luty, 2020

Keep Portland weird – wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych

Autor: Anna Maria Reglińska-Jemioł
Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska odrębności miejsca, atmosfery, kultury literackiej, a przede wszystkim oglądu nietypowych wyborów mieszkańców związanych ze stylem życia w aglomeracji Portland w stanie Oregon. Obszar aglomeracji Portland wyróżnia wysoki procent migracji przychodzących, co ma wyraźne odzwierciedlenie w codziennych praktykach wspólnot sąsiedzkich regionu (rozrost miejskich peryferii i podporządkowany temu nowy rytm miasta). W minionych dekadach proces ten wyraźniej niż obecnie odnosił się do migracji kulturowej. Ostatnio wśród czynników motywujących do osiedlenia się w tym rejonie wymienia się przyczyny ekonomiczne. Artykuł stanowi próbę analizy kategorii znaczeniowej pojęcia weirdness – hasła eksploatowanego w kreacji wizerunkowej obszaru stanu Oregon, wynoszącego go do przestrzeni obdarzonej wyraźnie określoną tożsamością. Odnosząc się do oczywistego założenia, że jedynie w rodzimą kulturę człowiek wrasta w sposób spontaniczny, w każdą inną zaś świadomie, a przede wszystkim krytycznie – warto zastanowić się, jakim kodem poznawczym operują migranci i jakie nowe znaczenia nanoszą na mapę przestrzeni Portland istniejącą już w zbiorowej wyobraźni.
Tagi: