murowana 44

tel. 14 634 85 50

e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl

https://www.lipnicamurowana.pl/

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

32-724 Lipnica Murowana 74

tel. 14 685 21 08

e-mail: kulturalipnica@wp.pl

www.kulturalipnica.pl

Centrum Pielgrzyma i Turysty w Lipnicy Murowanej

32-724 Lipnica Murowana 1

tel. 604 956 057

e-mail: kontakt@visitlipnica.pl

Urząd Gminy Bochnia

ul. Kazimierza Wielkiego 26

32-700 Bochnia

tel. 14 690 11 20

e-mail: ug@bochnia-gmina.pl

www.bochnia-gmina.pl

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu

32-744 Łapczyca 334

tel. 14 610 54 50

e-mail: biuro@gck.bochnia.pl

https://gck.bochnia.pl/

Urząd Gminy Drwinia

32-709 Drwinia 57

tel. 12 284 98 10

e-mail: gmina@drwinia.pl

www.drwinia.pl

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini

z siedzibą w Grobli

Grobla 155

32-708 Dziewin

Tel. 12 281 70 44

e-mail: gckipgrobla@interia.pl

http://gckip.drwinia.pl/

Urząd Gminy Łapanów

32-740 Łapanów 34

Tel. 14 685 39 01

e-mail: ug@lapanow.pl

www.lapanow.pl

Centrum Kultury Gminy Łapanów

32-740 Łapanów 10

Tel. 14 685 34 50

e-mail: kontakt@ck-lapanow.pl

http://www.ck-lapanow.pl/

Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21

32-765 Rzezawa

Tel. 14 648 48 00

e-mail: gmina@rzezawa.pl

www.rzezawa.pl

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie

ul. Wiśniowa 68

32-765 Rzezawa

tel. 14 685 98 81

e-mail: kultura@rzezawa.pl

https://kultura.rzezawa.pl/

Urząd Gminy w Trzcianie

32-733 Trzciana 302

tel. 14 648 44 20

e-mail: gmina@trzciana.pl

www.trzciana.pl

Urząd Gminy Żegocina

32-731 Żegocina 316

tel. 14 648 45 20

e-mail: gmina@żegocina.pl

www.zegocina.pl

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie

32-731 Żegocina 378

tel. 14 613 20 35

e-mail: cksit@zegocina.pl

www.cksitzegocina.pl

Tagi: ,