czerwiec, 2021

Pytanie 95: Jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową?

Autor: Paweł Plichta, Anna Duda, Marta Miskowiec, Jacek Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Aneta Kopczacka, Marianna Michałowska i Armin Mikos von Rohrscheidt

„Ty naciskasz guzik, my robimy resztę” – hasło, jakim George Eastman zaprezentował światu aparaty Kodaka pod koniec XIX wieku było symbolicznym początkiem fotografii amatorskiej i jednocześnie boomu zdjęć turystycznych. Kolejna wielka rewolucja dokonuje się aktualnie dzięki mediom społecznościowym, a szerzej za sprawą rzeczywistości 2.0. Turyści jako celebryci posiadający grono fanów w social mediach, aby utrzymać popularność muszą odpowiednio o nich zadbać. Zaskakują poprzez intensyfikację zachowań performatywnych, za sprawą zaś specjalnych filtrów w mobilnych aplikacjach idealizują i romantyzują nie tylko odwiedzaną przestrzeń, ale również siebie.

Udostępniane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, forach, blogach, opiniotwórczych portalach turystycznych zdjęcia towarzyszą opisom wrażeń czy opiniom. Fotografie jednak często opatrzone są jedynie tzw. hasztagami, które gromadzą nieograniczone niczym albumy zdjęć, interpretujące w punkt słowa Johna Bergera: „Nigdy nie patrzymy na jedną rzecz. Zawsze patrzymy na relację między rzeczami, a nami samymi”.

Turystyczna fotografia stała się zatem zwierciadłem szerszych zmian zachodzących we współczesnym świecie. Czy może również stać się kluczem do lepszego zrozumienia samej turystyki kulturowej, a tym samym obowiązujących lub zmieniających się narracji dziedzictwa? Czy tak powszechne materiały wizualne tworzone i udostępniane przez turystów kulturowych mogą mieć głębszy sens? Jeżeli tak, to jak twórczo wykorzystać zjawisko fotograficznej multiplikacji? Jakie praktyki sugerować zarządcom obiektów, aby materiały te skutecznie włączyć w procesy nie tylko popularyzacji, ale też interpretacji dziedzictwa? Jak zmieniła się fotografia turystyczna i jej oddziaływanie na różne formy turystyki kulturowej, miejsce w promocji, interpretacji dziedzictwa kulturowego? Kolejne pytanie brzmi zatem: jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową?

Tagi: