Październik, 2020

Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)

Autor: Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak

Nowoczesne technologie znajdują szerokie zastosowanie w działalności różnych organizacji, w tym także instytucji kultury. W przypadku muzeów pozwalają one wzbogacić i usprawnić zwiedzanie wystaw i ekspozycji. Oferują również szereg innych możliwości pozwalających na zwiększenie zaangażowania publiczności. Jednym z takich rozwiązań są beacony. Stanowią one rodzaj urządzeń, które transmitują sygnał bluetooth w celu mikrolokalizacji osób i przedmiotów. W sytuacji znalezienia się użytkownika w zasięgu beaconów, urządzenie to łączy się z kompatybilnym programem mobilnym, aktywując transmisję komunikatów o spersonalizowanym charakterze. Kluczowym celem artykułu jest zbadanie znaczenia beaconów w komunikacji wybranych muzeów z turystą kulturowym z niepełnosprawnością. Postanowiono także zidentyfikować sposoby wykorzystania beaconów w działaniach muzealnych podejmowanych na rzecz omawianego segmentu ruchu turystycznego. W ramach podjętego tematu przeanalizowano wyniki wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami wybranych instytucji muzealnych, wykorzystujących beacony w swojej działalności. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano zachowania turystów kulturowych z niepełnosprawnością. W dalszej części dyskusji zaprezentowano funkcjonalności beaconów, które mogą mieć zastosowanie w komunikacji z analizowanym segmentem ruchu turystycznego. W kluczowej części rozważań omówiono wyniki zrealizowanych wywiadów pogłębionych. W wywiadach uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji kultury: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Na kanwie podjętej dyskusji stwierdzono, że szersze wykorzystanie rozwiązań opartych o funkcjonalności beaconów można osiągnąć w wyniku ich skonfigurowania i dostosowania do potrzeb grup z poszczególnymi dysfunkcjami.

Tagi: