Kwiecień, 2020

Organizacje zarządzające turystyczną interpretacją dziedzictwa i jej wykonawcy – typologia podmiotów i analiza podejmowanych działań

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Artykuł jest czwartym opracowaniem w autorskiej serii poświęconej interpretacji dziedzictwa w turystyce kulturowej i ma charakter przeglądowy oraz systematyzujący. Jego celem jest identyfikacja, typologizacja i analiza działań podmiotów zajmujących się interpretacją dziedzictwa w ramach zarządzania produktami turystyki kulturowej. Po analizie typów programów zarządczych skoncentrowanych na interpretacji (część 1) autor przenosi na polski grunt międzynarodową definicję organizacji interpretacyjnej i prezentuje rozmaite typy takich podmiotów działających na rynku turystycznym (część 2), a następnie dokonuje przeglądu zaangażowanych w ich działalność poszczególnych grup wykonawców interpretacji (część 3). Opisuje przy tym miejsce komponentu interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu nimi i obszary oraz działania składające się na zakres tego wycinka działalności zarządczej. Następnie typowe aktywności zarządcze podejmowane w organizacji interpretacyjnej zostają wpisane
w szerszy kontekst lokalnego zarządzania dziedzictwem i/lub turystyką kulturową na jej obszarach docelowych (część 4), co ilustrują studia przypadków, zakończone wnioskami. Na podsumowującą część artykułu składa się seria rekomendacji dla zarządzających takimi organizacjami w naszym kraju, odnoszących się do integracji komponentu interpretacji dziedzictwa w ramy produktów i programów turystyki kulturowej oraz zestawienie zagadnień wymagających naukowej dyskusji i dalszych badań.

Tagi: