Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 sierpnia 2017, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 4/2017 (liepiec-sierpień 2017)

 

Konferencje naukowe

 

II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Turystyka i rekreacja w metropoliach”
Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach

Termin: 16.11.2017
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji

Założenia konferencji
Turystyka staje się coraz ważniejszym i czułym na zachodzące w świecie przemiany działem gospodarki. Na tempo przemian turystyka reaguje najszybciej dostosowując swoje struktury organizacyjne i oferty do potrzeb współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Wielkie miasta i metropolie odgrywają tu ważną rolę będąc motorami napędzającymi nowe kierunki oraz innowacyjne formy turystyki i rekreacji. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie miastami jako destynacjami turystycznymi. Dodatkowo intensywny rozwój turystyki stwarza coraz większe zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne i obszary aktywnego wypoczynku w centrum miast oraz na terenach podmiejskich.

Założeniem programowym konferencji jest wielostronne przybliżenie i wielopłaszczyznowa dyskusja nad rolą metropolii w kreowaniu i stymulowaniu współczesnej turystyki i rekreacji w Polsce i na świecie.

Do udziału w konferencji zapraszamy środowiska akademickie i naukowo-badawcze oraz przedstawicieli samorządu regionalnego, lokalnego, organizacji turystycznych oraz innych instytucji branżowych związanych z turystyką i rekreacją w różnych metropoliach.

W zamyśle organizatorów, konferencja będzie nie tylko okazją do zaprezentowania wiedzy i dorobku naukowego, wymiany poglądów oraz praktycznych doświadczeń w zakresie planowania i organizacji turystyki i rekreacji na terenach aglomeracji miejskich, ale ma stać się również przyczynkiem do wspólnych badań naukowych oraz transferu wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki. 

Cele konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka i rekreacja w metropoliach pt. „Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach” w zamierzeniach swoich stanowić ma kontynuację podjętej na konferencji w 2015 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu problematyki turystyki i rekreacji związanej z funkcjonowaniem aglomeracji miejskich.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, wyników badań oraz praktycznych doświadczeń w zakresie trendów i tendencji rozwoju turystycznego i rekreacyjnego metropolii, a w szczególności:
• pogłębienie zagadnień funkcjonowania turystyki, uwzględniając jej rolę i znaczenie w wielkich ośrodkach miejskich jakimi są współczesne metropolie
• popularyzacja badań w zakresie turystyki i rekreacji na obszarach metropolitarnych w Polsce i na świecie
• spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowych i branżowych
• prezentacja i weryfikacja metod badań w zakresie turystyki i rekreacji w aglomeracjach miejskich,
• prezentacja uwarunkowań instytucjonalnych i dobrych praktyk w rozwoju rekreacji i turystyki w miastach

Zakres tematyczny
Problematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących najważniejszych zjawisk i procesów związanych z możliwościami rozwoju oraz trendami w turystyce i rekreacji w metropoliach. 

Proponowana tematyka konferencji obejmuje także współczesne korzyści i problemy wynikające z kreowania funkcji turystycznej i rekreacyjnej w wielkich ośrodkach miejskich. Ma ona m.in. na celu zainteresowanie szerszej grupy specjalistów, a także praktyków, którzy w turystyce i rekreacji znajdują ciekawe pola badawcze.

Proponowane bloki tematyczne:
• Współczesne formy turystyki i rekreacji w metropoliach
• Metropolie a rozwój form turystyki i dochody z turystyki w regionie
• Metropolie polskie na tle zagranicznej turystyki przyjazdowej
• Metropolie polskie a problemy zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i jakości życia jego mieszkańców
• Dynamika zmian w przestrzeni turystycznej metropolii
• Zachowania prozdrowotne mieszkańców metropolii w aspekcie aktywności fizycznej i rekreacyjnej

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca - dr Maria Zamelska
Zastępca przewodniczącej - dr Alicja Kaiser
Sekretarz: dr Jarosław Styperek
Członkowie: dr Agata Basińska-Zych, dr Stanisław Bronowicki, mgr Michał Preisler, mgr Małgorzata Krych

Kontakt:
Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji
Wydział Finansów i Bankowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-874 Poznań
E-mail: konferencjatir@wsb.poznan.pl 
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij