luty, 2019

Wybrana literatura na temat Szczecina

Autor: Tomasz Duda

Publikacje zwarte i artykuły:

Adamczak A. i in., 2000, Przewodnik po Szczecinie, wyd. 13 Muz, Szczecin
Cnotliwy E. i in., 1992, Zamek książęcy w Szczecinie, wyd. Glob, Szczecin
Duda M., 2017, Szlakiem bioróżnorodności. Przewodnik po terenach przyrodniczych Szczecina, wyd. dudowie.pl, Szczecin
Duda T., 2017, Kreowanie nowych przestrzeni turystycznych w krajobrazie kulturowym miasta (na przykładzie gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie), [w:] D. Orłowski (red.) Przestrzeń turystyki kulturowej, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, pp.145-162
Duda T., Duda M., Śledziński R. (red.), 2015, Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego, wyd. dudowie.pl, Szczecin
Encyklopedia Szczecina, 2015, praca zbiorowa pod red. Prof. T. Białeckiego, wyd. Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin
Kozińska B., Słomiński M., 2010, Szczecin. Praktyczny przewodnik turystyczny, wyd. Walkowska Jeż, Szczecin
Kraśnicki A., jr, Rembas M., Rosa I., 2016, Podziemny Szczecin cz. 1, 2 i 3, wyd. Bratek, Szczecin
Kraśnicki A., jr., 2008, Szczecin w szczególe, wyd. Walkowska Jeż, Szczecin
Piskorski J., Wachowiak B., Włodarczyk E., 2002, Szczecin. Zarys historii, wyd. PTPN, Poznań
Słomiński M. (red.), 2005, Cmentarz Centralny w Szczecinie, wyd. Dokument-Oficyna, Szczecin
Solecki G. i in., 2000, Zieleń Szczecina. Ilustrowany przewodnik dendrologiczny, wyd. Oficyna In-Plus, Szczecin

Netografia:

http://cmentarze.szczecin.pl
http://schron.szczecin.pl
http://zamek.szczecin.pl
www.sedina.pl
www.szczecin.eu
www.szczecin.katedra.pl
www.wszczecinie.pl
www.zegluga.szn.pl/turystyka/

 

Tagi: ,