Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 października, redaktor prowadzący numeru: Buczkowska-Gołąbek Karolina, Lisowska Agnieszka

Numer 5/2017 (wrzesień-październik 2017)

 

Konferencje naukowe

 

Granice rzeczywiste i wyobrażone

Termin: 8 grudnia 2017 r. 
Miejsce: Kraków, sala im. Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Założenia i cele konferencji: 
W 10. rocznicę przystąpienia Polski do Układu z Schengen (21 XII 2007), na dwa dni przed światowym Dniem Praw Człowieka (10 XII) oraz w obliczu codziennych wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami zapraszamy do Krakowa do udziału w dyskusji nad wielowymiarowością kategorii granic, która stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych.
Konsekwencji układu zawartego 14 czerwca 1985 roku w małej miejscowości w Luksemburgu, do którego przystąpiła również Polska, doświadczamy na co dzień. Zniesienie kontroli osób przekraczających granice między państwami-członkami układu z Schengen miało nie tylko prawne czy polityczne ale również społeczne i kulturowe skutki i konsekwencje. W powszechnym rozumieniu strefa Schengen to teren bez granic, kojarzony z obszarem i granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Z jednej strony zabezpieczanie tychże stało się jednym z kluczowych problemów wobec fali migracji, z drugiej jednak właśnie na granicach Europy mamy do czynienia z niejednokrotnie sytuacjami granicznymi wielu konkretnych ludzi – uchodźców, którzy w przekroczeniu granicy upatrują nie tyle lepszego życia, ile przeżycia i bezpieczeństwa.
Polski polarnik i podróżnik – Marek Kamiński – twierdzi, że „szlabany zbudowane są z obaw albo braku wiedzy. Granice są najczęściej w naszych głowach”. Dla tak postawionej tezy argumentów można szukać nie tylko w trudnościach ze znalezieniem rozwiązania problemów uchodźców ale także w innych zjawiskach historycznych, społecznych, kulturowych. To właśnie im chcemy poświęcić spotkanie, skoncentrowane wszakże na fenomenie granic, tych rzeczywistych: fizycznych, geograficznych, i tych wyobrażonych: symbolicznych, metaforycznych.

Tematyka konferencji:
Zachęcamy zatem osoby podejmujące w swych badaniach lub zainteresowane prawnymi, politologicznymi, historycznymi, kulturoznawczymi, socjologicznymi, antropologicznymi, filozoficznymi aspektami granic rzeczywistych i wyobrażonych do zgłaszania propozycji tytułów wystąpień, polecając uwadze przykładowe zagadnienia:
- Współczesne doświadczenia człowieka na granicy w perspektywie praw i wolności człowieka
- Przyszłość czy przeszłość granic państw europejskich w perspektywie prawnej, politycznej, kulturowej
- Procesy wyznaczania i/lub wzmacniania współczesnych granic (na przykładach: murów, płotów, zasieków)
- Granice a bezpieczeństwo
- Granice w pozaeuropejskich kontekstach politycznych
- Historyczne znaczenie przesuwania i zmian granic politycznych
- Wyobrażone granice kulturowe, etniczne
- Realność granic fizycznych (np. w architekturze)
- Granice a przestrzeń wirtualna
- Psychiczne granice jako ograniczenia
- Metafora granicy w literaturze, filmie, teatrze, sztuce
- Znaczenie fenomenu „przekraczania granic” w turystyce
- Doświadczenie granicy w perspektywie społeczności wielokulturowej, pogranicza, terenów przygranicznych
- Regionalizm jako model czy mit znoszenia granic?

Na propozycje tytułów wraz ze streszczeniami (do 1000 znaków) czekamy do 5 listopada 2017 r.

Informacja i kontakt: 
e-mail: granice2017@uj.edu.pl 
https://www.facebook.com/WydzialStudiowMiedzynarodowychIPolitycznychUj/  
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij