Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 28 lutego 2018.
Redaktorzy: Piotr Kociszewski i Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 1/2018 (styczeń-luty 2018)

 

Artykuły 

 

Obiekty z czasów II wojny światowej jako atrakcje turystyczne południowej Norwegii (na przykładzie Kristiansand Kanonmuseum)
Patryk Białek
Celem artykułu było ukazanie wykorzystania obiektów militarnych z II wojny światowej w turystyce norweskiego regionu Vest-Agder na przykładzie Fortu Møvik, przez wskazanie pierwotnego przeznaczenia obiektu, jego obecnego wykorzystania i możliwości rozwoju. Przy tworzeniu opracowania wykorzystano teksty źródłowe, dokonano również analizy danych statystycznych. W artykule przedstawiono obecne działanie muzeum, jego pozycję w stosunku do muzeów tworzących Vest-Agder-museet oraz wskazano na możliwości dalszego rozwoju... .

 

Gry turystyczne jako narzędzie promocji dziedzictwa militarnego Poznania
Artur Żyto
Poznańskie dziedzictwo militarne obejmuje obiekty związane z wielowiekową tradycją obronną miasta. W jego skład wchodzą obwarowania najstarszej części miasta – wyspy katedralnej (Ostrów Tumski), średniowieczne mury Starego Miasta, a także elementy będące pozostałością Poznania z czasów, gdy miasto było twierdzą – Twierdzy Poligonalnej i Twierdzy Fortowej. Od kilku lat, te wyjątkowe walory kulturowe promowane są wśród turystów i mieszkańców z wykorzystaniem narzędzia jakim są gry turystyczne. Ta nowatorska forma turystyki miejskiej, łącząca w sobie elementy podchodów i rajdów terenowych, umożliwia wszystkim chętnym poznanie i zwiedzanie wybranej przestrzeni miasta w nietypowy sposób. Gracze przemieszczają się ulicami Poznania, niczym „żywe pionki” rozwiązując zadania i łamigłówki, przyglądając się bliżej miejscom na co dzień mijanym , a nie zawsze zauważanym... .

 
 

Dyskusja naukowa

 

Turystyka militarna: zagospodarowanie zasobów i funkcja turystyczna w zarządzaniu obiektami
Pytanie 76
Turystyka militarna nieodzownie pozostaje związana ze „zwiedzaniem miejsc i obiektów o charakterze obronnym lub związanych z dziejami konfliktów zbrojnych, a także wojska i uzbrojenia, dowódców i żołnierzy” (Mikos von Rohrscheidt 2011, s. 41). Mają one różnorodny charakter, niemniej bezsprzeczny jest ich potencjał, wynikający z naturalnej atrakcyjności imponujących swoim rozmachem fortyfikacji: najstarszych i nowszych, czy nawet ich ruin. 
Zagospodarowanie turystyczne tych miejsc, rozumiane jako ich przystosowanie dla potrzeb ruchu turystycznego, to jednak nie tylko kwestia podstawowej infrastruktury czy formy udostępnienia do zwiedzania, lecz także szerszego spojrzenia – na zagadnienie zarządzania obiektem i wynikające z tego możliwości tworzenia konkurencyjnej i przyciągającej przez to potencjalnych odbiorców oferty turystycznej. 
W tym kontekście warto postawić złożone pytanie...

 
 

Miejsca z duszą

 

Panorama Racławicka we Wrocławiu
Jerzy Wysokiński 
Jest to obraz przedstawiający bitwę stoczoną 4 kwietnia 1794 pod wsią Racławice, w której uczestnicy Insurekcji pod wodzą Tadeusza Kościuszki pokonali Rosjan. Powstał w latach 1893-1894 we Lwowie, w setną rocznicę Powstania Kościuszkowskiego (1794 r.). Jego pomysłodawcą i głównym autorem był znany lwowski malarz, Jan Styka (1858-1925), zapraszający jednocześnie do pracy innych wielkich polskich malarzy. Asystentem Styki był Michał Sozański. Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy. Miała ona, dla będącego wówczas w niewoli narodu, niezwykłe znaczenie. ...

 
 

Konferencje

 

Turystyka kulturowa – teoria i praktyka.
Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju. 
Konferencja medzynarodowa. 
25-27 października 2018 r. Poznań...

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 
 

Artykuły 

 

Veer Yatra jako przykład działalności turystycznej umożliwiającej realizację turystyki militarnej w Indiach
Katarzyna Barwicka
W ostatnich latach zauważyć można rosnące zainteresowanie turystyką militarną, z czym związane jest powstawanie przedsięwzięć turystycznych, które ułatwiają jej realizację. Celem artykułu jest zbadanie potencjału działalności turystycznej Veer Yatra jako przedsięwzięcia umożliwiającego realizację turystyki militarnej w Indiach. W badaniach oparto się na studiach literaturowych oraz na materiale uzyskanym przy użyciu metody wywiadu oraz metody obserwacji (głównie obserwacji uczestniczącej). Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę, iż Veer Yatra jest pionierskim przedsięwzięciem turystycznym na skalę krajową, które przyczynia się do popularyzacji turystyki militarnej w Indiach. ...

 

Lokalne dziedzictwo. Miejsce pamięci bitwy pod Wąsoszem (23.04.1863)
Aleksandra Kijak-Sawska
Artykuł jest poświęcony wykorzystaniu przez lokalne społeczności walorów turystycznych miejsca pamięci bitwy z okresu powstania styczniowego. Pod wsią Wąsosz Górny w okolicach Częstochowy 23 kwietnia 1863 roku rozegrała się jedna z bitew powstania styczniowego. Na przestrzeni lat lokalna społeczność podejmowała i podejmuje szereg działań mających na celu pielęgnowanie pamięci o bitwie (budowa mauzoleum powstańców, inscenizacje historyczne). W artykule zaprezentowano te działania pod kątem ich skuteczności w zakresie popularyzacji i utrwalenia wiedzy o wydarzeniu oraz ze względu na wpływ na rozwój turystyki lokalnej. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

SZLAK FORTYFIKACJI MAZURSKICH

 
 

Itinerarium

 

Ukraina. Szlakiem słynnych twierdz obronnych dawnych Kresów Wschodnich 
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak 
Słowo kresy, jak podaje "Słownik języka polskiego", oznacza "część kraju leżącą blisko granicy, inaczej pogranicze". W pamięci współczesnego Polaka, Kresy są kojarzone z dawnymi wschodnimi terenami II Rzeczypospolitej. Dawne Kresy Wschodnie byłej wieloetnicznej, wieloreligijnej i wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, mimo iż obecnie niemal w całości znajdują się poza obszarem państwa polskiego, nadal jednak posiadają magnetyczny urok i w dalszym ciągu wywierają ogromny wpływ na wyobraźnię wielu współczesnych Polaków. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII w. szczególnie ważna dla bezpieczeństwa państwa była granica południowo-wschodnia. Rozległa, otwarta i nieposiadająca niedostępnych przeszkód naturalnych. ...

 
 

Spacer tematyczny

 

"Za naszą i waszą wolność" - warszawskim szlakiem pomników sławnych dowódców wojskowych
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Warto pamiętać, że Polska to przede wszystkim Polacy, w tym krąg najbardziej zasłużonych przedstawicieli narodu. Sławienie narodu to prezentowanie go z jak najlepszej strony, demonstrowanie osiągnięć danego kraju, chwalebnych czynów, które zostały wypisane złotymi zgłoskami na kartach jego historii. Znanych, zasłużonych Polaków, tych, o których trzeba pamiętać, w burzliwej historii naszego kraju było bardzo wielu w różnych dziedzinach. Stawianie pomników jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych sposobów upamiętniania. Dokonuje się tego dla przyszłych pokoleń po to, by przypominać o znaczących postaciach i wydarzeniach. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Artykuły 

 

„Oblężenie Malborka”, jako event militarnej turystyki kulturowej. Analiza profilu turystów biorących udział w wydarzeniu
Izabela Rekuć
Festiwal Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka” wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń odtwórstwa historycznego epoki średniowiecza. Trzydniowy event z licznymi pokazami batalistycznymi, jarmarkiem rzemiosła średniowiecznego, teatrem i tańcem dawnym oraz edukacyjnymi zabawami dla dzieci przyciąga turystów kierujących się różnymi motywacjami, co do uczestnictwa w wydarzeniu. Jest to przyczynkiem do analizy profilu turystów biorących udział w wydarzeniu: ich motywów uczestniczenia, zainteresowania historią i odtwórstwem historycznym w celu wyodrębnienia grupy turystów militarnych. ...

 

Treść i forma map wykorzystywanych w turystyce historyczno-militarnej
Andrzej Kowalczyk
Artykuł dotyczy map przydatnych dla uprawiania turystyki historyczno-militarnej. Ponieważ może ona być przedmiotem zainteresowania osób o różnym doświadczeniu turystycznym, jak i zróżnicowanej wiedzy w zakresie historii, przyrody, czy techniki, oczekiwania turystów względem map ułatwiających podejmowanie tej formy aktywności są bardzo różne. Również fakt, iż te same miejsca związane z historią wojen i wojskowości bywają odwiedzane przez turystów z różnych krajów, a nawet odmiennych kręgów kulturowych, oznacza, że przygotowywane z myślą o nich mapy powinny spełniać szereg założeń dotyczących ich treści i formy, po to aby spełniały swoje zadania. ...

 
 

Recenzje

 

Dark Tourism. Post-WWI Destinations of Human Tragedies and Opportunities for Tourism Development – Proceedings of the International Workshop
Andrzej Kowalczyk
Jak wskazuje tytuł recenzowanej książki, zawiera ona materiały z międzynarodowej konferencji „Dark tourism: Post – WWI Destinations of Human Tragedies and Relevant Tourism Development Opportunities”, jaka miała miejsce w Słowenii w dniach 2-4 października 2014 roku w mieście Koper nad Morzem Adriatyckim. Chociaż nie jest to zasygnalizowane w tytule, wspomniana konferencja została zorganizowana w nawiązaniu do wydarzeń z lat I wojny światowej, jakie miały miejsce na pograniczu ówczesnych AustroWęgier i Włoch. Obecnie tereny te leżą w znacznej mierze w granicach Słowenii. ...


Korona Polskich Gór
Monika Pewińska
„Korona Polskich Gór” to propozycja wydawnictwa Helion, we współpracy z redakcją Bezdroża, dla pasjonatów wycieczek górskich, którzy chcą w swoim podróżniczym życiu zdobyć najwyższe szczyty z każdego pasma górskiego Polski.
Okładka pełną uroku fotografią szlaku górskiego w porze wczesno jesiennej zachęca do lektury i wyruszenia na wycieczkę. Nad literą „o” w pierwszym słowie tytułu narysowana korona nawiązuje do tematyki przewodnika. Oprawa jest miękka co powoduje, że przewodnik jest lekki, jednak przy intensywnym używaniu może ulec lekkiemu zniszczeniu. Format książki jest mniejszy niż A5 co ułatwia spakowanie jej do plecaka. ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij