Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 czerwca 2017. Redaktorzy: Magdalena Banaszkiewicz, Izabela Wyszowska

Numer 3/2017 (maj-czerwiec 2017)

 

Artykuły 

 

Turystyka religijna osób starszych w Polsce - próba analizy jakościowej
Stella Grotowska
Artykuł przedstawia rezultaty badania turystyki religijnej ludzi starszych w Polsce. Autorka podejmuje problem możliwości uczestnictwa w turystyce religijnej związanej z katolicyzmem, do którego Polacy - w szczególności starsze pokolenia - są przywiązani. Analiza opiera się na badaniach empirycznych - wywiadach pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadach grupowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Wrocławia w latach 2009-2011. ...

 

Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej
Armin Mikos von Rohrscheidt, Joanna Szczepankiewicz-Battek
Przedmiotem opracowania jest turystyczny potencjał materialnych 
i niematerialnych świadectw dziedzictwa luterańskiego na terytorium Polski. Kontekst dla genezy, zmiennych losów i dzisiejszego znaczenia poszczególnych zasobów i walorów tworzy obszerny zarys historyczny, obejmujący niemal pięćsetletnią historię tego odłamu protestantyzmu i jego wyznawców w różnych organizmach państwowych. ...

 

Tradycyjne pielgrzymki do Gietrzwałdu z olsztyńskich Dajtek
Janusz Hochleitner
Pielgrzymki na Warmii, podejmowane w czasach nowożytnych z pobudek pokutnych, przetrwały do XXI wieku. Motywy religijne tych praktyk nadal stanowią istotny czynnik motywujący ich uczestników. Pomimo procesów sekularyzacyjnych, które w przeszłości silnie były wspierane przez ograniczenia ustrojowe w zaborze pruskim i czasach PRL-u, takie lokalne pielgrzymki – łosiery – w wielu miejscach Warmii na nowo się odradzają. Jedną z nich jest pielgrzymka biegnąca trasą, którą wędrowano po 1877 r. z Olsztyna do Gietrzwałdu. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję?
Pytanie 72. 
Francuski pisarz Andre Malraux twierdził, że „Wiek XXI będzie wiekiem religii albo nie będzie go wcale". Istotnie, wbrew zwolennikom koncepcji „śmierci Boga”, obserwacje życia społecznego, fenomenów kulturowych oraz wydarzeń politycznych ostatnich dekad świadczą o niegasnących potrzebach duchowych człowieka, a jednocześnie przynoszą wiele dowodów na tragiczne konsekwencje zderzenia światopoglądów opartych na różnych doktrynach religijnych i parareligijnych. W moim pytaniu chciałabym poprosić Państwa o spojrzenie na fenomen turystyki religijnej w szerszym kontekście „zderzenia cywilizacji”.

 
 

Miejsca z duszą

 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem
(2017 r. - 100 rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie)
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
Sanktuarium maryjne w Fatimie obchodziło13 maja 2017 roku uroczyste obchody 100 rocznicy objawień Matki Bożej. Fatima jest miastem położonym w samym sercu Portugalii, opodal miasta Leiria, około 187 km na południe od Porto, 123 km na północ od Lizbony. Fatima to arabska nazwa, pochodzi od imienia córki proroka Mahometa. To w Fatimie dokładnie 100 lat temu trojgu pastuszków objawiła się Matka Boża. ...

 
 

Wydarzenie z duszą

 

Świątynia Opatrzności Bożej - Narodowe Wotum Wdzięczności
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
W kulturze i religii chrześcijańskiej centrum i symbol sacrum stanowi świątynia. Od momentu poświęcenia i przeznaczenia jej na wyłączny użytek kultu religijnego, staje się ona dla wiernych miejscem i obiektem świętym. Takim obiektem w Warszawie w 2016 r. stała się ukończona budowla Świątyni Opatrzności Bożej. Jest to najwyższy i największy kościół w stolicy. Uroczyste otwarcie jako "wotum wdzięczności narodu za dar wolności" odbyło się 11 listopada 2016 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości. ...

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 
 

Artykuły 

 

Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych
Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska
Do najbardziej popularnych destynacji turystyki pielgrzymkowej należą obecnie Rzym, Fatima, Santiago de Compostela, Jerozolima czy Lourdes, a w Polsce – Licheń, Częstochowa, Wambierzyce, Łagiewniki i inne. Odwiedzanie i wędrowanie do miejsc kultu świętych i błogosławionych jest nie tylko domeną zorganizowanych wyjazdów w ramach biur podróży czy grup wyznaniowych, ale także samodzielnych wypraw indywidualnych lub w małych grupach. Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji to cel chętnie wybierany przez tych, którzy decydują się na pokonanie znacznej odległości trasy pieszo. ...

 

Śladami poznańskich ewangelików
Artur Żyto
Zorganizowane życie religijne ewangelickiej mniejszości wyznaniowej sięga połowy XVI wieku. Od tego czasu krajobraz kulturowy Poznania wzbogacano obiektami sakralnymi oraz użyteczności publicznej, związanymi z działalnością ewangelików. Po II wojnie światowej wiele kościołów przejęli katolicy, dawne cmentarze przekształcono w parki, a budynki użyteczności publicznej zaadaptowano do pełnienia różnych funkcji. Celem niniejszego artykuły było przedstawienie wyników inwentaryzacji terenowej wzbogaconej przeglądem literatury, co umożliwiło wyznaczenie na obszarze miasta kilkunastu miejsc związanych ze wspólnotą ewangelicką. Jako walory turystyczne mogłyby one stanowić podstawę szlaku kulturowego o charakterze religijno-poznawczym. W ramach podjętej tematyki przeprowadzono również badanie ankietowe wśród poznaniaków. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

NAKŁO I POWIAT NAKIELSKI

 
 

Itinerarium

 

Szlakiem koronowanych obrazów Matki Bożej na kresach dawnej Rzeczypospolitej: Poczajów, Lwów i Jazłowiec na Ukrainie 
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Decyzją Senatu RP rok 2017 został ogłoszony Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Aktu koronacji obrazu dokonano 8 września 1717 r. Na uroczystość przybyli król August II Mocny, senatorowie, posłowie, biskupi oraz 200-tysięczna rzesza pielgrzymów, którzy nie pomieścili się w obrębie murów klasztornych. W dniu koronacji, w święto Narodzenia Matki Bożej przeniesiono Cudowny Obraz z kaplicy do bazyliki, gdzie wśród odgłosów wystrzałów armatnich i śpiewu hymnu "Magnificat" arcybiskup chełmski Krzysztof Jan Szembek nałożył koronę najpierw Najświętszej Matce, potem Dzieciątku. ...

 
 

Nowości wydawnicze

 

Przestrzeń turystyki kulturowej
Red. Dominik Orłowski, 2017

Współczesne przewodnictwo miejskie. 
Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Podręcznik. Wydanie II (elektroniczne)
Armin Mikos von Rohrscheidt, 2017 ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 
 

Artykuły 

 

Camino del Norte – studium przypadku w kontekście doświadczeń polskich caminowiczów
Paweł Plichta
Celem artykułu jest prezentacja Camino del Norte jako jednego z wielu hiszpańskich szlaków, które zbiegają się w sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de Compostela. W 2015 roku wraz z innymi drogami północnej Hiszpanii szlak ten został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowiąc jednocześnie alternatywę dla najpopularniejszej współcześnie wersji Camino Francés. W tekście zastosowano metodę studium przypadku. Analiza treści dotyczyła materiałów źródłowych dotyczących Camino del Norte, które stanowią drukowane teksty literackie, popularne, naukowe oraz wypowiedzi zamieszczone na forach, blogach internetowych tzw. caminowiczów, czyli autorów, którzy sami odbyli drogę św. Jakuba. ...

 

„Pan Jezus był Polakiem, a Matka Boska Litwinką” – implikacje konfliktu polsko-litewskiego i uwarunkowań politycznych na rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Wilnie
Małgorzata Stefanowicz
W artykule został przedstawiony fenomen kulturowy, jakim w kontekście wileńskim jest powstanie i rozwój zbioru popularnych wśród katolików na świecie praktyk religijnych znanych pod nazwą „kult Bożego Miłosierdzia”. W drugiej części pracy autorka, przez pryzmat teorii konfliktu, poszukuje odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób ów kult mógł połączyć zwaśnione grupy etniczne współzamieszkujące od wieków jedną przestrzeń miejską – polską i litewską – na gruncie uniwersalnej, z założenia zdolnej do przełamania podziału etnicznego w mieście, praktyki religijnej. ....

 
 

Recenzje

 

Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja
Rafał Panfil
W latach 2014–2016 Muzeum Zamkowe w Malborku w oparciu o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014, w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, realizowało projekt pt. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”. Zarządzany przez to muzeum Zespół Zamkowy, obiekt o randze międzynarodowej wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest największą atrakcją turystyczną w Polsce północnej, a także największym ceglanym zamkiem na świecie. ...


Kultura i turystyka. Sacrum i Profanum
Małgorzata Bronikowska
Kultura i turystyka. Sacrum i profanum to publikacja poświęcona głównie, nie dość docenianej do niedawna przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, kulturze duchowej jako wycinka dziedzictwa danej społeczności, które ta uznaje jako własne i dostarczające poczucie tożsamości, przekazywane drogą transmisji międzypokoleniowej. To wciąż żywe i odtwarzane w autentycznych kontekstach elementy zgodne ze współczesnymi standardami praw człowieka.
...

Sanktuaria Miłosierdzia Bożego
Izabela Wyszowska
W związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka roku 2016 – Rokiem Miłosierdzia Bożego, Wydawnictwo JUT zdecydowało się opublikować przewodnik tematyczny prezentujący polskie Sanktuaria Miłosierdzia Bożego, w serii „Przewodniki po Polsce”. Wcześniej ukazały się w niej m.in. Sanktuaria Lubelszczyzny, Sanktuaria Podkarpacia, Sanktuaria Podlasia, Sanktuaria województwa śląskiego, w zapowiedziach wydawniczych są natomiast Sanktuaria Dolnego Śląska, Sanktuaria Małopolski, Sanktuaria Mazowsza. ...

 
 

Konferencje

 

Konferencja naukowa "Kulturowa historia podróżowania"
Katowice, 27 i 28 listopada 2017 roku ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2017


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij