Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 października 2018. Redaktor: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

 

Artykuły 

 

Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki.
Armin Mikos von Rohrscheidt, Karolina Buczkowska-Gołąbek
Artykuł poświęcony jest rozwojowi turystyki kulturowej w Polsce jako odrębnej gałęzi turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych. Autorzy, posługując się komplementarnymi metodami badawczymi, opracowali krytyczną analizę pracy krajowego środowiska naukowego i kierunków realizowanych badań nad jej potencjałem, uwarunkowaniami organizacji oraz ofertą (część 1), naukowych publikacji przygotowanych i wydanych w naszym kraju (część 2), ...

 

Rola i znaczenie czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018
Krzysztof Kasprzak
Czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” wpisało się wyraźnie nie tylko w działalność naukową, ale także wiele uczyniła dla popularyzacji różnych aspektów turystyki kulturowej. Turystyka kulturowa ma bowiem dla społeczeństwa nie tylko ogromne znaczenie poznawcze, ale także praktyczne i edukacyjne. „Turystyka Kulturowa” nie jest tylko jednym z wielu czasopism naukowych. To także ważne pismo opiniodawcze i opiniotwórcze, będące forum wymiany doświadczeń, myśli i poglądów. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Przygotowywanie dzieci i młodzieży do udziału w turystyce kulturowej
Pytanie 80. 
Czy i jak przygotowywać dzieci i młodzież do uczestnictwa w wyjazdach turystyki kulturowej? Kto powinien to robić - nauczyciele czy też przewodnicy podczas wycieczek? Jakie metody przekazu i budowania programów byłby najlepsze jeżeli chodzi o kształtowanie młodego pokolenia uczestników tego typu wyjazdów?
... i odpowiedzi ekspertów...

 
 

Itinerarium

 

Bukowina rumuńska - zabytkowe, malowane prawosławne cerkwie północnej Mołdawii 
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Pomiędzy Karpatami Wschodnimi a środkowym Dniestrem rozciąga się kraina zwana Bukowiną, która obecnie podzielona jest na część północną, należącą do Ukrainy i południową stanowiącą część Rumunii. Ta druga nazywana jest także często Bukowiną rumuńską z uwagi na fakt, że po II wojnie światowej pozostała w Rumunii. Dawniej cała Bukowina należała do północnej części historycznej Mołdawii. ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Dusza na dłoni - klockowe koronki z Bobowej
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
Sztuka ludowa jest odmianą sztuki, występującej w pierwotnej kulturze ludowej, jest sztuką naturalną, wspólną kulturom pierwotnym całej ludzkości. Główne jej cechy to prostota motywów i kompozycji, przy charakterystycznych efektach rytmicznych i symetrii układu, którym podporządkowuje się tematyka, jak i forma takiego dzieła. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Artykuły 

 

Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018
Marek Nowacki
Z okazji 10-lecia czasopisma Turystyka Kulturowa, autor dokonał przeglądu publikacji światowych dotyczących turystyki kulturowej. Celem artykułu jest diagnoza aktualnego stanu badań nad turystyką kulturową na świecie. W pracy sformułowano następujący problem badawczy: Jaki jest stan badań nad turystyką kulturową na świecie? Problem główny sprecyzowano za pomocą trzech problemów szczegółowych: (1) Które rodzaje turystyki kulturowej są przedmiotem badań naukowych? (2) Jakie metody badawcze wykorzystywane są w badaniach? (3) Jakimi problemami zajmują się badacze w swoich pracach? Analizie poddano ...

 

Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej
Andrzej Kowalczyk
W turystyce kulturowej, podobnie jak ma to miejsce w większości innych rodzajów turystyki, istotną rolę odgrywają mapy i środki tzw. geowizualizacji. Mapy przede wszystkim służą turystom w planowaniu wyjazdu, pozwalają im dotrzeć do celu, jak również umożliwiają poruszanie się po obszarze będącym celem wyjazdu. W związku z różnymi formami turystyki kulturowej nadające się do jej uprawiania mapy można podzielić na szereg kategorii. Przede wszystkim na mapy ogólnoturystyczne (krajoznawcze) oraz na mapy specjalistyczne. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

Szlak Cysterski, Pętla Małopolska

 
 

Wydarzenie z duszą

 

Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej - "W klimacie przedwojennej Warszawy" 
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Każda żydowska ulica w Warszawie była samodzielnym miastem - napisał Isaac Bashevis Singer. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera przywraca pamięć o przedwojennej, żydowskiej "Warsze", opisywanej przez Singera w opowiadaniach i powieściach. Festiwal Warszawa Singera jest jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce, ukazujących kulturę żydowską w szerokim kontekście kultury polskiej i światowej. ...

 
 

Konferencje

 

Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego  - AKTUALIZACJA
Ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna
Kraków, 06.12.2018r. ...

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 
 

Artykuły 

 

„Aleja Filozofów” Augusta Cieszkowskiego jako element poznańskiej turystyki kulturowej
Tomasz Sahaj
Celem artykułu jest prezentacja i analiza potencjału kulturowo-społecznego „Alei Filozofów” znajdującej się w Wierzenicy k. Poznania. „Aleja Filozofów” jest ścieżką edukacyjno-rekreacyjną upamiętniającą spotkania dr. filozofii hr. Augusta Cieszkowskiego z wiodącymi myślicielami XIX w., w szczególności z Zygmuntem Krasińskim. Usytuowana opodal zabytkowego dworu, niegdysiejszej siedziby Cieszkowskiego, dziś pełniącej rolę hotelu „Dwór Wierzenica”. ...

 

Ars longa, vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki
Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski
Turystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, które wywołuje zainteresowanie badaczy reprezentujących różne obszary wiedzy. W ramach tzw. nauk o turystyce wymienia się cały szereg dyscyplin zajmujących się tematyką podróżowania w czasie wolnym, takich jak na przykład: geografia, filozofia, socjologia, antropologia, ekonomia, czy marketing. Do owych dyscyplin nie zalicza się historii sztuki, gdyż nie zajmuje się ona w sposób bezpośredni turystyką, lecz badaniem dzieł sztuki. ...

 
 

Recenzje

 

Magdalena Banaszkiewicz. Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa
Armin Mikos v. Rohrscheidt
Magdalena Banaszkiewicz, polska antropolożka turystyki i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest osobą dobrze już znaną badaczom turystyki kulturowej i wszystkim, którzy w naszym kraju interesują się tym zjawiskiem. Oprócz książkowej analizy międzykulturowego (polsko-rosyjskiego) dialogu w turystyce i serii artykułów odnoszących się do problematyki relacji międzykulturowych w kilku czasopismach, w tym w „Turystyce Kulturowej”, wspólnie z Sabiną Owsianowską była ona inicjatorką i redaktorką ...


„Podróż śladami profesora Roberta Langdona” – Przewodnik śladami thrillerów Dana Browna. Paryż, Londyn, Rosslyn, Rzym, Sewilla autora Olivera Mittelbacha.
Katarzyna Bulsa
Pisząc swoje powieści, Dan Brown do końca nie spodziewał się, że historia Roberta Langdona zaciekawi tak liczne grono odbiorców. Turyści z całego świata podążają śladami bohatera „Kodu da Vinci” i „Aniołów i Demonów”. Na potrzeby turystyki powstała publikacja opisująca miejsca zawarte w książkach Dana Browna. Jest nią Przewodnik śladami thrillerów Dana Browna. Paryż, Londyn, Rosslyn, Rzym, Sewilla autorstwa Olivera Mittelbacha. ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij