wrzesień, 2021

Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości

Autor: Katarzyna Zielińska i Jadwiga Maria Marchwica

Krakowski Szlak Techniki (KST) to siedemnaście punktów na mapie Krakowa, które są podstawą do poznawania inżynieryjnej historii miasta. Szlak powstał w 2006 roku z inicjatywy Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) i Urzędu Miasta Krakowa, a jego renesans przypada na lata 2020-2021. Wzrost zainteresowania KST wiąże się z czasem pandemii COVID-19, która uniemożliwiła uczestniczenie w kulturze i ograniczyła dostęp do rozwijania pasji, urozmaicania czasu wolnego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wśród mieszkańców Krakowa
i powracających stopniowo turystów, MIM postanowiło wzmocnić i dopracować unikatową ofertę edukacyjną, jaką są spacery tematyczne Krakowskim Szlakiem Techniki. Niniejszy artykuł przybliża korzyści, jakie płyną z oferty spacerowej i przedstawiania historii związanej z tematyką placówki właśnie poprzez prezentowanie jej na realnie funkcjonujących w mieście „eksponatach”. Artykuł prezentuje również postaci, które w sposób szczególny zapisały się w historii rozwoju Krakowa i są „ojcami” Krakowskiego Szlaku Techniki.

Tagi: