grudzień, 2021

Pytanie 97: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą?

Autor: Michał Dulak, Paweł Plichta, Kamila Joanna Ziółkowska-Weiss, Krzysztof Kasprzak i Armin Mikos von Rohrscheidt

O znacznym potencjale dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Polsce świadczą z jednej strony rosnące statystyki przyjazdów cudzoziemców do 2019 roku włącznie, z drugiej zaś skutki – nie tylko ekonomiczne, jakie spowodowały restrykcje i ograniczenie liczby turystów zagranicznych w ostatnich miesiącach. W tej sytuacji uwaga interesariuszy branży turystycznej skupiła się na alternatywnych ofertach i formule „turysty w swoim mieście”. Dodajmy, kilka lat temu sformułowanie to, użyte w pracy przez Karolinę Buczkowską [2014], wywołało kontrowersje i dyskusję na łamach „Turystyki Kulturowej”.

W poszukiwaniu nowych sposobów promocji i kierunków rozwoju turystyki kulturowej w Polsce warto zapytać o grupę odznaczającą się dużą mobilnością między krajem (aktualnego) zamieszkania a krajem pochodzenia (lub przodków, macierzą), czyli członków Polonii – starej i nowej, np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii, USA oraz Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie. Należy pamiętać, że oferta turystyki kulturowej skierowana do Polaków mieszkających za granicą kraju musi być zróżnicowana pod względem wieku jej odbiorców. Aby oferta turystyki kulturowej skutecznie budowała więzi z Polską wśród młodszych pokoleń, dla których kraj jest już tylko ojczyzną ich rodziców, dotyczy to szczególnie np. Wielkiej Brytanii, wymaga konkretnych, przemyślanych działań. Te zaś stanowią prawdziwe wyzwanie.

Jak oferty dla takich grupy odbiorców uczynić atrakcyjnymi? Jak poszerzyć turystykę sentymentalną o inne wymiary i formy turystyki kulturowej? Czy promocja w tym względzie musi bazować jedynie na patriotycznych, stereotypowych kalkach? Jak wykorzystać potencjał polskiego dziedzictwa w ofercie i promocji turystyki kulturowej wśród Polonii i Polaków mieszkających zagranicą? Mając na uwadze, że
w kraju zamieszkiwania mogą i często świadomie lub nie podejmują oni marketing szeptany (whisper marketing), pełnią role „ambasadorów”, promotorów potencjału dziedzictwa kraju pochodzenia. Pytamy zatem: Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą?

Tagi: