Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 grudnia 2018. Redaktor: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2018 (listopad-grudzień 2018)

 

IMPRESSUM

 

TURYSTYKA KULTUROWA 
Czasopismo naukowe

English version

Informacje podstawowe:

Rejestr Czasopism: Sąd Okręgowy w Poznaniu, RPR 2417, data wpisu: 30 października 2008
Numer ISSN: 1689-4642
Miesiąc i rok rozpoczęcia wydawania: październik 2008 
Miejsce wydawania: Poznań

Wydawca:
KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej
REGON: 634577059
NIP: 782-133-11-09

Adres korespondencyjny redakcji:
ul. Wyspiańskiego 16/1
60-750 Poznań
Tel. 61 879 50 62
Email: redakcja@turystykakulturowa.org 
Internet: www.turystykakulturowa.org 
 
“Turystyka Kulturowa” znajduje się na liście czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 17 grudnia 2013 r. dostępny jest na stronie MNiSW
https://pbn-help.icm.edu.pl/help/pl/czasopisma-i-ankiety/104-wykaz-czasopism-punktowanych-w-formacie-csv 
Turystyka Kulturowa - numer na liście kompletnej: 13153, numer na Liście ”B”: 2348
"Turystyka Kulturowa" jest także indeksowana w naukowych bazach danych Index Copernicus International, CEJSH oraz BazHum
 


Kolegium redakcyjne:
dr hab. Armin MIKOS v. ROHRSCHEIDT, redaktor naczelny, 
odpowiada za działy: Miejsca i szlaki, Forum Gnieźnieńskie
adres: armin@turystykakulturowa.org 

dr hab. Karolina BUCZKOWSKA-GOLĄBEK, z-ca redaktora naczelnego, 
odpowiada za dział: Recenzje popularne
adres: turystykakulturowa@interia.pl 

dr Izabela WYSZOWSKA, redaktor, 
odpowiada za dział: Itineraria
adres: wyszowska@turystykakulturowa.org 

dr Magdalena BANASZKIEWICZ, redaktor
odpowiada za działy: Konferencje, Nowości książkowe 
adres: banaszkiewicz.m@wp.pl  

dr Jacek BORZYSZKOWSKI, redaktor 
adres: jacbo@wp.pl 

dr hab. Łukasz GAWEŁ, redaktor 
adres: lukasz.gawel@uj.edu.pl

dr Piotr KOCISZEWSKI, redaktor
Adres: p.kociszewski@uw.edu.pl 

Oleksiy ARTYSHUK, redaktor, redaktor techniczny 
odpowiada za dział: Szkolenia
adres: artyshuk@turystykakulturowa.org 

Marta KAMEL, redaktor, 
odpowiada za dział: Eventy
Adres: marta.kamel@interia.eu 

Agnieszka MATUSIAK, redaktor
Adres: rupicapra@poczta.fm 

Przemysław BURYAN, redaktor
Adres: przemekburyan@gmail.com 

Szymon CZAJKOWSKI, redaktor
Adres: czajkowski.sz@gmail.com 

Ewa MALCHROWICZ-MOŚKO, redaktor, sekretarz redakcji
Adres: malchrowicz@turystykakulturowa.org 
 
Redaktorzy tematyczni:
dr Magdalena Banaszkiewicz
- antropologia turystyki kulturowej

dr Jacek Borzyszkowski
- ekonomiczne i marketingowe aspekty turystyki kulturowej

dr Karolina Buczkowska-Gołąbek
- profile i zachowania turystów kulturowych; 
- formy turystyki kulturowej

dr hab. Łukasz Gaweł
- zarządzanie turystyką kulturową
- instytucje kultury a turystyka

dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt
- potencjał turystyczno kulturowy
- produkty turystyki kulturowej

dr Izabela Wyszowska
- zagadnienia sztuki i architektury w turystyce kulturowej


Naukowa Rada Redakcyjna czasopisma „Turystyka Kulturowa”
(Scientific Editorial Board):
Stan z dnia 23 stycznia 2012

Przewodniczący Rady:
1. Dr hab. Krzysztof KASPRZAK, Profesor AWF, 
Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Zagospodarowania Turystycznego, AWF Poznań

Członkowie:
2. Prof. zw. dr hab. Andrzej KOWALCZYK, 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji, UW Warszawa,

3. Prof. dr hab. Albrecht STEINECKE, ordentlicher Professor (ordinarius), 
Wydział Kulturoznawstwa, Zakład Geografii Gospodarczej i Turystycznej, Universität Paderborn, Niemcy

4. Prof. dr hab. Wojciech J. CYNARSKI,  
Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski 

5. Prof. dr hab. Marta MALSKA
Departament Turystyki, Wydział Geografii, Uniwersytet im. Ivana Franko, Lviv, Ukraina

6. Dr hab. Kazimierz ILSKI, Profesor UAM, 
Wydział Historii, Instytut Historii, UAM Poznań,

7. Dr hab. Jacek KACZMAREK, Profesor UŁ,
Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, UŁ Łódź, 

8. Dr hab. Sylwia KACZMAREK, Profesor UŁ, 
Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, UŁ Łódź, 

9. Dr hab. Agnieszka NIEZGODA, Profesor UEP, 
Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki, UEP Poznań

10. Dr hab. Krzysztof PODEMSKI, Profesor UAM, 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, UAM Poznań

11. Prof. Dr. Greg RICHARDS, Professor ordinarius 
Zakład Studiów Czasu Wolnego, Tilburg University, Holandia,

12. Dr hab. Jan Wiktor SIENKIEWICZ, Profesor UMK, 
Wydział Nauk Historycznych Katedra Historii Sztuki i Kultury, UMK Toruń

13. Dr. Melanie SMITH, Associate Professor, 
Wydział Administracji i Biznesu, Katedra Zarządzania Turystyką, Corvinus University, Budapest, Węgry

14. Dr hab. Jacek SÓJKA, Profesor UAM, 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, UAM Poznań,
 


Zespół recenzentów czasopisma „Turystyka Kulturowa”
(Reviewers collective)

Prof. zw. dr hab. Krzysztof R. MAZURSKI, Wyższa Szkoła Zarządzania “Edukacja”, Wrocław, Wydział Turystyki, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna PAWŁOWSKA, Politechnika Krakowska, Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu

Prof. dr hab. Bogusław SAWICKI, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji

Prof. dr hab. Tomasz SCHRAMM, UAM w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii XIX i XX wieku

Dr hab. Wiesław ALEJZIAK, Prof. AWF Kraków, AWF w Krakowie, Wydział TiR, Katedra Polityki Turystycznej

Dr hab. Dariusz DĄBROWSKI, Prof. UKW, UKW Bydgoszcz, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Historiografii

Dr hab. Małgorzata DURYDIWKA, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Dr hab. Janusz HOCHLEITNER, Prof. UW-M, UW-M Olsztyn, Wydział Turystyki i Rekreacji 

Dr hab. Michał JARNECKI, Prof. UAM, UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej

Dr hab. Krzysztof KACZMAREK, Prof. UAM, UAM w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii

Dr hab. Marek KAZIMIERCZAK Prof. AWF, AWF w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki 

Dr hab. Zygmunt KRUCZEK, AWF w Krakowie, Wydział Tir, Katedra Geografii Turyzmu

Dr hab. Zygmunt MŁYNARCZYK, Prof. UAM, UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Centrum Zakład Turystyki

Dr hab. Katarzyna Barańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Kultury

Dr hab. Krzysztof MORACZEWSKI, UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa

Dr hab. Marek NOWACKI, AWF Poznań 

Dr hab. Elżbieta PUCHNAREWICZ, prof. WSTiJO, Warszawa

Dr hab. Marek STUCZYŃSKI, AWF w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Ochrony Środowiska Przyrodniczego

Dr hab. Piotr ZMYŚLONY, UE w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki

Dr hab. Michał ŻEMŁA, GWSH w Katowicach, Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia, Katedra Turystyki

Dr Kinga CZERWIŃSKA, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwesrsytet Śląski

Dr Emanuel KULCZYCKI, UAM w Poznaniu, Instytut Filozofii, Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji

Dr Joanna WYLEŻAŁEK, WSTiJO Warszawa
 


Stała współpraca:
Wojciech Rozwadowski "Konfraternia Turystyczna", 
zakres współpracy: dział: Nowości wydawnicze
wojciech.rozwadowski@gmail.com 

dr Tadeusz Jędrysiak, 
zakres współpracy: dział: Itinerarium 
tjedrysiak@interia.pl
 

Krzysztof Czerniawski, 
Zakres współpracy: dział Miejsca i Szlaki 
k_czerniawski@wp.pl
 

Marek Piasta, redaktor,
Zakres współpracy: Recenzje dzieł popularnych
marek.piasta@gmail.com 

dr Andrzej Bełkot
Zakres współpracy: dział artykuły 
andrzej.belkot@turystykakulturowa.org
 

Katarzyna Zabłocka
tłumaczenia tekstów na język angielski
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij