czerwiec, 2021

Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej

Autor: Krzysztof Piotr Kołodziejczyk and Katarzyna Michnicka
Turystyka motoryzacyjna zgodnie z definicją zaproponowaną przez autorów to forma turystyki kulturowej, w której celem i motywacją migracji turystycznych jest odwiedzenie miejsc związanych z motoryzacją, ważnych dla jej rozwoju i historii (głównie muzea motoryzacji, prywatne kolekcje pojazdów, fabryki samochodowe, eventy). Celem artykułu jest ocena rozwoju tego rodzaju turystyki w Polsce i Republice Czeskiej, biorąc pod uwagę frekwencję w muzeach motoryzacji i dostępnych dla turystów kolekcjach zabytkowych pojazdów. Szczegółową analizę poprzedziła inwentaryzacja tego typu obiektów w obu krajach. Na podstawie statystyk można stwierdzić, że poziom rozwoju turystyki motoryzacyjnej jest porównywalny z innymi formami turystyki kulturowej. Zmiany frekwencji w analizowanych obiektach muzealnych pokazują, jak istotna dla odbioru danej placówki jest jakość oferty. Duże, dobrze zorganizowane i nowoczesne obiekty odnotowują wzrost liczby odwiedzających, natomiast brak rozwoju wpływa na spadek zainteresowania. Potencjał turystyki motoryzacyjnej został zauważony szczególnie przez duże koncerny, czego wyrazem jest Škoda Muzeum w mieście Mladá Boleslav (Republika Czeska), które cechuje się najwyższą liczbą odwiedzających spośród analizowanych placówek w obu krajach.
Tagi: