luty, 2020

Wybrana literatura na temat powiatu grudziądzkiego

Autor: Marcin Gorączko

Prace monograficzne:

Bieniszewska A.  2015, Żydzi w Grudziądzu, Wyd. Adam Marszałek,

Bonczkowski J., Schoenwald D. 2017, Atlas Historyczny Grudziądza, SGK Tomasz Kowalski, Grudziądz.

Danielewicz J. (red) 1992, Dzieje Grudziądza. tom 1 (do roku 1920),  Grudziądzkie Towarzystwo Kultury), Grudziądz.

Franczak J., Grabowski W., Nowiński P., Żebrowski M. 2010, Twierdza Grudziądz, Wydawnictwo Kalamarski, Grudziądz.

Grabowski W. 2016, Cytadela w Grudziądzu 1776-2016. 240. rocznica rozpoczęcia budowy, MOSiRW, Grudziądz.

Otręba Z. 2007, Grudziądz. Kronika miasta, Wydawnictwo Regnum, Gdańsk.

Stenzel A. 2008, Pałace i dwory okolic Grudziądza, Wydawnictwo Kalamarski, Grudziądz

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red) 1880, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. II: Derenek – Gżack. Warszawa.

Praca zbiorowa 1960-2019, Rocznik Grudziądzki, t. I-XXVI UMK, Toruń.

Praca zbiorowa 1997-2019, Kalendarz Grudziądzki, t.1-24, Grudziądzkie Towarzystwo Kultury), Grudziądz.

Praca zbiorowa 1997, Grudziądz, Atlas Historycznych Miast Polski, tom I Prusy Królewskie i Warmia, zeszyt 4, UMK, Toruń.

Sudziński R. (red) 2012, Historia Grudziądz 1920-1945, tom I i II,  UM w Grudziądzu,  Grudziądzkie Towarzystwo Kultury), Grudziądz.

Wiewióra M. (red) 2012, Zamek w Grudziądzu. Studia i materiały, UMK, Toruń.

Przewodniki turystyczne:

Brudniewicz M, Czepek M. (red) 2013, Grudziądz. Przewodnik na weekend, MOSiR, Grudziądz

Grabowski W., Kowalski T., Nowiński P., Żebrowski M. 2014, Twierdza Grudziądz. Przewodnik, Seria: Fortyfikacje Pomorza Nadwiślańskiego, SGK – Tomasz Kowalski, Grudziądz.

Hendler A. 1937, Grudziądz. Przewodnik turystyczny, Wyd. Adolf Hendler, Grudziądz

Kalisz M., Szopowska D. 2015, Ogarnij Miasto Grudziądz. Miejski Przewodnik Subiektywny, Wydawnictwo Ogarnij Miasto.

Poręba S. (red) 1990, Grudziądz i okolice. Przewodnik, Wyd. Grudziądzkie Towarzystwo Kultury i Biblioteka Miejska w Grudziądzu, Grudziądz.

Praca zbiorowa 2012, Sanktuaria okolic Grudziądza – przewodnik, MORiW, Grudziądz.

Praca zbiorowa 2014, Grudziądz – turystyka wodna. Przewodnik, MORiW, Grudziądz.

Praca zbiorowa 2017, Grudziądz. Przewodnik, MORiW, Grudziądz.

Rauchfleisz T., Stopikowski H. 2004, Grudziądz. Miniprzewodnik, Wyd. Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, Grudziądz.

Skurzyński P. 2016, Zamki ziemi chełmińskiej. Vademecum krajoznawcze, Wyd. Region, Gdynia.

Umiński J. 1974, Grudziądz i okolice, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa

Netografia

www.fortwkg.eu

www.graudenz.pl

www.grudziadz.pl

www.grudziadz.pttk.pl

www.it.gdz.pl

www.moriw.pl

www.muzeum.grudziadz.pl

www.nid.pl

www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl

www.polskiezabytki.pl

www.rawelin-grudziadz.pl

www.rywald.kapucyni.org.pl

www.teatr.grudziadz.pl

www.torun.wkz.gov.pl

www.zabytek.pl

www.zamkomania.pl

Tagi: ,