Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 sierpnia 2017. Redaktor: Jacek Borzyszkowski

Numer 4/2017 (lipiec-sierpień 2017)

 

Artykuły 

 

Norweski „hotel skansenowski”, czyli o połączeniu funkcji kulturowej z komercyjną
Agnieszka Lisowska
Bardzo szybko postępujące procesy globalizacyjne, stały się tak bardzo powszechne, że wręcz niedostrzegalne, mają swoje skutki w różnych dziedzinach życia. Z jednej strony związane są z gospodarką, czy wzrostem współzależności politycznej poszczególnych państw. Z innej natomiast wiążą się ściśle z silnymi przemianami społeczno-kulturowymi. Prowadzą bowiem do zaniku więzi społecznych, tworzenia się globalnego społeczeństwa, a co za tym idzie utraty tożsamości lokalnej, którą zastępuje tożsamość globalna. ...

 

Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych 
Weronika Pokojska
W artykule zestawiono ze sobą procesy rewitalizacji i tworzenia szlaków kultury industrialnej oraz przeprowadzono analizę wspólnych płaszczyzn dla obu zagadnień. Wynika to z obserwacji, iż turystyka kulturowa może kreować nowe funkcje dla obszarów rewitalizowanych, a skutecznym narzędziem tego procesu są szlaki kulturowe. Pierwsza część artykułu przedstawia korzyści wynikające z przynależności obiektu poprzemysłowego do szlaku oraz studium najbardziej, w kontekście dziedzictwa industrialnego, reprezentatywnego z nich – European Route of Industrial Heritage. Druga część stanowi próbę scharakteryzowania wybranych aspektów relacji między procesem rewitalizacji a rozwojem turystyki kulturowej. ...

 

Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich
Janusz M. Ślusarczyk
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju horyzontów geograficznych starożytnych turystów greckich. Trwałymi elementami kultury greckiej były podróże, ciekawość i chęć poznawania świata. Przyczyniły się one w wielkim stopniu do narodzin turystyki w okresie klasycznym. Akcja kolonizacyjna, morski handel, podróże dla poszerzenia wiedzy i zwiedzania były czynnikami rozwoju horyzontów geograficznych turystów greckich. Warto zauważyć, że podróże handlowe, poznawcze i turystyczne często się przenikały. Rezultatem podbojów Aleksandra III Macedońskiego (Wielkiego) było rozszerzenie świata kultury greckiej na Bliski Wschód. Wywarło to wielki wpływ na rozwój horyzontu geograficznego, w tym także turystycznego oraz poszerzenie obszaru destynacji turystycznych. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Wpływ eventów na destynacje turystyczne w obszarze turystyki kulturowej
Pytanie 73 
Eventy stały się popularnym elementem szeroko rozumianej turystyki kulturowej. W typowo turystycznych miejscowościach częstotliwość organizacji wydarzeń jest zdecydowanie większa niż w miesiącach poza głównym sezonem turystycznym. Wiele tego typu eventów odbywa się również w miejscach, w których funkcja turystyczna nie jest rozwinięta, a tym samym – miejscowości te nie są tradycyjnie kojarzone z turystyką. Tym samym organizacja wydarzeń kulturalnych stała się czymś naturalnym, powszechnie spotykanym we wszystkich regionach kraju. ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Duch Nikifora w Krynicy Zdroju
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak 
Postać Nikifora Krynickiego to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, obok Jana Kiepury, sylwetek uzdrowiska Krynicy Zdroju. Nikifor jest krynicką wizytówką miasta, tu można znaleźć czyste piękno w ubogiej prostocie. Nikifor, upośledzony biedak, człowiek bez wykształcenia, powala na kolana swoją naiwną kreską i śladami pędzla. W Krynicy Nikifor spędził niemal całe swoje życie. Znajdujące się tu muzeum poświęcone jego życiu i twórczości jest niewątpliwie największą atrakcją dla miłośników sztuki. ...

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 
 

Artykuły 

 

Turystyka na obszarze sacrum. Przykłady działań turystycznych i edukacyjnych zrealizowanych w katedrze poznańskiej
Bartosz Małolepszy, Lucyna Kaczmarkiewicz
Artykuł dotyczy realizacji przedsięwzięć turystycznych i edukacyjnych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To obszar sacrum o znaczeniu religijnym i narodowym. Artykuł stanowi studium przypadku i nie ma charakteru badawczego. To prezentacja wybranych projektów realizowanych w katedrze, których uczestnikami byli turyści oraz mieszkańcy Poznania. Artykuł odwołuje się do teorii interpretacji dziedzictwa i prezentuje zakres merytoryczny projektów, stosowane metody i cele działań, a także praktyczne wskazówki związane z działaniami w strefie sacrum. ...

 

Masowość a turystyka kulturowa – doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko
Artykuł opiera się na badaniach wykonanych w ramach projektu „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, we współpracy z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Spraw Publicznych (także Uniwersytet Jagielloński), dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium kultury. W ramach badania przeprowadzono blisko 600 wywiadów jakościowych z uczestnikami ŚDM, gospodarzami, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji publicznych, oraz wykonano kwerendę medialną i analizę typu deskresearch. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

WAŁBRZYCH I POWIAT WAŁBRZYSKI

 
 

Itinerarium

 

Zamki i pałace na czeskich Morawach (w pobliżu granicy z Polską) 
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
W Czechach, na Morawach znajduje się sporo wartych odwiedzenia miast i miasteczek, oferujących różnorakie atrakcje. Nie trzeba pokonywać setek kilometrów bowiem w pobliżu naszej granicy z Czechami znajduje się wiele zabytkowych morawsko-śląskich zamków, pałaców i warowni, świadków historii i wielkich zdarzeń. Zabytki te urzekają swoją architekturą, emanują bogatą historią. Większość z nich otaczają dobrze utrzymywane parki lub ogrody z cennymi gatunkami drzew, w których odbywają się różne imprezy. ...

 
 

Wydarzenie z duszą

 

"Oblężenie Malborka" - Festiwal Kultury Średniowiecznej
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Impreza "Oblężenie Malborka" nawiązuje do oblężenia trwającego od lipca do września 1410 roku w trakcie wielkiej wojny z zakonem krzyżackim (1409-1411). Wtedy właśnie król Polski Władysław Jagiełło wraz ze swoimi wojskami polsko-litewskimi, tuż po wygranej Bitwie pod Grunwaldem (15.07.1410), podjął próbę zdobycia krzyżackiej twierdzy. Zwycięstwo naszych wojsk sojuszniczych w bitwie nad zakonem rycerskim było tak przygniatające, że kolejne miasta pruskie bez walki poddawały się Jagielle. Jednak Malbork nie został zdobyty, głównie z powodu opóźnienia wymarszu naszej armii pod krzyżacką stolicę. ...

 
 

Nowości wydawnicze

 

Etyka w turystyce 
Jan Sikora, Włodzimierz Kaczocha, Agnieszka Wartecka-Ważyńska
Turystyka stanowi szeroki przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych oraz praktycznych. Przykładem są liczne publikacje poświęcone jej zagadnieniom geograficznym, ekonomicznym, organizacyjnym, marketingowym. Na rynku wydawniczym brakuje jednak zwartego opracowania poświęconego problematyce etyki w turystyce. Przygotowany podręcznik w pewnej mierze lukę tę powinien wypełnić. ...

 
 
 

Artykuły 

 

Atrakcje turystyczne polskich miast w kulturze popularnej: Powieści kryminalne Poznania
Tomasz Sahaj
Celem artykułu jest przybliżenie relacji zachodzących pomiędzy popularnością powieści kryminalnych i sensacyjnych, a ich wykorzystaniem w promocji atrakcji turystycznych poszczególnych miast i regionów Polski; w szczególności Poznania. W pracy bazowano na lekturach omawianych książek, które uznano za najbardziej reprezentatywne dla poruszanej tematyki. Zastosowano metodę jakościową, w postaci analizy ich zawartości i treści. ...

 

Dziedzictwo materialne ostatnich Romanowów szansą rozwoju turystyki kulturowej w Spale i Białowieży
Michał Słoniewski
We współczesnej Polsce wciąż jeszcze można odnaleźć wiele materialnych śladów obecności rosyjskiej w XIX i na początku XX wieku. Są to przede wszystkim liczne gmachy użyteczności publicznej, byłe obiekty militarne i cerkwie. W Spale i Białowieży – dwóch znanych miejscowościach turystycznych – można napotkać dobrze zachowane pozostałości zabudowy rezydencjonalnej gospodarstw łowieckich Aleksandra III i Mikołaja II. Takie zabytki, jako dziedzictwo kulturowe stanowią niewątpliwie atrakcję turystyczną i stwarzają realną szansę na zwiększenia ruchu turystycznego z Federacji Rosyjskiej. Zarówno Spała, jak i Białowieża dysponują ponadto dobrze rozbudowaną i zróżnicowaną infrastrukturą i bazą turystyczną. ...

 
 

Recenzje

 

Festivalisation of Urban Spaces. Factors, Processes and Effects
Grzegorz Kwiatkowski
Publikacja autorstwa dra. Waldemara Cudnego pt. „Festivalisation of Urban Spaces. Factors, Processes and Effects” obejmuje problematykę rozwoju festiwali i ich wielowymiarowego wpływu na ludzi i przestrzeń miejską. Opracowanie stanowi próbę wypełnienia luki w badaniach, które odnoszą się do wykorzystywania festiwali w przebudowie współczesnych przestrzeni miejskich. Publikacja została wydana w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Springer. Monografia stanowi kontynuację wieloletniej pracy naukowej dra. W. Cudnego w zakresie czynników kształtujących szeroko rozumianą przestrzeń miejską. ...


Warszawa. Przewodnik po symbolach, zabytkach i atrakcjach
Rafał Zając
Wydawnictwo Gauss, specjalizuje się głównie w wydawaniu opracowań przewodnikowych. Są to zarówno "albumy" tradycyjnych formatów, jak również poręczne kieszonkowe książeczki, w większości w kilku językach jak np. w języku, niemieckim, francuskim, rosyjskim czy hiszpańskim. Wydawnictwo zajmuje się również dwustronnie laminowanymi mapami naściennymi, które zawierają spis ulic i dróg, ale także dane o atrakcjach turystycznych wybranego terenu, szlakach rowerowych i wiele innych informacji niezbędnych do poznania określonego obszaru jak najdokładniej. Mapy te są najczęściej w kilku językach. ...

 
 

Konferencje

 

II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Turystyka i rekreacja w metropoliach”
Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach

16.11.2017 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2017


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij