Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2017. Redaktor: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2017 (listopad-grudzień 2017)

 

Artykuły 

 

Kultura studencka znaczącym walorem turystycznym Coimbry
Aleksandra Śledziejowska, Karolina Buczkowska-Gołąbek
Tematyką niniejszego artykułu jest specyficzna kultura studencka portugalskiego miasta Coimbra, rozpatrywana w kontekście turystyki kulturowej. Ta dawna stolica Portugalii i przez wieki siedziba najważniejszego portugalskiego uniwersytetu jest przepełniona dziedzictwem przeszłości i pieczołowicie pielęgnuje się tam akademickie zwyczaje, co ma znaczący wpływ na zainteresowanie miastem wśród turystów. Celem autorek niniejszej pracy stało się więc ukazanie, że kultura studencka Coimbry stanowi znaczący walor turystyczny miasta, ważny zwłaszcza dla rozwoju turystyki kulturowej, w której uczestniczą studenci zamiejscowi Coimbry oraz pozostali turyści. ...

 

Reporter, nomada, turysta kulturowy. Refleksje na marginesie prozy podróżniczej Tomka Michniewicza
Joanna Szydłowska
Ostatnie dekady przyniosły narodziny nowych form podróżniczych opowieści, co wiązać należy z nową sytuacją kulturową i technologiczną, w której odbywają się współczesne peregrynacje. Kultura masowa poprzez wykorzystanie rozmaitych kanałów komunikacyjnych oferuje odbiorcy partycypację w przeżywaniu doświadczeń podróżnika (pozór uczestnictwa, konsumowanie wrażeń zapośredniczonych, utożsamianie się z narratorem-podróżnikiem). Habitus nowoczesnego podróżnika zbadam przyglądając się prozie podróżniczej Tomka Michniewicza [Michniewicz 2010; 2011; 2014; 2015]. Odniosę się do statusu reportera jako nomady i turysty kulturowego, ale także odkrywcy i tłumacza kultur. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Zarządzanie obszarowymi programami i produktami turystyki kulturowej a eventy kulturowe
Pytanie 75 
... Cykliczne eventy są organizowane niemal wszędzie, warto jednak zapytać 1) jaka rola jest im przypisywana w całościowej koncepcji programów i produktów turystyki kulturowej na tych obszarach? 2) jak rekomenduje się włączanie tych z nich, które generują ruch turystyczny, w strukturę i organizację lokalnych produktów turystyki kulturowej? Chciałbym zaprosić nie tylko od wyrażania opinii, ale i do podzielenia się wiedzą, czy i gdzie funkcjonują dobrze sprawdzające się i godne polecenia rozwiązania w tym kierunku? ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Wrocławski Ostrów Tumski
Jerzy Wysokiński 
W tym miejscu rozpoczął swoje istnienie Wrocław. Dowodem na to są wykopaliska archeologiczne. Najwcześniej zasiedlanym terenem był obszar pomiędzy obecnymi kościołami św. Marcina oraz św. Krzyża. Powstał na miejscu przepraw na Odrze, pomiędzy ujściem rzeki Oławy na południu, a Ślęzy i Widawy na północy. Rozgałęziając się na liczne odnogi Odra utworzyła wyspy, określane mianem ostrowów (tak nazywano niegdyś wyspy na rzece, wysoko wzniesione ponad poziom wody). Rzeki w sposób naturalny broniły ludność, stanowiąc zarazem drogę komunikacyjną oraz miejsce połowu ryb. Ostrów Tumski liczył w tym czasie ok. 1500 mieszkańców. Gród na Ostrowie Tumskim założony został prawdopodobnie w X stuleciu. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 
 

Artykuły 

 

Metody wyprowadzenia wizerunku destynacji z kryzysu
Sylwia Dudek-Mańkowska, Aleksandra Wawrzyszak
Kształtowanie się wizerunku destynacji jest procesem długotrwałym, a sam wizerunek podlega nieustannym zmianom. Wpływ na obraz miejsca mają zarówno cechy turysty, charakterystyki fizyczne oraz społeczno-ekonomiczne miejsca jak również działania podmiotów trzecich. Wizerunek miejsca jest uzależniony zarówno od stałych elementów tożsamości miejsca, jak i składowych zmiennych, w tym wydarzeń lub ich serii, które powodują wysoki poziom niepewności i zagrożenia lub poczucia zagrożenia, zarówno wśród mieszkańców, turystów, inwestorów jak i dla najważniejszych celów polityki wizerunkowej miejsca. Wpływ na obraz destynacji mają zatem różne typy kryzysów, przez które przejście z sukcesem zależne od ich przyczyny, szybkości reakcji, zasięgu informacji o sytuacji w danej destynacji. ...

 

Czynniki kulturowe warunkujące aktywność i kierunki turystyczne chicagowskiej Polonii
Kamila Ziółkowska-Weiss
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat turystyka stała się jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Liczba osób wyjeżdżających za granicę osiągnęła ponad 1,2 miliarda w skali roku [UNWTO 2016].
Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników kulturowych warunkujących aktywność oraz kierunki turystyczne wśród chicagowskiej Polonii. Wśród tych czynników wyróżniono takie aspekty jak: poczucie tożsamości narodowej, moda oraz uwarunkowania religijne. Celem badania było również sprawdzenie, czy poczucie polskiej tożsamości narodowej wpływa na częstotliwość wyjazdów turystycznych oraz na wybór destynacji turystycznej Polonii chicagowskiej. Główną metodą badań była metoda ilościowo-jakościowa. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

CHEŁMNO I POWIAT CHEŁMIŃSKI

 
 

Itinerarium

 

Sanktuarium Świętego Mikołaja w Pierśćcu koło Skoczowa 
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak 
Do czasów średniowiecza święty Mikołaj (zwany Mikołajem Cudotwórcą, Mikołajem z Miry, Mikołajem z Bari) należał do najbardziej znanych i czczonych świętych w Kościele. Jego wstawiennictwa wzywano we wszystkich naglących potrzebach. 
Imię Mikołaj z języka greckiego oznaczające "zwycięski lud" ma wiele odmian m.in. Nikolas, Niklas, Klaus, Mikulasz, Miklos. Mimo, że w historii było aż kilkunastu świętych i kilku błogosławionych o imieniu Mikołaj, to jak się okazuje, właśnie biskup Miry stał się najsławniejszy i najbardziej czczony spośród nich. ...

 
 

Wydarzenie z duszą

 

Iluminacje świąteczne na Trakcie Królewskim w Warszawie
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Już od dziesięciu lat, na początku grudnia w Warszawie rozbłyska iluminacja świąteczna. W 2017 roku oficjalną inaugurację zaplanowano na sobotę 9 grudnia. Lampki zapalono punktualnie o godzinie 16.00. Co roku na Placu Zamkowym gromadzą się tłumy mieszkańców stolicy i turystów, aby zobaczyć, jak po raz pierwszy zaświeci się ogromna choinka - zwieńczenie iluminacji, a następnie udają się na spacer Traktem Królewskim, który jest główną osią zimowej iluminacji.  ...

 
 
 

Artykuły 

 

Budowa Domu Turystycznego w Warszawie jako odpowiedź na rozwój turystyki kulturowej w stolicy Polski w latach trzydziestych XX wieku
Kamil Potrzuski
Warszawa międzywojenna była miastem, którego potencjał turystyczny w skali II Rzeczpospolitej był znaczny i stopniowo rósł. Przez cały okres międzywojenny zagospodarowanie turystyczne miasta nie zaspokajało jednak potrzeb obsługi rozwijającego się ruchu turystycznego. Wśród wielu niedomagań przygotowania Warszawy do przyjęcia wzrastającej liczby turystów wymieniano niedostateczną ilość miejsc noclegowych. Ponadto dostępne noclegi znajdowały się głównie w hotelach i dostępne były jedynie dla zamożnych przyjezdnych. Nieliczna ilość schronisk wycieczkowych pozostawiała natomiast wiele do życzenia, jeśli chodzi o standard i komfort wypoczynku. ...

 

Muzea regionalne w Republice Czeskiej – różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib
Krzysztof Kołodziejczyk
W artykule poddano analizie wybrane muzea regionalne w Republice Czeskiej, które mieszczą się w obiektach zabytkowych: zamkach i pałacach, klasztorach i świątyniach oraz ratuszach, kamienicach lub rezydencjach miejskich. Celem pracy jest określenie roli, jaką zabytkowa siedziba – a w zasadzie jej wnętrza – może pełnić w narracji muzeum (jedynie tło dla wystawionych zbiorów, integralna część ekspozycji czy też główna atrakcja przyciągająca odwiedzających). Artykuł ma głównie charakter przeglądowy. Przeprowadzone analizy wykazały dużą różnorodność podejść w badanym względzie, a ich efektem jest zestaw dobrych wzorców wykorzystania historycznych siedzib w ofercie muzealnej. ...

 
 

Recenzje

 

Antropologia turystyki – praca zbiorowa pod redakcją naukową Sabiny Owsianowskiej i Ryszarda Winiarskiego
Marcelina Solińska
Recenzowana monografia jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Antropologia turystyki – dziedzictwo i perspektywy” (1-2 czerwca 2015, Kraków) organizowanej przez Katedrę Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Towarzystwo Doktorantów i Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. ...


Wiedza i sztuka w Akademii Lubrańskiego. Z opowieści przewodnika... (Przewodnik po Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu)
Izabela Wyszowska
Muzeum Archidiecezjalne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, którego siedzibą jest zabytkowy gmach dawnej Akademii Lubrańskiego (pierwszej wyższej uczelni w Poznaniu), będące jedną z najstarszych tego typu instytucji muzealnych w Polsce oraz jednym z pierwszych muzeów w Poznaniu, doczekało się wydania długo wyczekiwanego przez czytelników, miłośników sztuki sakralnej, turystów religijnych czy muzealnych, opracowania o charakterze przewodnikowym prezentującego dzieje i zbiory placówki.
...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij