sierpień, 2020

Przydatne adresy w powiecie brodnickim

Autor: Monika Zdziech

 Starostwo powiatowe w Brodnicy

Kamionka 18, Brodnica

tel. 56 495 08 00

e-mail: starostwo@brodnica.com.pl

www.brodnica.com.pl

Urząd Miejski w Brodnicy

Kamionka 23, Brodnica

tel. 56 493 03 00

e-mail: umb@brodnica.pl

www.brodnica.pl

Urząd Gminy Brodnica

Mazurska 13, Brodnica

tel. (056) 49-416-12

e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

www.brodnica.ug.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Główna 28, Jabłonowo Pomorskie

tel. +48 56 69 76 800

e-mail: sekretariat@jablonowopomorskie.pl

www.jablonowopomorskie.pl

Urząd Miasta i Gminy Górzno

Rynek 1, Górzno

tel. (56) 49-89-249

e-mail: urzad@gorzno.pl

www.gorzno.pl

Informacja Turystyczna w Brodnicy

Mały Rynek 4, Brodnica

tel. (056) 64-982-52

e-mail: itbrodnica@gmail.com

www.it.brodnica.pl

Muzeum Regionalne w Brodnicy

Św. Jakuba 1, Brodnica

tel. (0-56) 49-505-70

e-mail: muzeumwbrodnicy@onet.pl

www.portal.muzeum.brodnica.pl

Galeria Brama Chełmińska w Brodnicy

  1. Mały Rynek 4

Tel. 56 649 82 52

Zamek w Brodnicy

  1. Zamkowa 1

Tel. 56 498 47 87

Brodnicki Dom Kultury

Przykop 43, Brodnica

tel. 56 49 821 42

e-mail: bdk6@wp.pl

www.bdk.brodnica.net

Biblioteka Miejska w Brodnicy

Zamkowa 1,Brodnica

tel. 56 498 22 47

e-mail: biblioteka@biblioteka.brodnica.pl

www.biblioteka.brodnica.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Brodnicy

Kościuszki 12, Brodnica

tel.+48 56 498 28 28

e-mail: poczta@brodnica.pttk.pl

www.brodnica.pttk.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

Królowej Jadwigi 1, Brodnica

tel. +48 56 49 13 440

e-mail: sekretariat@osirbrodnica.pl

www.osirbrodnica.pl

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Górznie

Leśna 12, Górzno

tel. 56 498 92 65

e-mail: osrodek@wilga.turystyka.pl

www.wilga.turystyka.pl

Fundacja Brama Epok

Szczuka 12 a, Brodnica

tel. 513 169 739

e-mai:fundacjabramaepok@o2.pl

www.bramaepok.pl

Astrobaza Kopernik w Brodnicy

Lidzbarska 14, Brodnica

e-mail: asternicka@1lobrodnica.pl

www.1lo-brodnica.edupage.org/text17

Astrobaza Kopernik w Jabłonowie Pomorskim

Nowy Rynek 5, Jabłonowo Pomorskie

tel. 56 49 57 000

e-mail: pibe@mga.com.pl

www.liceum-jablonowo.pl/astrobaza

Tagi: ,