Kwiecień, 2020

Rola CSR w kontakcie międzykulturowym podczas podróży motywacyjnej

Autor: Agnieszka Muszyńska and Anna Ostrowska-Tryzno

Proponowanie aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest jednym z trendów w organizacji podróży motywacyjnych. Tendencja ta wynika ze zmian demograficznych na rynku pracy, powodujących potrzebę poszukiwania wyzwań, które dla pokolenia X i Y będą motywacją do zaangażowania się w wykonywane zadania zawodowe. Organizatorzy wyjazdów realizują społecznie odpowiedzialne strategie swoich klientów proponując inicjatywy, których zadaniem jest pobudzenie zachowań filantropijnych i wolontariackich. Przygotowanie programu wyjazdu motywacyjnego charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu oferowanych usług oraz obietnicą wyjątkowych doświadczeń uczestników.

Celem artykułu było wskazanie roli relacji międzykulturowych, które powstają w wyniku kontaktu uczestników z społecznością lokalną, w czasie wspólnych aktywności CSR. Czas, który autochtoni spędzają z turystami, w trakcie wspólnych aktywności, sprzyja budowaniu postaw wzajemnego zaufania i tolerancji.  W pierwszej części opracowania przedstawiono rolę podróży, jako motywatora do pracy. W kolejnej zaprezentowano przegląd definicji CSR oraz znaczenie CSR, jako narzędzia wspomagającego zaangażowanie pracowników. W głównej części artykułu wskazano miejsce aktywności CSR w programie podróży, a także analizę studiów przypadków incentive travel, które zostały zrealizowane przez polskich organizatorów turystyki.

Tagi: