Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 sierpnia 2018. Redaktor: Szymon Czajkowski

Numer 4/2018 (lipiec-sierpień 2018)

 

Artykuły 

 

Dark tourism na przykładzie wybranych „atrakcji turystycznych” Poznania
Tomasz Sahaj
Celem pracy jest prezentacja i omówienie wybranych „atrakcji turystycznych” Poznania wraz z charakterystyką ich potencjału historycznego i kulturowo-społecznego. Pod uwagę wzięto niektóre forty (Winiary, VII, VIIa, VIII, IX, IXa) i liczne obozy (jeniecki, karny, koncentracyjny, przejściowy, przesiedleńczy, śledczy, zagłady) oraz miejsca bitew i egzekucji, na których lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, usytuowano tereny rekreacyjno-sportowe, trasy i szlaki turystyczne (np. Poznański Szlak Forteczny). ...

 

Turystyka dziedzictwa – przykład kubańskich obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO
Ada Górna, Krzysztof Górny
Turystyka dziedzictwa (ang. heritage tourism) jest jedną z najszybciej rozwijających się form turystyki na świecie. Niniejszy artykuł opiera się na analizie czterech obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na Kubie: zespołu zabytkowego w Hawanie i jego systemu fortyfikacji, Trynidadu i Valle de los Ingenios, Valle de Viñales oraz zabytkowego Centrum Cienfuegos. Jego celem jest wskazanie cech turystyki dziedzictwa na Kubie, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych przypadków. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Wycieczki po współczesnych osiedlach mieszkaniowych a turystyka kulturowa
Pytanie 79
W ostatnim czasie zauważam coraz więcej książek reportażowych dotykających tematu budownictwa w XX w. Co ciekawe, nie opisują one gmachów reprezentacyjnych, ale koncentrują się wokół budownictwa mieszkaniowego, omawiając sposób projektowania osiedli i bloków, ale przede wszystkim dotykają one historii, funkcji socjalnej czy kulturotwórczej opisywanych budynków i dzielnic. ... 
Czy zainteresowanie powyższym tematem to chwilowa moda, kaprys wąskiej grupy osób zainteresowanych tym tematem? Czy istnieje jednak szansa wpisania osiedli mieszkaniowych w programy turystyczne polskich miast? Które polskie budynki mieszkalne, osiedla czy dzielnice mają potencjał stać się atrakcjami turystyki kulturowej? Co sprawia, że są one wyjątkowe i mogą zainteresować turystów?

... i odpowiedzi ekspertów...

 
 

Itinerarium

 

Rosyjska Północ - przestrzeń, cisza i czas bez granic 
Paweł Bajon 
W niniejszym tekście chciałbym ukazać niewielki wycinek Rosji. Na początek oczywiście najlepiej zapomnieć o "wielkiej" polityce, bo ta rzeczywiście jest kontrowersyjna oraz uprzedzeniach, które niczego dobrego nie wnoszą. O ile to się powiedzie, będziemy gotowi, żeby doświadczyć czegoś niezwykłego, bo ten wielki kraj potrafi urzec. ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Hola - odpust prawosławny św. Antoniego Peczerskiego i najpiękniejszy polski jarmark - wielkie święto dla miłośników folkloru i kultury pogranicza
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
W ostatnią niedzielę lipca bieżącego roku we wsi Hola odbył się tradycyjny, już XXII Jarmark Holeński, związany z dorocznymi uroczystościami święta patrona miejscowej cerkwi prawosławnej - św. Antoniego Peczerskiego*. W Kościele prawosławnym postać Antoniego Peczerskiego, świętego mnicha i pustelnika, uznaje się za prekursora pustelniczego życia zakonnego na ziemiach Rusi. ...

 
 
 

Artykuły 

 

Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów przyjeżdżających do Innsbrucka, Krakowa i Szczecina
Zbigniew Głąbiński
Ze względu na postępujące na całym świecie, a w szczególności w krajach najbardziej rozwiniętych starzenie się społeczeństwa można zaobserwować rosnące zainteresowanie przedstawicieli nauki, praktyki jak i władz krajów i regionów. Z tego też powodu wśród częściej poruszanych problemów w literaturze międzynarodowej dotyczącej turystyki znajduje się aktywność turystyczna osób starszych.
...

 

Co turysta kulturowy robi w parku narodowym? Motywy i preferencje turystów kulturowych w Parku Narodowym Gór Stołowych
Mateusz Rogowski, Artur Żyto
Turystyka kulturowa poprzez swoją wszechstronność i popularność może być uprawiana nie tylko w regionach o przewadze walorów kulturowych, ale również w obszarze wyróżniającym się wartościami przyrodniczymi. Dzięki temu, osoby o preferencjach kulturowych, odwiedzają obszar posiadający wybitne walory przyrodnicze w celach wypoczynkowych i poznawczych, co może być traktowane przez nich jako niezwykle atrakcyjne tło dla przedmiotu ich zainteresowań o charakterze kulturowym. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

ŚWIECIE I POWIAT ŚWIECKI

 
 

Wydarzenie z duszą

 

Muzyka Mozarta w zabytkach Warszawy - jedyny taki festiwal w Europie 
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Festiwal Mozartowski to osobna marka, którą buduje Warszawska Opera Kameralna*. Festiwal zorganizowano po raz pierwszy w 1991 r. dla uczczenia 200. rocznicy śmierci wiedeńskiego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta**. Od początku swego istnienia Festiwal był jedynym w Europie, podczas którego zespół artystyczny jednego teatru operowego przedstawiał cały dorobek sceniczny Wolfganga Amadeusza Mozarta. ...

 
 

Nowości wydawnicze

 

Historia w turystyce kulturowej
Armin Mikos von Rohrscheidt

 
 

Konferencje

 

Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego 
Ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna
Kraków, 06.12.2018r. ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 
 

Artykuły 

 

Działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju turystyki na przykładzie kolei wąskotorowych w Polsce
Teresa Gądek-Hawlena
Koleje wąskotorowe w Polsce mogą znacząco przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. Ich wykorzystanie powinno mieć uniwersalny charakter, co oznacza, że oprócz przewozów należy uwzględnić udział operatorów tych kolei w lokalnych imprezach czy dywersyfikację oferowanych usług.
...

 

Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie)
Tomasz Duda
Tematyczne szlaki kulturowe od wielu lat stanowią nierozłączny element przestrzeni turystycznej i krajobrazu kulturowego Polski i Europy. Stanowią one nie tylko zorganizowaną formę ochrony dziedzictwa, ale również kształtują świadomość regionalną oraz zwiększają znaczenie i atrakcyjność obszaru w kontekście ruchu turystycznego.
...

 
 

Recenzje

 

Turystyka muzealna
Agnieszka Wartecka-Ważyńska
Każdy naród tworzy charakterystyczną sobie kulturę materialną i niematerialną, która jest częścią jego świadomości społecznej. W historii danych narodów wiele elementów tej kultury jest zapomniana, ulega zniszczeniu. Stąd też tworzone były i są muzea, jako instytucje zajmujące się ochroną kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Muzea zatem stanowią podstawową bazę turystyki muzealnej, która jest jedną z ważnych form turystyki kulturowej. ...


Tourism and Culture Synergies
Jacek Borzyszkowski
Najnowsza publikacja Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) zatytułowana Tourism and Culture Synergies to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką związków pomiędzy turystyką a kulturą. Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu znanych autorytetów z zakresu turystyki kulturowej (m.in. Greg Richards) oraz ministerstw ds. turystyki państw członkowskich UNWTO. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów oraz załączników. ...


Recenzja przewodnika „Indonezja”
Daria Piechocka
W sierpniu 2017 roku wraz ze znajomymi odbyłam podróż do Indonezji. Przed wyjazdem postanowiłam odpowiednio przygotować się i dowiedzieć jak najwięcej o tym kraju. Wybrałam się więc do biblioteki i od razu zainteresował mnie przewodnik z edycji „Podróże marzeń” pt. „Indonezja”.
...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij