grudzień, 2020

Wybrana literatura na temat powiatu choszczeńskiego

Autor: Marcin Kacprzak i Tomasz Duda

Publikacje zwarte i artykuły:

 1. Bąkowska A. (red.), 2013, Geościeżka w dolinie Drawy – Ekomuzeum rzeki Drawy, wyd. DPN, Drawno
 2. Brzustowicz G., 2002, Mniszki, kupcy i rycerze. Średniowieczny Recz, wyd. ASz, Choszczno
 3. Brzustowicz G., 2004, Cystersi z Lasu Świętej Marii, wyd. ASz, Choszczno
 4. Brzustowicz G., 2005, Choszczno jakiego nie znacie – t. 1-3, Kombinat Artystyczny ASz, Choszczno
 5. Brzustowicz G., 2008, Recz nad Iną – od lokacji do rozkwitu w XVII wieku, wyd. Ares, Recz-Choszczno
 6. Buczyński J., 1966, Choszczno i okolice, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa
 7. Duda T., 2010, Powiat choszczeński. Zeszyt krajoznawczo-metodyczny, wyd. Forum Turystyki Regionów, Szczecin
 8. Duda T., 2018, Zrównoważona turystyka kulturowa na obszarach przyrodniczo cennych. Studium przypadku Drawieńskiego Parku Narodowego., Turystyka Kulturowa, vol.7 (2018), s. 102-116
 9. Duda M., Duda T., Śledziński R., 2014, Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, wyd. dudowie.pl, Szczecin
 10. Gasztold T., Lindmajer J., 1990, Zarys dziejów, wyd. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pobrzeże” w Słupsku, Słupsk
 11. Januszewski S. (red.), 2010, Ekomuzeum rzeki Drawy, wyd. DPN, Drawno
 12. Kucharczyk B., Pawlaczyk P., 1997, Drawieński Park Narodowy i okolice, wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa
 13. Tomczyk R., Brzustowicz B., 2014, 700 lat Drawna. Studia i materiały z historii miasta i szlachty nowomarchijsko-zachodniopomorskiej, wyd. Książnica Pomorska, Szczecin
Tagi: ,