wrzesień, 2021

Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Autor: Aleksandra Powierska

Doświadczenie jest jedną z głównych motywacji uprawiania turystyki [Niezgoda 2013]. Samo pojęcie z jednej strony łączone może być z poznawaniem nowych miejsc i ekscytującymi przeżyciami, a z drugiej – z nauką poprzez praktykę. Coraz częściej w działaniach promujących turystykę doświadczeń wykorzystuje się media społecznościowe, gdzie istotnym elementem narracji stają się biografie znanych wynalazców, wśród których wyróżnić można już „postaci kultowe”. Stąd też celem artykułu jest analiza działań promocyjnych Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i odpowiedź na pytanie, w jaki sposób MIM wykorzystuje potencjał biografii w działaniach reklamowych? Placówka ta stosuje bowiem szereg narzędzi mających na celu przybliżenie turystom historii inżynierii poprzez ich zaangażowanie, zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i wirtualnej, czego dobrym przykładem jest nie tylko oddział Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, ale także działania takie jak cykl „SPINaj naukę” przedstawiający na Facebooku sylwetki wynalazców. Artykuł przedstawia analizę przypadku przeprowadzoną w oparciu o analizę zawartości oficjalnego profilu Muzeum na Facebooku skupiającą się na projekcie „SPINaj naukę” a dokładnie tej jego części, która dotyczy biografii wybranych wynalazców. 

Tagi: