Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 
Turystyka Kulturowa
 

Pętla Małopolska Szlaku Cysterskiego w Polsce jako destynacja turystyki kulturowej.

 

Piotr Stachowski

Turystyka pielgrzymkowa i religijna. Wśród obiektów Szlaku znajdują się sanktuaria: Świętego Krzyża w Krakowie-Mogile, Matki Bożej Szczyrzyckiej, Matki Bożej Gaździny Podhala w Ludźmierzu, bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Z tymi miejscami związane są uroczystości odpustowe, w przypadku Sanktuarium Krzyża Świętego trwające wiele dni. Wtedy też notuje się największy ruch pielgrzymów. Dla turystów zorientowanych na kulturowy i poznawczy aspekt religii cenne okażą się zarówno same obiekty, sięgające swoją historią nawet XII wieku, a także placówki paramuzealne. Dysponują one bogatymi zbiorami pamiątek, ksiąg, dokumentów, dzieł sztuki. Urządzone są zazwyczaj w oryginalnych, klasztornych wnętrzach konfrontując turystów in situ ze świadectwami wiary, architekturą, stylem życia mnichów.

Turystyka historyczna
Obiekty cysterskie są nie tylko centrami życia religijnego, ale również miejscem znaczących wydarzeń historycznych. Zespoły klasztorne w Sulejowie i w Wąchocku zostały nawet uznane za Pomniki Historii. Sulejów był miejscem uchwalenia Supliki sulejowskiej, porozumienie z papiestwem w sprawie zgody na koronację królewską Władysława Łokietka. Dziś klasztor pozostaje najlepiej zachowanym w Polsce warownym założeniem cysterskiego opactwa, co czyni go również atrakcją dla turystów zainteresowanych militariami. Obiekt znajduje się również na Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.Opactwo w Wąchocku również jest Pomnikiem Historii, jednym z najlepiej zachowanych późnoromańskich założeń klasztornych, miejscem schronienia partyzantów i pochówku pułkownika Jana Piwnika "Ponurego". W opactwie znajduje się Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu.

Turystyka edukacyjna
W opactwie w Jędrzejowie prowadzone są warsztaty edukacyjne o tematyce architektonicznej i konserwatorskiej, miejsce życia i pochówku kronikarza bł. Wincentego Kadłubka jest słusznym przyczynkiem do eksploatacji roli cystersów jako kopistów i iluminatorów ksiąg. Lekcje dla najmłodszych uczestników turystyki kulturowej oparte na poznawaniu zadań skryby i wcieleniu się w jego rolę nie tylko dostarczają wiedzy, ale pozwalają też doświadczyć trudu i satysfakcji związanych z kaligrafią. Pracownicy położonego w pobliżu klasztoru w Wąchocku Rezerwatu Archeologicznego w Rydnie organizują festyny edukacyjne osadzone w najstarszej znanej nam historii tego regionu. Cystersi we współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach organizują festyn Mnisi i Hutnicy, który ma przybliżyć uczestnikom wybrane obrzędy zakonne, tematy gospodarcze i inne.
Koprzywnica i Szczyrzyc są miejscami cysterskimi związanymi mocno z lokalnymi szlakami owocowymi: Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym i Małopolskim Szlakiem Owocowym (cystersi zresztą byli krzewicielami szkółkarstwa oraz wprowadzili nowe odmiany jabłoni do upraw w Polsce).
Na etapie przygotowania jest Muzeum Duchowości Cysterskiej w Mogile. Będzie ono bardzo pożądanym uzupełnieniem turystyki pielgrzymkowej o aspekt poznawczy religii.

Turystyka dziedzictwa kulturowego
Szlak Cysterski w Polsce jest częścią Szlaku Kulturowego Rady Europy, co potwierdza jego ponadregionalne znaczenie kulturowe. Zachowały się na terenie Pętli Małopolskiej obiekty fundowane w XII i XIII stuleciu, znakomite przykłady przenikania nowego, gotyckiego stylu do zakorzenionej już architektury romańskiej. Klasztory zakładane jako filie opactwa w Morimond pozwalają obserwować bezpośrednie wpływy warsztatu francuskiego w budownictwie sakralnym. Warto wspomnieć, że w związku ze swoimi obowiązkowymi, corocznymi podróżami na Kapitułę Generalną do Burgundii cystersi byli nośnikiem nowych idei gospodarczych, religijnych, politycznych i społecznych. Będąc dobrymi gospodarzami rozwijali podległe klasztorom osady, organizowali targi, co da się jeszcze zauważyć w układzie urbanistycznym niektórych miejscowości. W całej Europie cysterscy mnisi słynęli z rozwiązań technicznych i rolniczych stosowanych w należących do nich własnościach ziemskich. Godną uwagi jest zachowana chociażby w Krakowie i jego okolicy ciągłość życia mnichów. Cystersi po początkowej, niezbyt udanej lokacji w Prandocinie przenoszą klasztor do Mogiły, gdzie przez wieki żyją, szczęśliwie unikając kasaty w czasie rozbiorów. Żywotność tej wspólnoty owocuje między innymi założeniem w ubiegłym stuleciu przeoratu w Nowej Hucie.
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij