Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2016, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2016 (listopad-grudzień 2016)

 

Nowości wydawnicze

 

TURYSTYKA KULTUROWA, Fenomen - Potencjał - Perspektywy.
Wydanie trzecie, poprawione i rozszerzone
Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt
Wydano: Poznań 2016, wydawnictwo: KulTour.pl
ISBN: 978-83-930211-4-7
Stron: 672
Format: Wersja elektroniczna - PDF

TURYSTYKA KULTUROWA, Fenomen - Potencjał - Perspektywy.
Wydanie trzecie, poprawione i rozszerzone

Wstęp do wydania trzeciego
Ponad osiem lat mija od pierwszego wydania „Turystyki Kulturowej” druga edycja tej monografii ukazała się sześć lat temu. Okres ten zaowocował licznymi zagranicznymi i polskimi publikacjami naukowymi o turystyce kulturowej, w tym kilkunastoma książkami i kilkuset artykułami. W naszym kraju podjęto serię badań potencjału turystyczno-kulturowego, obejmujących obszary (miasta i mikroregiony) systemy (głównie szlaki kulturowe) oraz eventy, odbyło się kilkanaście konferencji naukowych poświęconych temu segmentowi turystyki. Od siedmiu lat funkcjonuje naukowe czasopismo „Turystyka Kulturowa”, dedykowane badaniom jej dotyczącym, które zamieszcza artykuły i raporty analityczne, a z początkiem roku 2016 wprowadziło również zeszyty monograficzne, koncentrujące się na wybranych problemach. Dyskusje rozproszonych w różnych ośrodkach kraju fachowców inicjuje i organizuje funkcjonujące przy redakcji tego czasopisma Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Jest ono obserwowane przez środowisko badaczy i dydaktyków, o czym świadczy choćby częste cytowanie zamieszczanych tam opinii. Duże zmiany zaszły też w dziedzinie organizacyjnej: między innymi deregulacja objęła kluczowe dla turystyki kulturowej zawody przewodnika miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek, co stawia w nowej sytuacji nie tylko wykonujących te usługi, ale także organizatorów wypraw i samych turystów. Urozmaicona została lista ofert typowych dla poszczególnych form turystyki kulturowej (głównie miejskiej, ale także tematycznej), bardzo rozrosła się lista formalnie uznanych obiektów dziedzictwa kulturowego w Polsce, pojawiły się nowe ważne placówki muzealne i centra interpretacji dziedzictwa, nieco zmieniła się również krajowa mapa wydarzeń kulturalnych przyciągających turystów. 
Jednocześnie, po wyczerpaniu drugiej edycji niniejszego opracowania nie zmniejszyło się zainteresowanie tą pozycją i pojawiły się zapytania o jej wznowienie. W związku z powyższym Autor zdecydował się na daleko idącą aktualizację i rozszerzenie drugiego wydania, uwzględniające wszystkie wymienione wyżej zmiany oraz powstałe w międzyczasie ważniejsze publikacje i wyniki badań. Analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów, wykonane w roku 2007 i zamieszczone w pierwszej edycji książki w dużym stopniu utraciły aktualność. Ponieważ pożądana była ich aktualizacja, w tym miejscu (rozdział 5) zamieszczono wyniki badań innych obszarów, nie tylko nowsze (bo z ostatnich dwóch lat) ale również odnoszące się do obszarów z różnych części kraju. 
Efekt tej pracy otrzymuje Czytelnik w postaci niniejszej książki. Autor ma nadzieję, że jej trzecia edycja spotka się z podobnie życzliwym odbiorem jak pierwsze dwa wydania. Liczy na to, że książka dobrze spełni funkcje może już nie zaczynu dla krajowej refleksji i dyskusji, które mają się dobrze, co raczej narzędzia systematycznego uporządkowania wiedzy i pojęć kluczowych dla spójnych badań nad turystyką kulturową: zjawiskiem prastarym, a jednocześnie jakże nowoczesnym w swoich rozlicznych formach i coraz bardziej masowym.
Armin Mikos v. Rohrscheidt, Poznań, 1 listopada 2016

Spis treści: http://kultour.pl/pl/projekty/publikacje/tkf3-spis.pdf 

Możliwość zakupu publikacji:
Strona intermetowa Kultour.pl: http://kultour.pl/pl/?ps=projekty&id=publikacje#tk Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym
red. nauk. Adam R. Szromek
Kraków 2016 
Wydawnictwo Proksenia
Liczba stron: 210
ISBN: 978-83-60789-63-6

Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym

Od wydawcy:
Czwarta monografia z serii publikacji dotyczących gospodarowania zasobami uzdrowiskowymi. Wpisuje się ona w nowoczesny nurt zarządzania zakładami uzdrowiskowymi, w których wykorzystuje się nie tylko tradycyjne narzędzia realizacji funkcji zarządczych, ale również nowe środki dotarcia do potencjalnego kuracjusza oraz innowacyjne produkty. Są to przede wszystkim narzędzia internetowe w postaci portali społecznościowych i platform zakupowych, a także komunikacji mailowej. Wiele miejsca poświęcono ponadto zasobom termalnym, które mogą uzupełnić współczesne oferty uzdrowisk. Interesującym zagadnieniem jest również próba modelowania konkurencyjności produktu uzdrowiskowego.
Książka zwraca uwagę zarówno na ekonomiczny wymiar zarządzania, jak i na społeczną rolę działalności prowadzonej w uzdrowisku, mając na celu rozwijanie zdrowotnego potencjału społecznego przez profilaktykę i leczenie uzdrowiskowe.

Możliwość zakupu publikacji:
Księgarnia internetowa Wydawnictwa Proksenia, http://ksiegarnia.proksenia.pl/pl/p/Wybrane-aspekty-zarzadzania-zakladem-uzdrowiskowym/160 


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij