grudzień, 2019

Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa”

Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Po ponad sześćdziesięciu latach od jej pierwszego wydania (w roku 1957, tytuł oryginału: „Interpreting our Heritage”) po raz pierwszy ukazuje się w języku polskim publikacja o fundamentalnym znaczeniu dla opisanej w jej tytule dziedziny ludzkiej działalności. Od momentu swego ukazania została uznana za niezbędny podręcznik dla osób profesjonalnie uprawiających interpretację, a jednocześnie za punkt wyjścia i podstawę dla systematycznej refleksji nad jej istotą, głównymi założeniami i jej miejscem zarówno w edukacji obywateli, jak i w budowaniu ich kulturowego i społecznego kapitału. Autor książki został niemal natychmiast okrzyknięty „ojcem” współczesnej interpretacji (co może było nieco przesadzone, jako że owych „rodziców” było jednak wielu) i każda jej późniejsza koncepcja, czy to odnosząca się do interpretowania przyrody, czy wystaw muzealnych, musiała jakoś odnieść się do sformułowanych przezeń sześciu kanonicznych „zasad”. Co ważne z punktu widzenia profilu tego czasopisma, obszaru działalności jego autorów, redaktorów i czytelników oraz zrozumienia niezbędnej, centralnej roli interpretacji w turystyce kulturowej, Tilden od samego początku i na wielu miejscach konsekwentnie opisywane przez siebie interpretowanie odnosi do turystów jako do głównej grupy jego odbiorców. Niezależnie zatem od wszystkiego, co zostanie napisane poniżej, sam już fakt udostępnienia (nareszcie!) polskiemu Czytelnikowi przekładu tego klasycznego już dzieła należy uznać za główny atut i wielki wkład jego inspiratora i wydawcy, poznańskiego Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które tym samym udowadnia i podkreśla wierność swojej misji organizacyjnej, zadaniującej je nie tylko na obszar praktycznej organizacji turystyki dziedzictwa, ale i refleksji nad nią, a dodatkowo czyni honor swojej nazwie.

Tagi: