Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 28 lutego, redaktor prowadzący numeru: Piotr Kociszewski i Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 1/2018 (styczeń-luty 2018)

 

Konferencje naukowe

 

TURYSTYKA KULTUROWA – TEORIA I PRAKTYKA.
Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju
Konferencja medzynarodowa

Termin: 25-27 października 2018 r.
Miejsce: Poznań, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39.
Organizator: Wydział Turystyki i Rekreacji,  Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji (AWF Poznań), Czasopismo Turystyka Kulturowa (Poznań), Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Informacje ogólne
W związku z faktem, że blisko dziesięć lat temu, w 2008 roku, po raz pierwszy pojawiło się kilka naukowych monografii polskich autorów z turystyką kulturową w tytule, rozpoczęło swą działalność czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” oraz odbyła się w Polsce (w Poznaniu) pierwsza konferencja w pełni poświęcona turystyce kulturowej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję o charakterze jubileuszowym, która w swych założeniach i celach wybiega jednak znacznie w przyszłość.
Konferencja będzie już ósmą edycją z cyklu: „Turystyka w humanistycznej perspektywie”, organizowaną co dwa lata w Poznaniu. Tym razem ma ona zasięg międzynarodowy, a ponadto jest adresowana nie tylko do badaczy oraz dydaktyków, ale także do praktyków, co odzwierciedla jej program.
Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno polskich badaczy turystyki kulturowej, jak i zagraniczne środowiska naukowe, zainteresowane interdyscyplinarnym i metodycznym podejściem do problematyki turystyki kulturowej. Zależy nam również na udziale przedstawicieli branży turystycznej oraz samorządowców, którzy organizują i rozwijają zróżnicowane formy turystyki kulturowej.
Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Program konferencji obejmuje wystąpienia plenarne, dyskusje, wystąpienia w sekcjach, warsztaty, a także program towarzyszący.
Języki oficjalne konferencji to polski i angielski (zapewnione będzie tłumaczenie).

Założenia programowe i cele konferencji
Zasadniczy cel konferencji odnosi się do konfrontacji teoretycznej refleksji nad turystyką kulturową, ukierunkowanej na wyjaśnienie świata życia turystów, z nadającymi sens praktykami wdrożeniowymi. 
Spodziewamy się wystąpień i prac o charakterze diagnozującym realia turystycznej rzeczywistości, przekraczające stereotypy i utarte schematy w ocenie świata turysty kulturowego, i to zarówno w perspektywie nauk społecznych (komunikacji społecznej, socjologii, nauk o zarządzaniu), jak i humanistycznych (antropologii kulturowej, filozofii, historii, kulturoznawstwa), wyjaśniające zachowania kulturowe i pozwalające zrozumieć ich odmienności. Obie perspektywy badawcze może połączyć interdyscyplinarna refleksja nad globalizacją z jej dominującym współcześnie konsumeryzmem.
Przewidywane w ramach konferencji warsztaty z ekspertami chcielibyśmy poświęcić praktycznym zastosowaniom działań związanych z zarządzaniem atrakcjami w turystyce kulturowej, a także sposobom wykorzystania potencjału kulturowego miast i regionów dla rozwoju turystyki kulturowej we współczesnym świecie, w tym tworzeniu turystycznych produktów w ich zróżnicowanych formach uwzględniających najnowsze trendy popytowe.

Zakres tematyczny konferencji
Możliwości, jakie stwarzają turystyczne podróże poprzez bezpośrednie uczestnictwo turystów w spotkaniach z innymi kulturami, religiami, obyczajami, itp., rodzą pytania o szanse współistnienia i współdziałania ludzi o odmiennych postawach światopoglądowych, systemach wartości, o sensowne wybory w zróżnicowanym świecie społeczno-kulturowych wartości.
W postawieniu diagnozy i wyznaczeniu perspektywy rozwojowej turystyki kulturowej, a tym samym udzieleniu odpowiedzi na pytania wyzwalające potrzebę kulturowego „wzrastania” turystów, proponujemy odnieść się w nadsyłanych artykułach do następujących problemów badawczych:
• Turystyka kulturowa na świecie – zasoby, formy organizacji, gotowe produkty oraz główni "aktorzy".
• Hybrydowe wzory w turystyce kulturowej jako współczesne wyzwanie dla doznań eksploracyjnych i społecznych.
• Przełamywanie barier kulturowych i stereotypów w turystyce kulturowej.
• Turystyka kulturowa w procesie międzykulturowego zrozumienia.

Problematykę warsztatów będą wyznaczały następujące pytania:
Jak budować szlak kulturowy i nim zarządzać?
Jak organizować udane wycieczki kulturowe?
Jak organizować atrakcyjny produkt turystyki kulturowej miasta lub mikroregionu?
Jak z sukcesem sprzedać produkt turystyki kulturowej?
Jak tworzyć indywidualne pakiety turystyki kulturowej, zarządzać nimi i je sprzedawać?
Jak połączyć aktywność fizyczną z turystyką kulturową w produktach i programach?
Jak tworzyć ekomuzeum z prawdziwego zdarzenia i nim skutecznie zarządzać?

Pełna informacja na temat konferencji (zgłoszenia, publikacje, goście, certyfikaty itd): 
www.awf.poznan.pl/pl/cultural-tourism
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij