Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 26 czerwca 2016, Redaktorzy: Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska

Numer 3/2016 (maj-czerwiec 2016)

 

Artykuły 

 

Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki. Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych
Zygmunt Kruczek
W artykule autor podejmuje próbę pokazania procesu tworzenia atrakcji dla turystów i gospodarki turystycznej, zaliczanych w klasyfikacji Swarbrooke’a do trzeciej grupy tj. dla obiektów tworzonych specjalnie dla turystów w celach komercyjnych. Zwrócono uwagę na kontrowersyjne wartości tego dziedzictwa i formowanie na ich bazie pseudoatrakcji, nazwanych pułapkami turystycznymi. ...

 

W stronę przewodnictwa interpretatywnego. Nowe podejścia i nowe usługi na przykładzie wybranych miast europejskich
Armin Mikos von Rohrscheidt
Przedmiotem opracowania jest analiza różnorodnych alternatywnych form przewodnictwa coraz liczniej wprowadzanych w miastach europejskich. Jako przyczyny zwiększenia ilości oraz różnorodności ofert i wprowadzenia nowych metod zidentyfikowano zmiany w preferencjach i oczekiwaniach dzisiejszych turystów miejskich oraz konkurencję ze strony miejskich systemów informacyjno-prowadzących, które wykorzystują w turystyce nowoczesne technologie komunikacji i prezentacji. ...

 

Turystyczna eksploracja alternatywnego dziedzictwa
Małgorzata Nieszczerzewska
Głównym celem artykułu jest analiza miejskiej eksploracji jako 1) elementu alternatywnej turystyki kulturowej (szczególnie jako turystyki aktywnej, przeciwstawianej w klasycznej literaturze przedmiotu turystyce masowej), 2) próby poszukiwania alternatywnego, zapomnianego i zdegradowanego dziedzictwa.  ...

 

Dziedzictwo kolonialne jako atrakcja dla turystyki miejskiej
Ada Górna, Krzysztof Górny, Andrzej Kowalczyk
Dziedzictwo kolonialne, rozumiane jako materialna i niematerialna spuścizna po epoce, w której mocarstwa europejskie podporządkowały sobie znaczną część zamieszkałych obszarów Ziemi, stanowi interesujący przedmiot rozważań naukowych dla badaczy zajmujących się turystyką. Szczególnie ciekawym wydaje się tutaj aspekt istotnego, jeśli nie dominujacego wpływu dziedzictwa kolonialnego na główne obiekty koncentracji współczesnej turystyki, jakimi są miasta. ...

 

Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów
Joanna Dziadowiec
Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska, które mimo tego, iż posiada już dość długą tradycję/historię nie doczekało się (przynajmniej w Polsce) kompleksowych badań z perspektywy dziedzictwa i turystyki. Artykuł należy traktować jako wstęp do analizy turystyki folklorystycznej/folkturystyki i etnoturystyki posiadających szczególne miejsce w turystyce kulturowej. Jest to bowiem forma turystyki skoncentrowana przede wszystkim na dziedzictwie niematerialnym (a dokładniej na jego widowiskowych formach). ...

 

Stare i nowe obszary kulturowe miast chińskich w perspektywie antropologii doświadczenia
Kinga Czerwińska
Artykuł prezentuje wy
brane aspekty eksploracji miast chińskich z perspektywy Europejczyka/antropologa/turysty. Punktem wyjścia rozważań jest miasto, w którym najczęściej rozpoczynamy „odkrywanie” nowych obszarów. Miasto bowiem ogniskuje osiągnięcia cywilizacyjne i kulturowe dziedzictwo danej zbiorowości, będąc rzeczywistą i metaforyczną bramą do nieznanych obszarów. ...

 

Dziedzictwo kulturowe i doświadczenie wirtualne
Magdalena Szewerniak
Celem artykułu jest refleksja nad wirtualnymi reprezentacjami dziedzictwa kulturowego w grze komputerowej. Analizowany jest w nim problem rekonstrukcji historii połączonej z fikcją i adaptowania przeszłości we współczesności. Obiektem analizy jest seria gier Assassin’s Creed oparta na kanwie wydarzeń historycznych, przedstawiająca miejsca, postaci i wydarzenia znane z kronik lub innych źródeł.  ...

 
 
 

Dyskusja naukowa

 

Wpływ 'polityki historycznej' na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce
Pytanie 67
Niniejszy numer Turystyki Kulturowej poświęcony został relacjom i zależnościom pomiędzy turystyką, kulturą a dziedzictwem. Wszyscy mamy świadomość tego, że dziedzictwo nie jest raz na zawsze, w jeden i ten sam sposób określone. Uznanie czegoś za dziedzictwo oznacza wybór spośród zasobów przeszłości. Wybór ten podyktowany jest mniej lub bardziej subiektywną interpretacją tego, co ważne dla tożsamości i przyszłych pokoleń. Odwołując się do Reinharta Kosellecka możemy powiedzieć, że interpretacja taka odwołuje się do przestrzeni doświadczenia, wychodzącego z przeszłości oraz horyzontu oczekiwań skierowanych w przyszłość. W naszym pytaniu chcemy poprosić Państwa o odniesienie się do jednego z istotnych czynników kształtujących rozumienie dziedzictwa. Jaki jest, Państwa zdaniem, wpływ 'polityki historycznej' na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce?

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 
I POWIAT LWÓWECKI

 
 

Itinerarium

 

Szlakiem polskich cmentarzy na gościnnej ziemi irańskiej
Tadeusz Jędrysiak 
Od 2010 roku Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne organizuje raz do roku bardzo ciekawą pielgrzymkę po Iranie pod nazwą "Inną drogą … do kraju Mędrców ze Wschodu". W ciągu 12 dni, przejechawszy autokarem ponad 4000 km turysta-pielgrzym zapoznaje się z historią tej jednej z najstarszych cywilizacji świata, a także poznaje miejsca wspomniane w Starym Testamencie. W programie pielgrzymki po Iranie znajdują się także miasta, w których są cmentarze polskie związane z II wojną światową. ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Polskie kalwarie. Kalwaria Pakoska - "Jerozolima Kujaw"
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak 
Jerozolima (w języku hebrajskim "Jeruszalaim", arabskim: "Al-Quds") znana jest w świecie jako Święte Miasto dla wyznawców trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa, islamu. Jako cel pielgrzymek dla chrześcijan wiąże się z faktem Ukrzyżowania i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie nawiedzali Jerozolimę, by w niemal namacalny sposób doświadczyć miejsc związanych z Męką Pana. Około 135 roku cesarz Hadrian wybudował na Golgocie świątynię pogańską, w związku z tym pielgrzymi nie mogli już nawiedzać tego miejsca. Natomiast od momentu kiedy Konstantyn Wielki wzniósł bazylikę nad miejscem ukrzyżowania i rotundę grobu Chrystusa ruch pielgrzymkowy do Jerozolimy znacznie wzrósł. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Recenzje

 

Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe. Crossing the Borders
Anna Duda
Biorąc pod uwagę rodzący się, w ramach studiów nad dziedzictwem dyskurs, który zakłada, że miejsce i znaczenie przestrzeni jest ciągle i na nowo negocjowane, monografia „Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe. Crossing the Borders” pod red. Johna Eada i Mario Katića jest niewątpliwie interesującą pozycją. Reinterpretacja miejsc będących polem ciągłych dyskusji i negocjacji na gruncie polityki i religii, okazuje się, z antropologicznego punktu widzenia nieocenionym narzędziem uniwersalnego opisu rzeczywistości. Dodatkową wartość w procesie nadawania znaczenia miejscu wnosi niewątpliwie sam człowiek, w tej konkretnej monografii pojawiąjący się w postaci pielgrzyma lub turysty....

Chiny. Przewodnik National Geographic
Marek Piasta
Chiny to obecnie jedno z najszybciej zmieniających się państw świata. Każdego roku powstają nowe drogi, linie metra, wyburzane są hektary starych osiedli, na miejscu którch powstają lasy wieżowców. W Pekinie czy Szanghaju zmiany są widoczne nawet dla osób, które przyjeżdżają tam w bliskich odstępach czasu. Z tego powodu przewodniki turystyczne dość szybko stają się nieaktualne, nawet jeśli zostały wydane kilka lat temu. Z drugiej strony pewne elementy, takie jak kultura, dawna historia czy zabytki, pozostają niezmienne i to właśnie na nich koncentruje się recenzowany przewodnik. ...

 
 

Nowości wydawnicze

 

Tourism Destination Evolution
Ed. Patrick Brouder, Salvador Anton Clavé, Alison Gill, Dimitri Ioannides

Tourism Imaginaries at the Disciplinary Crossroads. Place, Practice, Media
Ed. Maria Gravari-Barbas, Nelson Graburn ...

 
 

Konferencje

 

Gremium Ekspertów Turystyki: „Innowacyjność i konkurencyjność turystyki w Polsce”
Poznań, 7-9 grudnia 2016 ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2016


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij