czerwiec, 2021

Wybrana literatura na temat powiatu brzeskiego

Autor: Agnieszka Kowalik

Prace monograficzne:

Burlikowski J., 2005, Kroniki Miasta Brzeska 1385-1944, t. I-V, Wydawnictwo ZETO S.A., Tarnów

Dojka I., 2017, Antoni Jan Goetz-Okocimski (1895-1962): powrót z emigracji, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej, Brzesko

Gawlik J.S., Mietła M., 2015, Ku pamięci potomków Jana Götza-Okocimskiego 1815-1893, Brzeskie Towarzystwo Gryf, Brzesko

Gawlik J.S., Mietła M., Skoczek A. (red.), 2016, Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku: zarys monograficzny: praca zbiorowa oparta na rozszerzonych i uzupełnionych materiałach z konferencji popularnonaukowej zorganizowanej przez Jana Gawlika i Mieczysława Mietłę, reprezentujących Brzeskie Towarzystwo „Gryf” w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, dnia 2 czerwca 2016 roku, na zakończenie jubileuszu 170. rocznicy założenia Browaru Okocim, Brzeskie Towarzystwo Gryf, Brzesko

Hampel J. (red.), 1996, Szczurowa: z dziejów wsi i gminy, Wydawnictwo Secesja, Kraków

Jawor M., 2003, Ziemia, która wydała świętego: Szczepanów – historia miejscowości i parafii, Wydawnictwo ZET, Wrocław

Jedynak A., 1998, Porąbka Uszewska: dzieje wsi i parafii, Wydawnictwo Missio Polonia, Warszawa

Kirk F., Lach J. (red.), 2006, Brzesko. Dzieje miasta i regionu, Urząd Miejski w Brzesku, Brzesko

Kirk F., Piech S., 2004, Kościoły i parafie miasta Brzeska 1365-2003, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków

Kołodziejski L., 2018, Borzęcin i okolice w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918, Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polskiej w Borzęcinie Dolnym, Borzęcin Dolny

Konieczny W., 2009, Dwór w Dołędze, Wydawnictwo S-CAN, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów

Kostuch B., 2020, Czarodziej z Łysej Góry. Opowieść o Bolesławie Książku, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa

Kowalczyk T., 2013, Gnojnik: z dziejów wioski, Centrum Kultury w Gnojniku, Gnojnik

Krupiński A., 2002, Brzeski Przekładaniec. Historie bardziej i mniej prawdziwe, legendy i facecje z Brzeska oraz okolicy, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Brzesko

Kurtyka W., 2013, Bielcza: wieś blasku i cienia, Zakłady Graficzne Drukarz, Tarnów

Latasiewicz M., Dojka I., 2014, Szczurowa i okolice: okruchy historii, Urząd Gminy w Szczurowej, Wydawnictwo S-CAN, Szczurowa – Tarnów

Luchter-Krupińska L., 2009, Dębno – niezwykła wieś, Urząd Gminy w Dębnie, Dębno

Luchter-Krupińska L., 2005, Poczet pań i panów na Dębnie z uwzględnieniem ich najważniejszych gości, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów

Mleczko F., 1963, Wieś rodzinna wzywa: wspomnienia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa

Okoński J., 1997, Brzesko. Z najdawniejszych dziejów miasta i okolic, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Brzesko

Pankowicz A., 1996, Brzesko: studium miasta prywatnego w okresie staropolskim, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Brzesko

Piech S.L., Postawa S., 2012, Parafia na świętojakubowym szlaku. Dzieje parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 1385-2010, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko

Piechota J., 1995, Dzieje Iwkowej 1325-1960, Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej, Iwkowa

Piechota J., 2006, Gawędy iwkowskie, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków

Pikuzińska M., 2006, Rabacja na Powiślu. Dziennik Marianny Pikuzińskiej i relacje chłopskie o krwawych wydarzeniach 1846, oprac. K. Bańburski, W. Konieczny, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów

Pilch K., 2007, Bielcza. Wieś galicyjska. Studium historyczno-etnograficzne, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko

Prus B., Prus E., Kowalczyk T., Prus P., Kornaś Z., 2015, Gosprzydowa: z dziejów wioski i parafii, Poligrafia Redemptorystów, Tuchów

Sady R., 2008, Powiat brzeski i jego samorząd 1867-2007, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Kraków–Brzesko

Serwin K.B., 2016, Słotwińska Pani – Historia parafii Brzesko-Słotwina, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko

Sroka K., Kornaś H., Janicka M., 2014, Dzieje gminne Czchowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, Czchów

Tokarski S., 2006, I i II wojna światowa na terenie gminy Iwkowa, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko

Włodek J.M., 2001, Goetz Okocimscy. Kronika rodzinna 1590-2000, Księgarnia Akademicka, Kraków

Zawidzka I., 2001, Cmentarz żydowski w Brzesku, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko

 

Albumy:

Bartosz A., 2003, Tabor pamięci Romów / Roma caravan memorial, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów

Bielak P. (fot.), 2020, Powiat brzeski. Magia miejsc / Brzesko County – Magical Places, Wydawnictwo Regis, Łapczyca

Dudzik K., Kusiak S., 2008, Czchów i okolice: osiem wieków piękna, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, Nowy Sącz

Grzęda M., 2014, Architektura Pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu, Wydawnictwo Universitas, Kraków

Kołodziejski L., 2012, Gmina Borzęcin w obrazach, Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Borzęcin

Kowalczyk T., 2014, Gnojnik na starej fotografii, Centrum Kultury w Gnojniku, Gnojnik

Krakowska R., Dębiec J., 2013, Ziemia Czchowska niejedno ma imię. Czchów – Kultura, Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, Czchów

Krakowska R., Dębiec J., 2013, Ziemia Czchowska niejedno ma imię. Historia i dziedzictwo kulturowe, Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, Czchów

Krakowska R., Dębiec J., 2013, Ziemia Czchowska niejedno ma imię. Nasze talenty, Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, Czchów

Krakowska R., Dębiec J., 2013, Ziemia Czchowska niejedno ma imię. Wędrówki piesze i rowerowe, Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, Czchów

Krupiński A., 2007, Zabytki miasta i gminy Brzesko w opisach i akwarelach Andrzeja B. Krupińskiego, Urząd Miejski w Brzesku, Brzesko

Krupiński A., 2010, Zabytki ziemi borzęcińskiej w opisach i rysunkach Andrzeja B. Krupińskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, Borzęcin

Krupiński A., 2013, Gmina Szczurowa / The municipality of Szczurowa, Wydawnictwo S-CAN, Tarnów

Wyczesany J., 1998, Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku, fot. P. Duda, Miejski Ośrodek Kultury w brzesku, Brzesko

 

Przewodniki turystyczne:

Anioł Cz., Szot M. (red.), 2006, Nad Belą i Białką: w wioskach gminy Iwkowa (przewodnik krajoznawczy), Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej, Iwkowa

Arlet J., Karecka A., 2000, Gmina Czchów i okolice, Wydawnictwo Prasowe Roksana, Krosno

Bielak P., 2011, Brzesko i okolice: przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Progress, Łapczyca

Bielak P., 2013, Gmina Dębno i okolice: przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Progress, Łapczyca

Bukowski T., 2005, Drewniane kościoły: Ziemia tarnowska, część południowa, Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz

Krupiński A., 2003, Historyczno-artystyczny przewodnik po Brzesku i okolicy, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Brzesko

Luchter-Krupińska L., 2006, Dębno. Przewodnik po Zamku w Dębnie oraz zabytkach w jego okolicy, Muzeum Okręgowe, Tarnów

Mendelowski S., 2002, W gminie Czchów, Wydawnictwo Prasowe Roksana, Krosno

Wielgosz Z., 2003, Szczepanów: miejsce urodzin świętego Stanisława BM: przewodnik, Wydawnictwo ZET, Wrocław

Wyczesany J., Bogaczyk A., Wielgus K., Magdoń J., Luchter-Krupińska L., 2002, Brzesko i okolice, Wydawnictwo Prasowe Roksana, Krosno

Wyczesany J., Pasiut W., Bigaj K., 2016a, Brzesko és környéke útikönyv, Polgármesteri Hivatal. Promóciós Iroda, Brzesko

Wyczesany J., Pasiut W., Bigaj K., 2016b, Guida turistica sul comune di Brzesko, Ufficio Comunale. Ufficio Promozioni, Brzesko

Wyczesany J., Pasiut W., Bigaj K., 2016c, Guide de la commune de Brzesko, Urząd Miejski. Bureau de promotion, Brzesko

Wyczesany J., Pasiut W., Bigaj K., 2016d, Guide of the municipality of Brzesko, Town Office. Office of Promotion, Brzesko

 

Literatura piękna:

Brandstaetter R., 1994, Moja podróż sentymentalna i inne opowiadania, Poznań

Myśliński W., 1978, A jednak tak było, Warszawa

Nowak T., 1966, Takie większe wesele, Kraków

Luchter-Krupińska L., 2016, Róża z dębińskiego zamku: dzieje sekretnego miłowania Anny Wésselényi i poety Bálinta Balassiego z Ungaryi, Wydawnictwo Studio Książki, Tarnów

 

 

Netografia:

Baza miejsc pamięci o zagładzie Romów – Samudaripen/Porrajmos, Na bister, https://muzeum.tarnow.pl/na-bister/

Bolesław Książek, http://bksiazek.arte.usermd.net

Centrum Kultury w Gnojniku, www.ckgnojnik.pl

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, www.gck-szczurowa.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej, www.gok.iwkowa.pl

Izba Pamięci w Łysej Górze, http://gminadebno.pl/izba-pamieci-lg.html

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, https://mok-brzesko.pl/

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie, www.moksir.czchow.pl

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, https://muzeum.tarnow.pl/

Muzeum Regionalne w Brzesku, www.muzeum.brzesko.pl

Oficjalna strona miasta i gminy Brzesko, www.brzesko.pl

Oficjalna strona miasta i gminy Czchów, www.czchow.pl

Oficjalna strona gminy Borzęcin, www.borzecin.pl

Oficjalna strona gminy Dębno, www.gminadebno.pl

Oficjalna strona gminy Gnojnik, www.gnojnik.pl

Oficjalna strona gminy Iwkowa, www.iwkowa.pl

Oficjalna strona gminy Szczurowa, www.szczurowa.pl

Starostwo Powiatowe w Brzesku, www.powiatbrzeski.pl

Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim, www.smbokocim.pl

Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog. Wspólna Historia”, https://brzesko-briegel.pl

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, www.drewniana.malopolska.pl

Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń, www.przedgorze.pl

Wirtualna baza dziedzictwa i tradycji gminy Dębno, www.dziedzictwo.kulturadebno.pl

Wirtualny Sztetl, www.sztetl.org.pl

Tagi: ,