Październik, 2020

Odsłony miejskiej turystyki kulturowej w Kanadzie: Quebec City, Montreal, Toronto

Autor: Sylwia Kaczmarek

Miasto jako przestrzeń wymiany jest strukturą, w której nakładają się trajektorie i odmienne sposoby użytkowania tego samego obszaru. Miejska przestrzeń wymiany może mieć różną intensywność wykorzystania przez użytkowników (mieszkańców i przybyszów), warunkują to jej atrybuty (wyposażenie, organizacja, walory) oraz cechy miasta (lokalizacja, geneza, wielkość, pozycja ekonomiczna, struktura społeczna). Turystyka kulturowa jest stałym elementem eksploracji przestrzeni wymiany na świecie ponieważ od początków istnienia miasta wykorzystują obecność odwiedzających jako element gospodarki lokalnej i rozwoju społecznego. Wizytowanie miast jest złożonym, wieloaspektowym przejawem ruchu turystycznego, szybko zmieniającym się w czasie. Na podstawie własnych badań terenowych realizowanych w sierpniu 2018 analizowane są relacje występujące w miejskiej przestrzeni wymiany w kontekście cech jej struktury oraz sposobów i konsekwencji jej wykorzystania przez turystów w trzech miastach w Kanadzie: Quebec City, Montrealu i Toronto. Podstawowym zagadnieniem jest kwestia: w jakim stopniu organizacja przestrzeni wymiany, walory kulturowe oraz proces zarządzania terytorialnego w tych miastach warunkują zrównoważony sposób ich użytkowania przez odwiedzających, a tym samym umożliwiają minimalizowanie pojawienia się konfliktów w tejże przestrzeni.

Tagi: