Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 
 

Historia Szlaku Cysterskiego

 

Próby ujednolicenia zasad panujących na kontynencie Europejskim podejmowane były na szeroką skalę już za czasów Imperium Rzymskiego (czasem były to formy podboju). Na mocy edyktu mediolańskiego z 313 r. chrześcijanie zostali zrównani w prawach z wyznawcami innych bogów, a następnie w czasie panowania Teodozjusza I chrześcijaństwo zostało oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego. Kilkaset lat później w IX w. Karol Wielki podjął próbę stworzenia terytorialnej jedności Europy, do której nawiązywał jeszcze w X i XI w. cesarz Otton III. Znaczący udział w budowaniu europejskiego uniwersalizmu miały zakony religijne, niosące ze sobą - wkraczając w coraz szersze obszary geograficzne - nową wiarę, kulturę, zdobycze techniki i nauki, słowem cywilizację ...

 
 

Waloryzacja

 

... Analizowany system uzyskał 700 z 1000 możliwych punktów, co plasuje go jako szlak o dużym potencjale turystycznym.
Badania naukowe nad historią i architekturą poszczególnych obiektów podejmowano od wielu lat, a dzięki coraz to nowym odkryciom archeologicznym powstają nowe opracowania uzupełniające i tak bogaty już dorobek naukowców. Również studia nad dokumentami przechowywanymi w cysterskich bibliotekach dają nadzieję na rozwój wiedzy z zakresu duchowości, wewnętrznych uwarunkowań prawnych czy też stosunków panujących między opactwami, jak również z ich sąsiadami. Niestety brak nowszych publikacji traktujących o systemie, który wymieniane obiekty tworzą, lub z uwagi na uwarunkowania metody badawczej, nie mogły one zostać wzięte pod uwagę podczas punktowania. ...

 

 
 

Pobyt

 

 

Przydatne adresy

 

Muzeum Opactwa Cysterskiego w Wąchocku
ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock

Muzeum im. Przypkowskich
Plac Kościuszki 7, 28-300 Jędrzejów

Opactwo Cystersów w Mogile
ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków
  ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Europa
ul. Radomska 76a, 27-200 Starachowice

Hotel Lanckorona
Skroniów 69C, 28-300 Skroniów

Holiday Inn Krakow City Centre
ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków ...
 
 
 

Szlak Cysterski dzisiaj

 

 
 

Szlak jako destynacja TK

 

Turystyka pielgrzymkowa i religijna. Wśród obiektów Szlaku znajdują się sanktuaria: Świętego Krzyża w Krakowie-Mogile, Matki Bożej Szczyrzyckiej, Matki Bożej Gaździny Podhala w Ludźmierzu, bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Z tymi miejscami związane są uroczystości odpustowe, w przypadku Sanktuarium Krzyża Świętego trwające wiele dni. ...
Turystyka historyczna
Turystyka edukacyjna
Turystyka dziedzictwa kulturowego
...

 

 

Literatura

 

Augustyniak J., 2005, Cysterskie opactwo w Sulejowie: rozwój przestrzenny do końca XVI wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1989-2003, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź;
Bojęś-Białasik A., Kwiatkowska-Kopka B., 2010, Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej, [w:] "Wiadomości Konserwatorskie", 27, Warszawa, s. 79-94; ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij