Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 sierpnia 2011, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 9/2011 (wrzesień 2011)

 

Konferencje naukowe

 

4 Europejskie Forum Dziedzictwa
Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy

Wrocław, 10-12 października 2011 roku
W dniach 10 - 12 października 2011 roku we Wrocławiu, decyzją Rady Europy i Komisji Europejskiej odbędzie się 4. Europejskie Forum Dziedzictwa oraz towarzyszące mu spotkania koordynatorow narodowych Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie to wpisane jest do oficjalnego kalendarza imprez towarzyszących Polskiej Prezydencji w Radzie UE.
● Program Forum znajdziesz tutaj:
http://www.nid.pl/UserFiles/File/Aktualno%C5%9Bci/PROGRAM FORUM_PL_21lipca.pdf 
Temat przewodni "Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy" stwarza możliwość przedstawienia dziedzictwa jako atutu, szczególnie istotnego w obecnym okresie kryzysu.
Spojrzymy na dziedzictwo jako na środek trwały w długofalowych strategiach rozwoju. Pragniemy również zaprezentować rożne sposoby filozoficznego podejścia do dziedzictwa i omówić najlepsze praktyki i standardy obowiązujące w tej dziedzinie. Forum zgromadzi myślicieli, przedstawicieli kadry zarządzającej i ekspertów z całego świata, aby poszerzyć i rozwinąć naszą wspólną wiedzę i kompetencje. Mamy nadzieję, że Forum zapoczątkuje szeroką debatę pomiędzy specjalistami z rożnych dziedzin, która przyczyni się do powstania zdecydowanych rozwiązań i będzie promować ich realizację.
● temat 1: Dziedzictwo w czasach kryzysu - luksus czy konieczność?
● temat 2: Ekonomiczny potencjał dziedzictwa - nie tylko turystyka.
● temat 3: Dziedzictwo a zrównoważony rozwój.
● Więcej szczegółów programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie Forum: www.4ehf.pl 

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa, data dostępu 09.08.2011


Kultura i Turystyka - wspólna droga
5. ogólnopolska konferencja

Termin: 12-13 października 2011 roku
Miejsce: Łódź
Organizatorzy: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
Cel konferencji: Wydarzenie to jest piątym z cyklu spotkaniem poświęconym współpracy instytucji kultury z podmiotami branży turystycznej. Podobnie jak w latach ubiegłych celem Organizatorów będzie identyfikacja aktualnych osiągnięć w dziedzinie turystyki kulturowej, analiza nowych wyzwań oraz promowanie bogatego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju na przykładzie wybranych szlaków kulturowych.

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Kultura i Turystyka – wspólna droga, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2011 w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Jak co roku Konferencja rozpocznie się panelem naukowym, w którym będą omawiane najnowsze trendy i wyzwania stojące przed turystyką kulturową.
W kolejnej części zostaną zaprezentowane szlaki kulturowe i tematyczne trasy turystyczne ujęte w trzech zasadniczych kategoriach:

· Szlak jako markowy produkt turystyczny,
· Projekty szlaków i tematyczne trasy turystyczne,
· Wizjonerskie szlaki turystyczne,

Wśród najciekawszych wystąpień należy wymienić tu m.in. AmBaR- Transgraniczny Szlak Bursztynowy, Szlak Wina i Miodu, Małopolski Szlak Oscypkowy, Szlak Zbójników Karpackich, Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kultury Jaćwingów, Łódzki Szlak Bajkowy czy Podlaski Szlak Bociani.

Warto również zwrócić uwagę na bogaty panel zagraniczny, który odbędzie się w drugim dniu Konferencji. W programie wystąpią m.in.

· Nitin Sinha (London Metropolian Business School)
„Rola lokalnej społeczności w międzynarodowych wydarzeniach – Londyńska Olimpiada Kulturalna 2012 – case study”.
· Daniella Davin ( Organizacja Turystyczna- Tel Aviv – Jaffa)
Tel Aviv- ma wszystko! (Tel Aviv has it all)
· Caroline Fisher (Europejskie Centrum Kultury i Informacji w Turyngii)
“Via Regia – Europejski Szlak Kulturowy Rady Europy – jako przykład dobrych praktyk. 
· Ulla Majamaa (Urząd Miasta Tampere)
„Szlaki kulturowe w Tampere, Finlandia”.

Na zakończenie proponujemy zajęcia warsztatowe kształcące praktyczne umiejętności w zakresie komercjalizacji i tworzenia produktów turystycznych.
W załączniku znajduje się szczegółowy program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
>>Ramowy program konferencji<<
>>Formularz zgłoszeniowy<<


Strona konferencji: http://www.konferencja2011.rotwl.pl 
Sprawy organizacyjne: sekretariat konferencji: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź, tel. 42 663 7733, fax. 42 662 09 72, email: Sylwia Nowak snowak@rotwl.pl, konferencja@rotwl.pl 
Sprawy merytoryczne: Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego: dr Beata Krakowiak agakrak@geo.uni.lodz.pl oraz dr Jolanta Latosińska jlatos@geo.uni.lodz.pl, tel. 42 635 45 56


Kultura w epoce migracji
interdyscyplinarna konferencja naukowa

Kraków, 15-16 grudnia 2011 roku
Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję: "Kultura w epoce migracji", która odbędzie się 15 i 16 grudnia 2011 roku w Krakowie.
Problematyka. Wędrówka zawsze była obecna w historii ludzkiego rodzaju. Już w starożytności, czy we wczesnym średniowieczu grupy osadników migrowały - z rożnych powodów zmuszane do zmiany miejsca zamieszkania. Czynnikiem wypychającym mogło być poszukiwanie lepszych warunków egzystencji (klimatu, urodzajnych gleb, zwierzyny), ucieczka przed niebezpieczeństwem utraty życia lub dobytku, czy po prostu chęć odkrywania nowych ziem. Również w erze nowożytnej migracje ludności nie należały do rzadkich zjawisk.
Przyjmowały różnoraką formę, powodowane wolnym wyborem lub przymusem. Także współczesne trendy migracyjne posiadają podobne przyczyny i wydaje się, że pod tym względem niewiele się zmieniło.
Mimo podobieństw czy zbieżności zarówno w kwestiach formalno-kauzalnych, skutki obecnie zachodzących ruchów wychodźczych nie pozostają jednoznaczne i nie pozwalają się jednoznacznie zdefiniować.
Celem konferencji jest zaproszenie do dyskusji naukowców, badaczy i praktyków zajmujących się migracjami w skali zarówno lokalnej, regionalnej i globalnej. Myślą przewodnią naukowego spotkania są nie tylko migracje lecz wszelkie procesy z nimi powiązane lub przez nie inicjowane - zarówno w sferze szeroko rozumianej kultury, polityki, ekonomii czy turystyki.
Zakres tematyczny. W prezentacjach tez o charakterze teoretycznym, jak również omówieniach wyników własnych badań pragniemy zwrócić uwagę na takie problemy jak:
- mobilność jako paradygmat współczesnych nauk społecznych i humanistycznych,
- polityka i ekonomia w odpowiedzi na wyzwania migrującego świata,
- migracje w kontekście globalizacji,
- światy współczesnych nomadów - od realności do wirtualności,
- podróżowanie i turystyka, czyli modus vivendi XXI wieku,
- przestrzeń, miejsce, czas w dobie przemieszczania się.

● Komitet organizacyjny: dr Monika Banaś (monika.banas@uj.edu.pl), dr Magdalena Banaszkiewicz (banaszkiewiczm@wp.pl )
● Sekretariat konferencji: Elżbieta Jagłowska, Uniwersytet Jagielloński Biuro Organizacji Imprez / Jagiellonian University Events Office, ul. Czapskich 4/301, 31-110 Krakow, Poland, tel./fax.: 0048 (12) 663 38 58, www.konferencje.uj.edu.pl 
● Informacje na temat konferencji aktualizowane na bieżąco znaleźć można na stronie: http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/migracje.htm

Źrodło: Magdalena Banaszkiewicz, korespondencja nadesłana 09.08.011


Informacje:
● Zobacz rownież pozostałe zaproszenia na konferencje pod adresem: http://konfraternia1.bloog.pl/kat,528786,index.html
● Zobacz rownież terminarz konferencji naukowych i branżowych pod adresem: http://konfraternia1.bloog.pl/kat,528521,index.html
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij