luty, 2020

Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego

Autor: Agnieszka Konior
Turystyka dziedzictwa przemysłowego w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Rokrocznie zwiększa się liczba obiektów industrialnych, poddawanych wzorcowej konserwacji, rewaloryzacji i adaptacji. W ramach konkursu Zabytek Zadbany, Narodowy Instytut Dziedzictwa wyróżnił „zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)” jako jedną z pięciu kategorii, w których przyznawane są nagrody. Większość z tych obiektów udostępniana jest do celów turystycznych. Wzrasta także świadomość konieczności ochrony zabytków industrialnych. Na liście Pomników Historii pojawiają się nowe wpisy dotyczące zabytków przemysłowych. W 2019 roku tą formą ochrony objęto najstarszą kopalnię ropy naftowej w Bóbrce oraz Stocznię Gdańską. Były to dwa spośród siedmiu nowych wpisów. W 2020 roku na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage – ERIH) znalazła się Kopalnia Soli w Wieliczce oraz Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada. Rok wcześniej dołączyło do niego Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. W 2018 roku wydawnictwo Pascal, opublikowało książkę Polska industrialna, będącą przewodnikiem po 365 najciekawszych obiektach przemysłowych w kraju. Z roku na rok zwiększa się także frekwencja w atrakcjach turystycznych związanych z dziedzictwem przemysłowym. Do sztandarowych przykładów należą kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, wpisane na listę UNESCO, kompleks kopalń w Tarnowskich Górach, czy neolityczne kopalnie krzemienia w Krzemionkach Opatowskich.
Tagi: