Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 października 2016.
Redaktorzy: Karolina Buczkowska-Gołąbek i Damian Werczyński

Numer 5/2016 (wrzesień-październik 2016)

 

Artykuły 

 

Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń
Andrzej Stasiak
Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka istoty, składników, roli i znaczenia doświadczenia we współczesnej gastronomii i turystyce kulinarnej. W pracy zaprezentowano m.in.: piramidę potrzeb konsumenta (turysty kulinarnego), która wskazuje na ciągłe różnicowanie i wzrost znaczenia potrzeb wyższego rzędu (społecznych, szacunku i uznania, samorealizacji). Następnie scharakteryzowano uniwersalne i indywidualne wymiary produktu gastronomicznego. ...

 

Turystyka kulinarna – podejścia ‘geograficzne’ i ‘niegeograficzne’
Andrzej Kowalczyk
Kwestie związane z żywnością są jedną z najważniejszych części składowych turystyki, a jedzenie i picie są ważnymi elementami zachowań i doświadczeń turystycznych. W ostatnich latach turystyka kulinarna (gastronomiczna, czy turystyka jedzenia) stała się przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Jedną z nich jest geografia, ponieważ turystyka kulinarna – jak i inne rodzaje turystyki – jest zjawiskiem przestrzennym, a więc mieszczącym się w sferze zainteresowań geografii. ....

 

Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska
Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko
W opracowaniu przedstawiono część teoretyczną dotyczącą podróży kulinarnych. Na początku ukazano turystykę kulinarną w świetle literatury naukowej. W tabeli zestawiono przegląd definicji turystyki kulinarnej. Zaprezentowano także definicję tego pojęcia własnego autorstwa. Następnie zestawiono w tabeli formy (produkty) turystyki kulinarnej i podano ich przykłady w Polsce. Opisano wybrane klasyfikacje turystów kulinarnych. W drugiej części pracy opracowano wyniki badań własnych. Następnie omówiono analizę wyników badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza ankiety na grupie 600 respondentów. W podsumowaniu ukazano wnioski wynikające z badań. ...

 

Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza
Magdalena Duda-Seifert, Marta Drozdowska, Mateusz Rogowski
Oferta produktowa Poznania i Wrocławia na przestrzeni ostatnich lat staje się coraz wyraźniejsza na tle oferty turystycznej polskich miast. Celem autorów artykułu była analiza oraz ocena stopnia rozwoju i zróżnicowania oferty produktowej dla turystyki kulinarnej tych właśnie dwóch miast. W pierwszej kolejności opracowano procedurę inwentaryzacji produktów. Następnie, na podstawie zebranych według niej danych, poddano analizie zakres produktowy i zróżnicowanie oferty (różnorodność asortymentu), stosując metodę analizy porównawczej. ...

 

Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego
Joanna Poczta, Małgorzata Zagrocka
W publikacji wykorzystano metodę badawczą zwaną „desk research”, bazującą na analizie polskiej i zagranicznej literatury, artykułów oraz stron internetowych organizacji skupiających swoją działalność na tematyce wina, takich jak International Wine & Spirit Research (IWSR), Assembly of European Wine Regions (AREV), Polski Instytut Winorośli i Wina, Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarzy, licznych forach internetowych oraz zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Artykuł podzielono na części. ...

 

Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w Korei Południowej
Przemysław Charzyński, Zbigniew Podgórski, Agata Kamecka
Obserwowana ostatnio promocja kultury koreańskiej, a w konsekwencji i kulinariów dzięki m.in. filmom i dramom powoduje wzrost zainteresowania tą częścią świata, tym bardziej, że turystyka kulinarna, jest jednym z najmodniejszych obecnie trendów w turystyce. Kuchnia koreańska, podobnie jak w przypadku każdego innego regionu na świecie, jest związana z warunkami geograficznymi. Różnorodny klimat oraz długa i burzliwa historia sprawiły, że koreańskie potrawy różnią się od siebie, zależnie od regionu. Kuchnia koreańska uważana jest za jedną z najzdrowszych na świecie. ...

 

Kuchnie świata jako atrakcja turystyki kulinarnej dla Polaków w Polsce w kontekście trzech czasów podróży
Karolina Buczkowska-Gołąbek, Katarzyna Herbik
Tematyka artykułu dotyczy kuchni świata, które są bardzo popularne wśród Polaków i które za pośrednictwem rozmaitych form są lub stają się swoistą atrakcją turystyczną. Autorki poddały owe formy analizie i omówiły je ujmując w cztery grupy tematyczne: cyklicznych eventów kulinarnych, szlaków kulinarnych, warsztatów kulinarnych oraz restauracji serwujących kuchnie zagraniczne. ...

 
 
 

Raport

 

Raport dotyczący turystyki kulinarnej
Erik Wolf
Jednym z celów prezentacji w Poznaniu jest przedstawienie formalnego i akceptowanego pojęcia turystyki kulinarnej oraz pokazanie, w jaki sposób może być wykorzystana, by ożywić rozwój gospodarczy w Polsce. Celem drugorzędnym dyskusji na temat turystyki kulinarnej jest motywowanie szefów kuchni, aby używali lokalnie pozyskiwanych produktów i je promowali.

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

POWIAT  LĘCZYCKI  I  ŁECZYCA

 
 

Itinerarium

 

Nieco Skandynawii w Ameryce czyli Nowa Funlandia (NF)
Michał Jarnecki 
Kanada, parafrazując określenie Arkadego Fiedlera, "nie tylko pachnąca żywicą", posiada choćby z racji swojej gigantycznej powierzchni niemało do za oferowania przybyszom. Jednym z brylantów turystycznych, nie tylko, choć przede wszystkim ze względów przyrodniczych, jest Nowa Fundlandia (ang. New Foundland, franc. Terre-Neuve, irl. Talamh an Éisc ). Ta wielka wyspa mająca obszar wielkości 111 390 km² (co daje jej 15. miejsce na liście wysp świata według powierzchni i 4. miejsce pod tym względem w Kanadzie), została odkryta w 1497 roku przez Wenecjanina w służbie brytyjskiej, Giovanniego Caboto (Johna Cabota). Stanowi wraz z północno-wschodnią częścią Labradoru, osobną prowincję, od 2001 roku zwaną "Nową Fundlandią i Labradorem". ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Pelplin - miasto z duszą
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
"Pelplin - Miasto z Duszą" - to promujące Pelplin hasło wcale nie jest przesadzone. Znajduje się w nim bowiem jedno z najlepiej zachowanych opactw cysterskich w Europie. Sercem klasztoru pelplińskiego jest drugi co do wielkości kościół ceglany w Polsce (po kościele NMP w Gdańsku), z najwyższym drewnianym ołtarzem barokowym w Europie, bogato zdobionymi gotyckimi stallami, barokowymi organami i amboną oraz wieloma innymi elementami niezwykle cennego wyposażenia. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Recenzje

 

Turystyka kulinarna – fenomen naszych czasów
Zygmunt Kruczek
Spożywanie różnorodnych potraw i napojów może być czymś więcej niż tylko zwykłym zaspokojeniem głodu i pragnienia. Kulinaria mogą być wyrafinowanym sposobem poznawania danego kontynentu, kraju, regionu lub konkretnej miejscowości za pomocą doświadczania odmiennych smaków, kultur, obyczajów i tradycji. Mogą być także zaproszeniem do dialogu, czyli pretekstem do poznania innego człowieka w przestrzeni turystycznej (Stasiak 2013). ...

W kręgu turystyki etnograficznej - skanseny
Izabela Wyszowska 
Historia muzeów na wolnym powietrzu, zwanych powszechnie skansenami, sięga 1891 roku. Wówczas to szwedzki badacz folkloru Artur Hazelius założył pierwszy tego typu obiekt na wyspie Djorgarden, niedaleko Sztokholmu. Z kolei pierwsze na ziemiach polskich muzeum skansenowskie powstało w 1906 roku we Wdzydzach Kiszewskich (niedaleko Kościerzyny) z inicjatywy Izydora i Teodory Gulgowskich. Kolejne zakładano w dwudziestoleciu międzywojennym (Nowogród koło Łomży w 1927 r.), a przede wszystkim w okresie powojennym. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 150 muzeów z ekspozycją etnograficzną, w tym ponad 80 placówek typu skansenowskiego. Łącznie gromadzą one ponad 600 tys. eksponatów.
...

 
 

Nowości wydawnicze

 

World Heritage Sites and Tourism. Global and Local Relations
Eds. Laurent Bourdeau, Maria Gravari-Barbas, Mike Robinson ...

 
 

Konferencje

 

Ogólnopolska Transdycyplinarna Konferencja Naukowa „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze”
8-9 grudnia 2016 r. Kraków

„Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy”
20-21 kwietnia 2017, Rzeszów
...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2016


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij