październik, 2020

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego kujawsko-pomorskiego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco (Iława – Toruń – Mogilno/Trzemeszno)

Autor: Franciszek Mróz

Literatura

Albán Juárez A., Sławińska-Dahlig E., 2007, Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora, Wydawnictwo: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

Aleksandrowicz J., 1974, Kruszwica: Gopło i okolice, PTTK Oddział Nadgoplański, Bydgoszcz

Antkowiak W., 2007, Szlak św. Jakuba. Polska Droga. Odcinek Olsztyn – Toruń. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów, Toruń

Błachowski A., Sobierajska D., 2009, Ziemia dobrzyńska: piękna nieznajoma, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

Borawska T., Rietz H., 2000, Przewodnik po starym Toruniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Barwińska Z., 2014, Święto ulicy św. Jakuba w Toruniu w latach 2010–2012, [w:] P. Roszak, W. Rozynkowski (red.), Camino Polaco. Teologia – sztuka – historia – teraźniejszość, t. 1, Toruń, s. 247254

Cerkaski T., 2012, Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 6 (2012), s. 58–78

Czechowski I., 1929, Historja kościołów Strzelińskich, Nakładem autora, Strzelno

Doburzyński D., 2020, Znak drogi. Teologia pielgrzymowania z perspektywy Camino de Santiago, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Duda T., 2014, Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 12 (2014), s. 71–97

Duda T., Trocińska N., 2015, Poznaj smak pielgrzymowania – tradycje kulinarne i kreowanie nowych produktów na szlaku Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 291–311

Grabowski S., 2008, Z dziejów Kurzętnika i okolic, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa

Hewner K., 1998, Kolegiata śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy – Świadek dziewięciu stuleci, Kruszwica

Jaworska A., 2015, Camino i chrześcijańska tożsamość Europy – kilka propozycji na przyszłość, [w:] Roszak P., Mróz F. (red.), Droga Św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków, s. 195-205

Klim A., Stocka M., 1997, Kościół pw. św. Jakuba w Toruniu, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony środowiska Kulturowego w Toruniu, Toruń

Kluczwajd K. (red.), 2010, Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu. Materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu „Dzieje i skarby kościołów toruńskich”, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26-28 października 2009 roku, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Toruniu, Toruń

Kowalski R., 2004, Gmina Radomin zarys dziejów i walory turystyczno-krajoznawcze, Wydawnictwo PWR, Radomin

Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Knapiński R., 2002, Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Łbik L., 2000, Kolekcja relikwii z kujawskiego Strzelna, [w:] „Materiały do dziejów Kujaw i Sztuki Bydgoszczy i regionu”, t. 5, Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, s. 105–125

Łęcki, W. (red.), 2005, Kanon Krajoznawczy Polski, Wydawnictwo PTTK „Kraj” Sp. z o.o., Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo „PROKSENIA”, Kraków

Mikulski K. (red.), 2003, Golub-Dobrzyń. Szkice z dziejów miasta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Mikulski K. (red.), 2008, Historia Golubia-Dobrzynia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Mróz F., 2015, Droga św. Jakuba w Polsce – geneza i rozwój – w 10. rocznicę otwarcia pierwszego szlaku jakubowego, [w:] Wyrwa A. (red.), Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego (wydanie II), Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica, s. 65–95

Mróz F., 2017, Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 11, s. 94–130

Mróz F., 2018, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 14, s. 292–312

Mróz F., 2018, Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn), „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2018 (maj – czerwiec 2018), s. 101–134

Mróz F., 2019, 6900 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce – sukcesy, niepowodzenia i wyzwania, [w:] Roszak P., Mróz F., Rozynkowski W. (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 267–299

Mróz F., 2019, Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia (odcinek Lwów – Szeginie), [w:] Apollo M., Krupska-Klimczak M. (red.), Polska i Ukraina: problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 97–152

Mróz F., Mróz Ł., 2013, Droga św. Jakuba – Camino de Santiago – najpiękniejsza droga świata, [w:] Cader S. i Kowalik T. (red.), Beskidzkie dziedzictwo, Wydawnictwo „Beskidzkiego Instytutu Nauk o Człowieku”, Szczyrk, s. 33–52

Mróz F., Mróz Ł., 2013, 5000 km polskich odcinków Drogi św. Jakuba. To nadal początek drogi?, [w:] Jackowski A., Mróz F., Mróz Ł. (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków, s. 277–295

Mróz F., Roszak P., 2020, Camino – biegun, który nas prowadzi i przyciąga… Przewodnik po kujawsko-pomorskim odcinku Camino Polaco, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Mróz Ł., 2019, Droga św. Jakuba w Polsce, Wydawnictwo Edytorial, Przeworsk – Rzeszów

Mysłakowski P., 2010, Ziemia Dobrzyńska w życiu rodziny Chopinów, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa

Orłowicz M., 1924, Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem, Lwów – Warszawa

Polak J. Z., 2014, Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Szkice, Wydawca: Imagine Design Group, Nowe Miasto Lubawskie

Przybylska L., 2015, Ulice św. Jakuba w Polsce, [w:] P. Roszak, F. Mróz (red.), Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago, Kraków, s. 272–274

Ratajski G., 1998, Mogilno, Wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań

Roszak P., 2011, Homo peregrinus. Kim jest prawdziwy pielgrzym?, [w:] Roszak P. (red.), Camino de Santiago – nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 21–41

Roszak P. (red.), 2011, Camino de Santiago – nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Roszak P., Rozynkowski W. (red.), 2014, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014

Roszak P., Rozynkowski W. (red.), 2015, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 2., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Roszak P., Rozynkowski W. (red.), 2016, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 3., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Roszak P., Mróz F., Rozynkowski W. (red.), 2019, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Rozynkowski W., 2011, Kult św. Jakuba Większego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Roszak P. (red.), Camino de Santiago – nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 217–250

Rozynkowski W., 2013, Pielgrzymki do św. Jakuba z obszaru państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Jackowski A., Mróz F., Mróz Ł. (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków, s. 257–268

Rozynkowski W., 2004, Szkice z dziejów parafii w Mszanie, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń

Rozynkowski W., 2001, Toruń – Kaszczorek: historia i teraźniejszość, Wydawca „Scriptor M&A”, Toruń

Rybak D., 2014, Strzelno: architektura i rzeźba romańska: przewodnik dla turystów i studentów, Wydawnictwo Koronis, Bydgoszcz

Rybak D., 2014, Szlak Piastowski. Architektura i rzeźba romańska, Wydawnictwo Koronis, Bydgoszcz

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik R., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica”, 91, s. 143–170

Stasiak A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo”, 10, s. 9–40

Tucki A., 2016, Turystyka filmowa – wybrana problematyka badawcza, „Barometr Regionalny”, t. 14, nr 2, s. 141–146

Wiśniewski Sz., 2013, Szlak św. Jakuba w Ciechocinie i okolicach, [w:] Bartoszewski R., Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały XVII Konferencji Historycznej »Z dziejów ziemi dobrzyńskiej« w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r., Dobrzyń nad Wisłą, s. 199–201

Wyrwa A.M., 2009, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica – Poznań

Wysocka A., 2000, Ołtarz relikwiarzowy p.w. Św. Krzyża w kościele p.w. Św. Trójcy w Strzelnie, [w:] „Materiały do dziejów Kujaw i Sztuki Bydgoszczy i regionu”, t. 5, Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, s. 126–135

 

Netografia

www.bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.bobrowo.org.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=42&strona=1&sub=39 [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.caminopolaco.pl [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.ciechocin.pl/121,szlak-sw-jakuba [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/3166/akt.pdf [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.faramogilno.pl/niktro5.php [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.filmcommissionpoland.pl/pl/o-fcp/aktualnosci/powstala-torunska-trasa-filmowa-htBTty [dostęp: 30.05.2020 r.]

www.filmowytorun.pl [dostęp: 30.05.2020 r.]

www.geoserwis.gdos.gov.pl [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.gminainowroclaw.eu/turysta.6.szlaki_turystyczne.4.html [dostęp: 30.05.2020 r.]

www.gminakruszwica.pl [dostęp: 30.05.2020 r.]

www.oficinadelperegrino.com/estadisticas [dostęp: 10.05.2020 r.]

www.portal.brodnica.pl [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.parafiastrzelno.pl/?p=2057# [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.klasztor.mogilno.com.pl [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.kolegiatakruszwica.pl [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.kujawsko-pomorskie.pl/szlak-sw-jakuba [dostęp: 10.05.2020 r.]

www.kujawsko-pomorskie.travel/pl [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/etnografia/kujawy/kuchnia.html [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.parafiatrzemeszno.pl [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.parafia.wylatowo.pl [dostęp: 28.05.2020 r.]

www.portal.muzeum.brodnica.pl/o-muzeum [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.pttk.torun.pl/Szl.%C5%9Bw.Jakuba.html [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.pttk.torun.pl/sz.row.Toru%C5%84-Radomno.html [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.ptsm.org.pl [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.saintjamesway.eu/en [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.szlakpiastowski.pl/obiekty [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.spparchanie.edupage.org/about/?subpage=5 [dostęp: 15.05.2020 r.]

www.szafarnia.art.pl [dostęp: 28.05.2020 r.]

www.szlakcysterski.opw.pl/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=32&obiekt=Torun [dostęp: 28.05.2020 r.]

www.szlaki.sgpm.krakow.pl/europejski-szlak-gotyku-ceglanego [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.wierzbiczany.pl/en/home [dostęp: 15.05.2020 r.]

https://vojvodinahouse.eu/laravel-filemanager/files/shares/stranice/evropska-nedelja-gradova/open-days-2014/OD%202014%20-%20Proceedings.pdf [dostęp: 28.05.2020 r.]

www.trzemeszno.pl [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.torun.pl/pl/turystyka/nie-tylko-zabytki/camino-de-santiago/torun-na-camino-polaco [dostęp: 25.05.2020 r.]

www.turystyka.gov.pl/cwoh/index [dostęp: 20.05.2020 r.]

Tagi: