Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 czerwca 2018.
Redaktorzy: Magdalena Banaszkiewicz i Paweł Plichta

Numer 3/2018 (maj-czerwiec 2018)
Temat: Patologie w turystyce kulturowej

 

Artykuły 

 

Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego
Marek Kazimierczak
Podróże kulturowe, które umożliwiają poznanie dziedzictwa dawnych kultur, obyczajów, tradycji, a także współczesnej kultury - rozumiane w kategorii spotkań ludzi i idei, sprawiają, iż w aktach kulturowych doświadczeń, wyznaczonych charakterem międzyosobniczych relacji mamy szansę na zanurzenie się w sferę wartości etycznych. Wyznaczają one przestrzeń moralną turysty kulturowego, żyjącego w świecie dominacji cywilizacji globalnego niezrównoważenia, niepewności i wielorakich społecznych różnic i sprzeczności. ...

 

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce a ochrona różnorodności biokulturowej
Krzysztof Kasprzak
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce wskazuje na ścisłe związki występujące między gospodarką turystyczną, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz społecznym oddziaływaniem turystyki. Obowiązki etyczne turystów dotyczą zarówno relacji z innymi turystami, członkami lokalnych społeczności, jak i ze środowiskiem przyrodniczym i krajobrazem. Dominujący obecnie model rozwoju gospodarczego doprowadził do znacznego pogorszenia jakości życia w skali globalnej. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej
Pytanie 78
...
Jak ma się Globalny Kodeks Etyki w Turystyce do „patologii” współczesnej turystyki kulturowej? Na ile ma realne przełożenie na działalność w branży turystycznej? Czy są Państwo w stanie podać przykłady „dobrych praktyk” lub wskazać obszary, które wymagałyby precyzyjniejszej aplikacji założeń Kodeksu? Czy problematyka podejmowana przez Kodeks jest uwzględniania w programach edukacyjnych w zakresie nauk o turystyce? Czy w ogóle warto tworzyć tego rodzaju wytyczne, a może lepiej proponować analogicznie zbiory zasad, ale na poziomie lokalnym?
... i odpowiedzi ekspertów...

 
 

Itinerarium

 

Wietnam Południowy 
Dawny Sajgon, delta rzeki Mekong, Tay Ninh - państwo kościelne kaodaistów i jedna ze świętych - Maria Skłodowska-Curie oraz słynne partyzanckie tunele - symbol Viet Congu
Wietnam ma powierzchnię podobną do Polski (331 tys. km kw.), ale od Hanoi, obecnej stolicy Wietnamu, dzieli od Ho Chi Minh, dawnego Sajgonu, ponad 1500 km. Ze względu na swoją długość w Wietnamie wyróżnia się kilka stref klimatycznych. To rozciągnięcie zdecydowało także o różnorodności kulturowej, co prawda ok. 85% mieszkańców to Wietnamczycy, ale wyróżnia się tu także aż 53 mniejszości narodowe, które posiadają własne języki, tradycje i obyczaje. ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Jarosław - ślad bogatej historii
Jerzy Wysokiński
W czasach neolitu (lata 4000 - 1800 p.n.e.) tereny obecnego Podkarpacia nawiedzały ludy różnych kultur. W okolicy są liczne ślady ich prymitywnej bytności. Później wędrowały w tych stronach karawany kupieckie po szlaku solno-bursztynowym. Wykorzystywano obniżenie doliny Sanu. Zaczęły pojawiać się fortyfikacje osad, tworzone w celach obronnych. Gród powstał m.in. obok prastarej osady, której ślady znaleziono na terenie obecnego opactwa benedyktynek w obecnym Jarosławiu. ...

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 
 

Artykuły 

 

Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa
Zygmunt Kruczek
Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego prowadzi do zatłoczenia atrakcyjnych miejsc, efektu przereklamowania i agresywnej komercjalizacji, co obniża poziom estetycznych doznań turystów i skutkuje degradacją naturalnych zasobów. Efektem nadmiernej frekwencji turystów jest wzrost cen usług, mieszkań i nieruchomości. W miastach historycznych, takich jak Kraków, prowadzi do wyludnienia historycznych dzielnic i zmiany ich funkcji, stają się one sztuczną enklawą nasyconą usługami turystycznymi i zatracają dawny charakter. ...

 

W pogoni za sensacją. Kulturowy wymiar mrocznej turystyki (dark tourism)
Janina Hajduk-Nijakowska
Wychodząc z założenia, że wszelkie katastrofy, zarówno przyrodnicze, jak i spowodowane przez człowieka, mają kulturowy wymiar, w artykule skoncentrowałam się nie na samych miejscach tragicznych naznaczonych śmiercią i krwią, ale na kształtowaniu się wyobrażeń związanych z tymi miejscami w efekcie kontaktu z nimi turystów. Śledzę zatem proces mityzacji, a nawet sakralizacji „czarnych miejsc” (black spots), funkcjonowania wyobrażeń na temat katastrofy (w Czarnobylu czy w Smoleńsku), które determinują wszystkie następne zachowania wobec kolejnych katastrof. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

Droga św. Jakuba Camino Polaco 
(odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn)

 
 

Wydarzenie z duszą

 

Spycimierz – kwietne kobierce na Boże Ciało – ulotna sztuka niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak 
Ze wszystkich świąt religijnych w Polsce, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywane powszechnie Bożym Ciałem jest jednym z najbardziej uroczyście obchodzonych dni w całym roku liturgicznym Kościoła Katolickiego, a przy tym niezwykle barwnym i widowiskowym. Obchody Bożego Ciała, poza sferą kościelną, mają głęboki, ludowy wymiar. Święto przypada zawsze w czwartek zgodnie z tym, że w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i eucharystii.  ...

 
 

Nowości wydawnicze

 

Leisure and Death. An Anthropological Tour of Risk, Death, and Dying
Red. Adam Kaul, Jonathan Skinner

Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej
Bartosz Szczechowicz

 
 

Konferencje

 

Terror On Tour 2018: Anthroposcreams, Desert(ed) Destinations & Wilding Weather...Wish You Were Here 
8-10.11.2018, HEAD-Genève/Geneva School of Art and Design ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Artykuły 

 

Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny. Wstępne wyniki badań terenowych
Adam Żaliński
Łemkowszczyzna ze względu na swoją trudną historię i unikatowe kulturowo dziedzictwo stwarza specyficzne wymagania dla pracy przewodników turystycznych. Artykuł podejmuje temat trudnych pytań i innych wyzwań, przed którymi stają przewodnicy pracujący przy zabytkowych drewnianych cerkwiach oraz w skansenach, w tym zagadnienie problematycznych zachowań turystów odwiedzających Łemkowszczyznę. ...

 

Raj stwarzany, raj odnajdywany. Obraz greckiej wyspy Zakynthos w narracjach organizatorów turystyki działających w Polsce
Tomasz Lidzbarski
Zakynthos, niewielka wyspa na zachodzie Grecji, jest obecnie jednym z najpopularniejszych celów wakacyjnych podróży u wybrzeży Morza Śródziemnego. Wraz z liczbą wypoczywających zwiększa się również zasób narracji mówiących o tym miejscu. Kształtują one oczekiwania turystów i sposób ich percepcji. Obraz Zakynthos w wakacyjnych folderach różni się od rzeczywistości i nie znajduje odzwierciedlenia w realiach życia zamieszkującej wyspę ludności. ...

 
 

Recenzje

 

Heritage of Death Landscapes of Emotion, Memory and Practice
Anna Duda
Publikacja Heritage of Death. Landscapes of Emotion, Memory and Practice pod red. Mattiasa Frihammara i Helaine Silverman stanowi współczesny komentarz nie tylko na temat miejsc śmierci i ich funkcji w przestrzeni kulturowej, ale przede wszystkim to antropologiczne studium ludzkich zachowań i turystycznych praktyk w miejscach trudnego dziedzictwa. ...


Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie – Nowa Huta dla średniozaawansowanych
Zbigniew Semik
Nowa Huta od lat konsekwentnie zdobywa miejsce w świadomości odwiedzających Kraków i wyrasta na kolejną turystyczną atrakcję na jego mapie. Dzięki swojej odmienności jawi się jako ciekawa odskocznia od zadeptywanych przez miliony turystów „starych dzielnic” – Kazimierza i Starego Miasta. Rosnące zainteresowanie Nową Hutą postanowili wykorzystać pracownicy lokalnej instytucji kultury, proponując nowe, szerokie spojrzenie na dzielnicę. ...


Maroko – serii „Podóże Marzeń“
Kamila Sobkowiak
Maroko to piękne i kolorowe państwo północno-zachodniej Afryki. Zachwyca przede wszystkim interesującą kulturą oraz gościnnością. Gdy chcemy odwiedzić tak egzotyczny i odmienny od naszego kraj, warto dowiedzieć się o nim czegoś więcej.W takich sytuacjach najlepiej sięgnąć po dobry przewodnik. ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij