Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 
 

Wybrana literatura na temat Małopolskiej Pętli Szlaku Cysterskiego

 


Augustyniak J., 2005, Cysterskie opactwo w Sulejowie: rozwój przestrzenny do końca XVI wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1989-2003, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź;
Bojęś-Białasik A., Kwiatkowska-Kopka B., 2010, Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej, [w:] "Wiadomości Konserwatorskie", 27, Warszawa, s. 79-94;
Borkowska M.,2008, Dzieje cystersów sulejowskich, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków;
Borkowski I., 2015, Benedyktyni na górach, cystersi w dolinach: usytuowanie polskich klasztorów jako element tradycji i współczesnej komunikacji wizerunkowej, [w:] "Góry, Literatura, Kultura", T. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 51-65;
Chojnacki P., Polek W., Jankosz K. (red), 2014, Cystersi w Polsce: podstawowe dokumenty, Opactwo Cystersów, Kraków;
Domżał Z., Wałkówski A., 2015, Imię róży inaczej...: ze studiów nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych, Łódź;
Droździk P., 2013, Cystersi w Wąchocku, Wydawnictwo Goldruk, Nowy Sącz;
Eberl I., 2011, Cystersi: historia zakonu europejskiego, P. Włodyga (przekł.), Astraia, Warszawa;
Jackiewicz K., 2016, Cysterskie opactwa w Polsce: Jędrzejów, Wąchock, Mogiła, Szczyrzyc, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków;
Jackiewicz K., 2010, Cystersi w Krakowie-Mogile, Poligrafix, Kraków
Kaczyńska I., Kaczyński T., 2010, Cystersi w Polsce, Sport i Turystyka-MUZA SA, Warszawa;
Kornacki R., 2009, Na cysterskim szlaku: Koprzywnica, Sulejów, Wąchock, ZET, Wrocław;
Lubczyński M., 2018, Gospodarka cysterska : zarys dziejów klucza jędrzejowskiego w XVI wieku (do 1585 roku), [w:] Dziedzictwo Wincentego Kadłubka: cystersi, miasto, region: od średniowiecza do współczesności: zbiór studiów, s. 7-25
Łużyniecka E., Marszalska J.M., 2005, Szczyrzyc: dzieje budowy opactwa cysterskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;
Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R., 2008, Architektura opactw cysterskich: małopolskie filie Morimond, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;
Marszalska J., 2011, Opactwo cystersów w Szczyrzycu od XIII do końca XX wieku: dzieje, gospodarka, kultura, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków;
Milecka M., 2009, Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Wydawnictwo KUL, Lublin;
Milecka M., 2013, Ogrody cysterskie - mit a rzeczywistość. [w:] "Architectus" Nr 3(35);
Morajko K., 2008, Początki fundacji klasztoru cystersów w Szczyrzycu, Wydawnictwo Avalon, Kraków;
Nowiński J., 2014, Cystersi propagatorami kultu relikwii św. Urszuli i jej towarzyszek (undecim milium virginum): wybrane przykłady, [w:] "Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne", R. 21, s. 61-72;
Strzelczyk J. (red.), 1992, Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań;
Szlak Cysterski - Przewodnik po Gminach Cysterskich, 2015, ZET;
Ślusarek K. (red.), 2006, Cystersi, Jędrzejów, Ziemia Jędrzejowska: wspólne dziedzictwo, Wydawnictwo Nowa Galicja, Kraków;
Świechowski Z, 1954, Opactwo sulejowskie: monografia architektoniczna, PWN, Poznań;
Wawoczny G. (red.), 2013, Dziedzictwo Cystersów w Polsce, Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW, Racibórz;
Wcześny M., Szim J., 2013, Opactwo cystersów w Szczyrzycu, Nova Sandec, Nowy Sącz;
Wyrwa A. M., 2004, W kuchni i przy stole "szarych mnichów", czyli o wyżywieniu cystersów w świetle źródeł normatywnych zakonu oraz wybranych źródeł pisanych, archeologicznych i przyrodniczych. [w:] "Archeologia Historica Polona", tom 14;
Wyrwa A. M., 2017, Powstanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w średniowieczu, [w:] Wyrwa A. M. (red.) CISTERCIANA. Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego, Societas Vistulana, Kraków - Poznań, s. 56-57
Wyrwa A. M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (red.), 1999, Monasticon Cisterciense Poloniae, t. I, Poznań;
Wyrwa A. M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (red.), 1999, Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II, Poznań;
Wyrwa A.M., 2008, Podróże Cystersów oraz idea, organizacja i promocja Szlaku Cysterskiego w Polsce, [w:] A. M. Wyrwa (red.), Podróże, drogi i szlaki kulturowe, zeszyt 2;
Zdanek M., 2014, Szlachta i cystersi jędrzejowscy XVII-XVIII w. w świetle wykazów konfratrów przyklasztornego bractwa św. Bernarda, [w:] Gapys J., Nowak M., Pielas J., (red.), Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku: studia, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 7-21;
Netografia
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich - www.gminycysterskie.org
www.traseo.pl/trasa/poludniowo-zachodni-szlak-cysterski
Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile - www.mogila.cystersi.pl
Oficjalny serwis informacyjny klasztoru o. Cystersów w Sulejowie - www.sulejow.cystersi.pl
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie - os. Szklane Domy - www.szklanedomy.cystersi.pl
Opactwo Cysterskie w Wąchocku - www.wachock.cystersi.pl
Archiopactwo w Jędrzejowie - www.jedrzejow.cystersi.pl
   

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij