Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 sierpnia 2012, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 9/2012 (wrzesień 2012)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mogileńskiego

 

Marek Piasta

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A.: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Historyczny zespół sakralny dużej wielkości
Klasztor ponorbertański w Strzelnie (6)
Klasztor pobernardyński w Mogilnie (6)
Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym
Sanktuarium MB Pani Kujaw w Markowicach (6)
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (za pierwszą)
Zbór ewangelicki - Kwieciszewo (2)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych
Kościół św. Mateusza Apostoła - Gębice (4)
Kościół św. Wawrzyńca - Parlin (4)
Kościół św. Jakuba - Mogilno (4)
I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac stylizowany D
Pałac w Wójcinie (2)
Dworek w Rzeszynku (2)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach
Rynek w Mogilnie (3)
Rynek w Strzelnie (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy)
Ratusz w Mogilnie (4)
Historyczna funkcjonująca sezonowo lub nieregularnie linia kolejowa lub żeglugowa
Linia kolejowa Mogilno-Orchowo (4)
I.A. d) Obiekty militarne:
Brak
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty powyżej wpisanych klas:
Za stałych przewodników obiektowych w j. polskim po 2 pkt (za pierwsze pięć),
Zespół ponorbertański w Strzelnie (2)
Klasztor pobernardyński w Mogilnie (2)
Własny materiał informacyjny w obiekcie (publikacje monograficzne, albumy) (pierwsze trzy)
Zespół ponorbertański w Strzelnie (1)
Klasztor pobernardyński w Mogilnie (1)
Sanktuarium MB Pani Kujaw w Markowicach (1)
Dobry stan konserwacji obiektów (1).
I.B.: Miejsca historyczne lub znaczące
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty
Monumenty (pomniki) o znaczeniu krajowym (do trzech)
Pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka (6)
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech)
Pomnik ofiar II wojny światowej - Mogilno (2)
Pomnik-grób powstańców wielkopolskich - Mogilno (2)
Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech)
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy)
Strzelno - miejsce urodzenia Alberta Abrahama Michelsona, laureata nagrody Nobla (3)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu ZD
Kościół św. Jakuba w Mogilnie (ks. Wawrzyniak) (2)
Dworek w Słaboszewku (m.in. Witold Gombrowicz) (2)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu
Strzelno - (arcybiskup Stanisław Gądecki) (1)
I.B. b) Cmentarze historyczne
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej ZD
Cmentarz miejski w Mogilnie (1)
I.C. c) Budowle współczesne
Brak
I.D.d) Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu międzynarodowym
Kolumny przywar i cnót - Strzelno (10)
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu krajowym (do trzech)
Tympanony romańskie - Strzelno (5)
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym
Figura MB Pani Kujaw - Markowice (3)
I.E. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu regionalnym
Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława - Strzelno (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym
Muzeum Ziemi Mogileńskiej - Chabsko (2)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym
Wystawa "Ora et Labora"- Dziedzictwo Św. Benedykta- Chabsko (2)
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne wystawy pamiątek
Gminna Izba Pamięci w Kuśnierzu (1)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (do trzech placówek)
Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława - Strzelno (1)
Muzeum Ziemi Mogileńskiej - Chabsko (1)
Własny materiał informacyjny wydany nie dawniej niż 5 lat
Muzeum Ziemi Mogileńskiej - Chabsko (1)
Sklep muzealny otwarty w godzinach pracy muzeum
Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława - Strzelno (1)
Muzeum Ziemi Mogileńskiej - Chabsko (1)
Stałe godziny otwarcia (muzea regionalne i lokalne)
Muzeum Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława - Strzelno (1)
Muzeum Ziemi Mogileńskiej - Chabsko (1)
Pojedyncze eksponaty o znaczeniu krajowym
Tympanony fundacyjne romańskie - Strzelno (1)
I.F. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym
Dni Mogilna (4)
Dni Norbertańskie (4)
Dni Benedyktyńskie (4)
I.G. Funkcjonujące zakłady przemysłowe:
Brak
I.H. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Rezerwat przyrody na terenie regionu
Rezerwat "Czapliniec" (1)
Rezerwat "Mierucinek" (1)
Duży park miejski kultywowany (pow. 4 ha) z obiektami sztuki
Park miejski - Mogilno (2)
I.I. Szlaki Kulturowe:
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki turystyczne o znaczeniu międzynarodowym
Droga św. Jakuba (8)
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki o znaczeniu krajowym
Szlak Piastowski (6)
Szlak Romański (6)
Przebiegające przez region materialne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym
Szlak św. Wojciecha (3)
Szlak Jerzego W. Szulczewskiego (3)
Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Brak
II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane
Sezonowe Schronisko Młodzieżowe - Mogilno (2)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Strzelno (2)
Europejskie Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert (hostel) - Mogilno (2)
Hotel "Józefina" (pensjonat) - Mogilno (2)
Hotel "Marcin" (pensjonat) - Mogilno (2)
Restauracja z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną
Restauracja "Józefina" - Mogilno (2)
Inne restauracje
Restauracja "Patryk" - Mogilno (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22
Restauracja "Józefina" - Mogilno (1)
Bistra, bary
Barka café - Mogilno (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu
Gobus - Mogilno (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Duży dworzec kolejowy na miejscu
Mogilno (3)
Dworzec autobusowy na miejscu
Mogilno PKS (2)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km
Droga krajowa nr 15 (2)
Droga krajowa nr 25 (2)
Całodobowa oferta TAXI na miejscu
Taxi Mogilno (1)
II.D. Promocja turystyczna:
Brak
Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje Kultury:
Kino stałe
Kino Wawrzyn - Mogilno (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli) ze szlakami pieszymi
J. Ostrowskie (2)
Pomniki przyrody
Głaz "Kamienny dom" - Szczepankowo (1)
Klon Jawor - Dąbrowa (1)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne
Kryta pływania w Mogilnie (2)
Plaże jeziorne
Przyjezierze (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną
Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" (2)
Stadiony sportowe
Stadion "Orlik" (1)
Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV.A. Instytucje w regionie:
Brak
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Brak
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Brak
IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Brak
IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości
Brody (Ukraina) (1)
Engelskirchen (Niemcy) (1)
SUMA PUNKTÓW:
Za kategorię I: 155 pkt
Za kategorię II: 27 pkt
Za kategorię III: 13 pkt
Za kategorię IV: 2
Suma punktów: 191 pkt

Mikroregion posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy (w kategorii I uzyskał 155 punktów). Głównymi walorami są zabytki sakralne Mogilna i Strzelna. Jest więc to typowy przykład powiatu, który posiada dwie bądź trzy główne atrakcje, a reszta pozostaje nieznana i nie jest promowana. Zarówno klasztor pobenedyktyński w Mogilnie jak i kompleks ponorbertański w Strzelnie są zabytkami wyjątkowymi w skali krajowej. Szczególnie dotyczy to kompleksu budowli w Strzelnie wraz z jego niewielkim muzeum, które urządzono przy obu kościołach. Jako inne ważne zabytki należałoby wskazać kościół św. Jakuba w Mogilnie oraz sanktuarium maryjne w Markowicach. Mikroregion charakteryzuje zdecydowana dominacja zabytków sakralnych nad innymi atrakcjami turystycznymi. Wiąże się to z przeszłością ziemi mogileńskiej, która przez wiele stuleci (aż do rozbiorów) należała do Kościoła. Brak więc tutaj interesujących budowli obronnych lub większych rezydencji, a kilka tutejszych dworków nie reprezentuje wybitnej ani unikalnej architektury. Kościoły są najczęściej drewniane bądź gotyckie, sanktuarium maryjne w Markowicach jest barokowe. Niewielkie zróżnicowanie atrakcji wynika również z rolniczego charakteru tej okolicy, która przez wieki zawsze była słabo zurbanizowana oraz rozwinięta gospodarczo. Widać to po ubogiej ofercie zabytków świeckich.
Relatywnie dobry wynik uzyskany w kategorii I niwelują jednak bardzo słabe wyniki w kolejnych elementach badania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na niski wynik II kategorii, czyli poziomu obsługi turystycznej. Region posiada dwa bardzo cenne zabytki, przebiegają przez niego trzy ważne szlaki turystyczne (w tym jeden międzynarodowy), a jednocześnie jest bardzo słabo przygotowany do obsłużenia turystów. Dla przykładu w całym powiecie nie ma ani jednego kategoryzowanego hotelu, funkcjonuje tylko kilka pensjonatów (m. in. w Mogilnie), które pretendują do miana hotelu. Stosunkowo bogatą ofertę turystyczną posiada Przyjezierze, które jest jednak miejscowością typowo wczasową i wskazywaną jako jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Kujawsko-Pomorskiem. Rzeczywiście jest tu sporo ośrodków wypoczynkowych, działa także kilka lodziarni, sklepów z ofertą dla turystów, jednak poza wypoczynkiem nie oferują one nic turyście kulturowemu.
Sporą zaletą powiatu jest jego dobre skomunikowanie z resztą kraju: krzyżują się tutaj drogi krajowe prowadzące z Poznania do Torunia oraz z Bydgoszczy do Kalisza. Biegnie tędy również linia kolejowa z połączeniami do Poznania, Torunia, Bydgoszczy, Olsztyna oraz Gdańska.
Badanie wykazało,że jednym z największych problemów dotyczących turystyki w powiecie mogileńskim jest promocja turystyczna. Istnieje ona w minimalnym stopniu i niestety nie spełnia żadnego z kryteriów niniejszej waloryzacji. Powiat (wliczając w to aktywność gmin) nie promuje się na żadnych większych targach turystycznych w Polsce. Nie są również prowadzone żadne kampanie reklamowe. Jedyną działalnością promocyjną jest wystawianie oferty na niewielkich, regionalnych targach turystycznych oraz wydanie kilku ulotek. Stan ten budzi wrażenie, jak gdyby powiat wciąż nie był odkryty przez jego własne władze. Sytuację ratuje w pewien sposób Szlak Piastowski, dzięki któremu co turyści zainteresowani historią Polski Piastowskiej trafiają przynajmniej do Strzelna i - rzadziej - do Mogilna. Jednak powiat nie jest przygotowany do ich obsługi zgodnej ze współczesnymi standardami. We wszystkich odwiedzonych urzędach gminy, miast oraz w starostwie powiatowym tłumaczono się brakiem funduszy na promocję.
Znaczącym mankamentem. Które stanowi negatywne zaskoczenie dla turysty jest brak informacji turystycznej w całym powiecie. Nie ma jej ani w Mogilnie, ani w Strzelnie, ani w Przyjezierzu. Turyści odwiedzający Strzelno mogą ratować się informacją u lokalnego przewodnika, lecz brak tak istotnego elementu, jakim jest informacja turystyczna obnaża już w pierwszym zetknięciu słabą kondycję infrastruktury turystycznej ziemi mogileńskiej.
Powiat dysponuje interesującą ofertą zarówno dla turystów kulturowych (Strzelno i Mogilno) jak i dla wczasowiczów (Przyjezierze). Istnieją zatem potencjalne magnesy przyciągające turystów kulturowych, lecz na chwilę obecną przy mizernej infrastrukturze (hotele, informacja turystyczna) oraz braku jakiejkolwiek oferty wieczornej, choćby organizowanej na zamówienie dla grup, nie uda się zatrzymać ich na więcej niż parę godzin. Po zwiedzeniu wymienionych atrakcji udadzą się oni dalej, nocując i generując zyski choćby w Gnieźnie, Trzemesznie czy Inowrocławiu.
Aktywne włączenie się powiatu i jego gmin w realizowaną obecnie przebudowę oferty Szlaku Piastowskiego, pilne utworzenie przynajmniej jednego ośrodka informacji turystycznej oraz podjecie działań mających zachęcić do inwestycji w dziedzinie usług hotelowych (na początek na poziomie średnim, np. hotelu 2-gwiazdkowego) wydają się najpilniejszymi postulatami w dziedzinie rozwijania turystyki kulturowej na analizowanym obszarze.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij